چهارشنبه 26 دی 1386

کاسترو: فقط توان نوشتن دارم، مهر

رهبر ۸۱ ساله کوبا اعلام کرد که قوای جسمانی تنها به وی اجازه می دهد بنويسد و نمی تواند در معرض عموم سخنرانی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فيدل کاسترو در بيانيه ای که روز چهارشنبه در مطبوعات کوبا منتشر شد، گفت: "من از توانايی جسمی کافی برای سخنرانی به طور زنده با مردم برخوردار نيستم و تنها می توانم بنويسم."

کاسترو که حدود ۱۷ ماه است از قدرت کنار رفته و برادرش رائول جای وی را گرفته، برای انتخابات پارلمانی کوبا کانديدا شده است.

اين رهبر ۸۱ ساله اخيرا از مردم کوبا خواسته تا از رائول ۷۶ ساله که جانشين او شده، حمايت کنند.

کاسترو از سال ‪ ۱۹۵۹‬ميلادی تاکنون قدرت را در کوبا در دست دارد.

نمايندگان شهر "سانتياگو دی کوبا" ماه گذشته نام کاسترو را به عنوان نامزد انتخابات "مجلس ملی" کوبا اعلام کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين نامزدی راه را برای بازگشت احتمالی کاسترو به مقام رياست جمهوری کوبا هموار می کند.

بر اساس اين گزارش، ۴۱۶ نماينده ای که در انتخابات ماه ژانويه کوبا انتخاب خواهند شد، شورای کشوری را انتخاب و رئيس اين شورا مقام رياست دولت تک حزبی کوبا را عهده دارخواهد شد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35653

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کاسترو: فقط توان نوشتن دارم، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016