پنجشنبه 27 مهر 1385

برای آزادی گابريل تورسه لو، گزارشگران بدون مرز

گابريل تورسه لو در ١٢ اکتبر به هنگامی که با اتوبوسی از لشگرگاه به قندهار می رفت توسط پنج مرد مسلح ربوده شد. از آن تاريخ وی فقط چندين بار با مسئولان بيمارستانی در لشگرگاه که توسط سازمان غير دولتی ايتاليايی ايمرجانس مديريت می شود، در ارتباط تلفنی بوده است.

١٧ اکتبر ربايندگان ناشناس اين روزنامه نگار،مهلتی چهار روزه (تا يکشنبه شب)، تعيين کرده اند و آزادی گابريل تورسه لو را به بازگشت به افغانستان ، يک افغانی که به آيين مسحيت گرويده و به ايتاليا پناهنده شده است، مشروط کرده اند.

گابريل تورسه لو روزنامه نگار مستقل بيش از ده سال است که از سراسر جهان گزارش تهيه می کند، وی چند ماهی ست که به افغانستان سفر کرده است، متاهل و دارای يک فرزند است، اين روزنامه نگار به اسلام گراويده و در لندن زنگی می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


گابريل تورسه لو روزنامه نگار مستقل بيش از ده سال است که از سراسر جهان گزارش تهيه می کند، وی چند ماهی ست که به افغانستان سفر کرده است، متاهل و دارای يک فرزند است، اين روزنامه نگار به اسلام گراويده و در لندن زنگی می کند.

[امضا کنيد]

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31791

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برای آزادی گابريل تورسه لو، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016