سه شنبه 30 بهمن 1386

فيدل کاسترو رهبر کوبا بازنشسته شد، بی بی سی

فيدل کاسترو رهبر بيمار کوبا، پس از حدود پنجاه سال حاکميت، می گويد از مقام رياست جمهوری و فرماندهی ارتش کناره گيری می کند.

آقای کاسترو در پيامی که در سايت اينترنتی گرنما - روزنامه رسمی دولت - منتشر شده، از تصميم خود به کناره گيری از قدرت خبر داده است.

او در اين پيام گفته است به خاطر وضع سلامتی خود، نه علاقه دارد و نه حاضر است در مقام رياست جمهوری و سرفرماندهی نظامی کشور باقی بماند.

فيدل کاسترو که هم اکنون ۸۱ ساله است، از سال ۱۹۵۹ تاکنون رهبر کشور کوبا در آمريکای مرکزی بوده است.

او در ماه ژوئيه گذشته، هنگامی که تحت عمل جراحی روده قرار داشت، اداره امور کوبا را به رائول کاسترو برادر جوان تر خود سپرد.

او در ماه دسامبر ۲۰۰۷، اشاره کرده بود که ممکن است به نفع برادر جوان تر خود، از قدرت کناره گيری کند.

انتخاب شورای اجرايی دولت، از جمله رئيس جمهور، از اختيارات مجمع ملی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای کاسترو در پيام خود گفته است: "اکنون زمان انتخاب شورای اجرايی دولت، رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور فرارسيده است".

احتمال قوی وجود دارد که مجمع ملی کوبا، رائول را به جانشينی برادرش فيدل کاسترو برگزيند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35941

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فيدل کاسترو رهبر کوبا بازنشسته شد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016