• دولت در انتظار

17 اردیبهشت » هزاران بحريني با برپايي تظاهراتي ايجاد تغييرات در قانون اساسي كشورشان را خواستار شدند، ايسنا
16 اردیبهشت » بخش 70: "تنش شديد" آينده اي قابل پيش بيني براي "عراق"
14 اردیبهشت » بخش 69: خداحافظ شهر علي بابا
9 اردیبهشت » بخش 68: انتفاضه در ابوغريب
7 اردیبهشت » بخش 67: قلمرو سياه در 30 كيلومتري بغداد
3 اردیبهشت » بخش 66: عراق، بزرگترين زندان خاورميانه
1 اردیبهشت » بخش 65: "چرخ گوشت انسان" در زندان "ابوغريب" بغداد
29 فروردین » بخش 64: گور دسته جمعي صدام حسين در حله
26 فروردین » بخش 63: خدا كند عراق هم مانند ايران شود
24 فروردین » بخش 62: پرواز ويژه فرانسه براي انتقال كيك عروسي قصي به عراق
22 فروردین » بخش 61: مرد شماره 2 بلك ليست آمريكا
20 فروردین » بخش 60: حوزه علميه چالش حكومت در عراق را جبران كرده است
16 فروردین » بخش 59: حكم آن اوراق اعدام بود
14 فروردین » بخش 58: عبور از ميان يكي از عجايب هفت گانه دنيا
10 فروردین » بخش 57: كفنم را با دست خودم طواف دادم
7 فروردین » بخش 56: 12 روز با كلاشينكف جنگيديم
5 فروردین » بخش 55: تا پاي اعدام رفتم
3 فروردین » بخش 54: نيمه هاي شب با حس كردن چيزي روي پوستم از خواب پريدم
1 فروردین » بخش 53: نمي دانم چگونه شد كه "القاعده" شدم
27 اسفند » بخش 52: ورود "پيشگوي فاجعه" به بغداد
24 اسفند » بخش 51: يك زن پليس مليتاري
22 اسفند » بخش 50: آمريكايي ها از زمين و هوا اسكورت ما بودند
18 اسفند » بخش 49: اكنون صدام معارض است
16 اسفند » بخش 48: علي بابا و چهل دزد بغداد
14 اسفند » بخش 47: مثل گربه پشت گردنم را گرفت و مرا بالا كشيد
12 اسفند » بخش 46: سه شب تا صبح درآب سرد رودخانه
10 اسفند » بخش 45: آشي پختم با يك وجب روغن
7 اسفند » بخش 44: ناخواسته «پيشمرگ» شدم
27 بهمن » بخش 43: مدارك را با پول از بعثي‌ها مي‌خريم
25 بهمن » بخش 42: خبرنگارها بدتر از بعثي‌ها هستند
24 بهمن » بخش 41: دستبرد به پنتاگون!
22 بهمن » بخش 40: با صداي انفجار دستم را محافظ صورتم كردم
17 بهمن » بخش 39: عتيقه جات عراق در راه ايران
13 بهمن » بخش 38: دادگاه بين‌ا‌لمللي جنايتكاران جنگي در عراق
10 بهمن » بخش 37: دوش گرفتن در دستشويي
8 بهمن » بخش 36: امشب هم بايد تا صبح از ترس مي لرزيدم...
3 بهمن » بخش 35: عراق زير نظر مستقيم پنتاگون است
1 بهمن » بخش 34: مردم آسايش و امنيت مي‌خواهند
29 دی » بخش 33: آمريكا با همسايگان عراق معامله نمی‌کند
26 دی » بخش 32: دو نیاز عاجل عراق، ایجاد امنیت و تدوین قانون اساسي است
22 دی » بخش 31: هشت صندوق پرازدلار
16 دی » بخش 30: كاخهاي رنگارنگ صدام
14 دی » بخش 29: خواب در پشت لوردراپه
12 دی » بخش 28: دستگيري نامزد زيباي «عدي»
10 دی » بخش 27: مردم اسبهاي صدام را خوردند
8 دی » بخش 26: مرد سيه چرده از راننده پرسيد: اين خانم كيست؟
6 دی » بخش 25: من شدم يک خبرنگار لبنانی
4 دی » بخش 24: غذای هر روزفقط 18دانه خرما و 3 سمون
3 دی » بخش 23: من را به ديوار چسباندند تا كتفم را جا بيندازند
1 دی » بخش 22: 19 نفر در اتاقي 8 متري
29 آذر » بخش بيست و يكم: پيراهن و پيژامه اي پر از شپش
27 آذر » بخش بيستم: ديدار با امريكايي‌ها در مك‌دونالد
25 آذر » بخش نوزدهم: كاديلاك ها ورويزرويس‌ها درجاده هاي عراق
23 آذر » بخش هجدهم: خوراک قوزی
21 آذر » بخش هفدهم : مردم سليمانيه روزی سه بار کفشهايشان را واکس می زنند
19 آذر » بخش شانزدهم: ورود به منطقه «بلا»
16 آذر » بخش پانزدهم: تولد پس از 36 سال انتظار
14 آذر » بخش چهاردهم: دستشوي‌هاي همه روستاهاي كردستان عراق را سازمان ملل ساخته است.
12 آذر » قسمت سيزدهم: روزنامه نگار قاطرسوار
10 آذر » بخش دوازدهم: عبور دادن «زرد قناري» از ميان قاچاقچيان اسلحه
4 آذر » بخش يازدهم: کاک حسن به من گفت: هويت شما بايد تغيير کند
3 آذر » بخش دهم: پشت پل فلزي جنگل های زيباست
1 آذر » بخش نهم: خروج غيرقانونی از مرز
29 آبان » بخش هشتم: لباس زورکی
26 آبان » بخش هفتم: آشپزخانه عراق
20 آبان » بخش ششم: كارمند هتل مرا به راننده نشان داد و گفت: دخترخاله ام را سالم به سنندج برسانيد!
15 آبان » بخش پنجم: براي «خبرنگار جنگ» بودن هم جنسيت مهم است...
14 آبان » بخش چهارم: اينطوري امنيتش بيشتر است!
9 آبان » بخش سوم: اسم شما در ليست نيست!
7 آبان » بخش دوم: سفر به آخر دنيا
3 آبان » بخش نخست‌: پيش بيني حمله به عراق

Copyright: gooya.com 2016