سه شنبه 14 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

چه کسی اصرار دارد شايع کند احمدی نژاد در اصل يهودی است و خانواده اش به اسلام گرويده اند؟ منشه امير، سايت وزارت امور خارجه اسرائيل

از دو روز پيش که روزنامه انگليسی "ديلی تلگراف" در گزارشی جنجالی ادعا کرد که محمود احمدی نژاد تبار يهودی دارد و خانواده اش در دوران کودکی او به اسلام گرويده اند، رسانه های همگانی اسرائيل ساعتی نيست که مرا در خانه و محل کار راحت گذاشته باشند. برايشان مهم نيست که امروز (يک شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۸۸- ۴ اکتبر ۲۰۰۹) در اسرائيل روز عيد سوکوت است، و يا آن که ديروز (شنبه) روز تعطيل هفتگی بود و هرکس حق استراحت دارد (گرچه برای ما دست اندرکاران امور رسانه ای، "استراحت" هرگز معنی و مفهومی نداشته است).
روزنامه های اسرائيل و شبکه های راديوئی و کانال های تلويزيونی اين کشور می خواهند بدانند که آيا درست است که می گويند احمدی نژاد يهودی تبار است؟
البته خبر ديلی تلگراف يک مطلب کهنه است که دوماه پيش توسط مهدی خزعلی فرزند آيت الله ابوالقاسم خزعلی در وبسايت ها مطرح گرديد و کسی اعتباری برای آن قائل نشد، زيرا همگان احساس می کردند که اين يک داستان خيالی و چيزی در رديف خيال پردازی های شخص احمدی نژاد است.
در هفته های بعد از آن افترا، دروغ های بيشتری را عنوان کردند و از "آنوسی ها" و "يهوديان مخفی" و "شيطان پرستان مريدان کبالا" و ترهات ديگری از اين قبيل سخن گفتند و ظاهرا مستندات تاريخی آوردند که همه آنها دروغ و جعل، به بزرگی تقلب در انتخابات رياست جمهوری ايران بود.
حدود دوماه پيش در اين باره مقاله ای در "همدمی" انتشار داديم که توصيه می کنم آن را دوباره بخوانيد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


[مقاله "انوسی کيست" را می توانيد در اين جا مطالعه فرمائيد]

در توضيح جعلی بودن گزارش روزنامه انگليسی، که شايد او هم می خواهد خيزش راستين ملت ايران را از مسير برحق خود منحرف سازد، (ولی احتمال بيشتر آن است که قصد بالا بردن تيراژ خود را دارد، استدلال هائی برای کانال های تلويزيونی و شبکه های راديوئی و روزنامه های اسرائيل عنوان کردم که فشرده آن را به آگاهی شما دوستان نيز می رسانم:

۱- احمدی نژاد در روستائی به دنيا آمده که آرادان ناميده می شود و يکی از توابع گرمسار در استان سمنان است. تا آن جا که اطلاعاتی در دست است، در يکصد سال گذشته هيچ خانواده يهودی در اين روستا و يا شهرها وشهرک های نزديک آن زندگی نمی کرده است.

۲- اصولا يهوديان به دو علت هميشه در شهرهای بزرگ ساکن بوده و از زندگی در روستاها دوری جسته اند: در شهر امنيت فردی برای اقليت های دينی بيشتر است. مقامات انتظامی قوی تر هستند و مردم تعصب کمتری دارند. علاوه براين، يهوديان برای اجرای فرائض دينی خود به کنيسا و قصابی و مدرسه يهودی و گورستان يهودی و غيره نياز دارند که در روستاها نمی توان آن را تامين کرد.

۳- پدر احمدی نژاد يک آهنگر فقير بوده است. در طول ۲۷۰۰ سال تاريخ يهوديان در ايران، موردی ذکر نشده است که حرفه يک يهودی آهنگری باشد.

۴- اين ادعای سخيف، که نوعی يهودستيزی است، توسط مهدی خزعلی فرزند آيت الله ابوالقاسم خزعلی برای نخستين بار عنوان شد. آن هم بيش از چهارسال پس از آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد و يکی دو هفته پس از اعتراض های مردمی عليه انتخابات جعلی و اعلام پيروزی احمدی نژاد. هدف آشکار اين اقدام مکروه، بد نام ساختن احمدی نژاد و جنگ روانی عليه رژيم بوده است. حتی آيت الله خزعلی فرزند خود را مطرود دانست.

۵- شوربختانه اين نخستين و آخرين بار نيست که افراد و گروه ها، در مبارزات داخلی خود و يا برای توجيه کشتار يهوديان و غارت اموال آن ها، افرادی را به دروغ به دين يهود منسوب می کنند. به ياد داريم که خمينی در مبارزه با شاه فقيد و برای تحريک مردم ايران، در نطق مشهورش در مدرسه فيضيه گفته بود: "آيا شاه يهودی است؟ آيا خون يهودی در شريان های او جريان دارد؟ آيا مادر او يهودی است؟". در سال های بعد، همين ادعاهای افترا آميز در مورد خود خمينی و آيت الله منتظری و ديگران نيز گفته شد.

۶- روزنامه انگليسی ادعا می کند که در شناسنامه احمدی نژاد که عکس آن نيز منتشر شده (و آن هنگامی است که او مهر انتخابات توی شناسنامه را به خبرنگاران نشان می دهد) نوشته شده که علت تغيير نام او "به دلائل مذهبی" يعنی تشرف به دين مبين اسلام بوده است. آيا کسی در ايران می تواند اين ترهات را باور کند؟ در شناسنامه های ايرانی نام پيشين طبعا ذکر می شود (مانند همه کشورهای ديگر) ولی تذکری در مورد دليل تغيير نام در آن اضافه نمی شود.

۷- خود مهدی خزعلی نوشته بود که از وزارت کشور استعلام کرده که چرا خانواده احمدی نژاد تغيير نام داده، ولی جوابی دريافت نکرده است.

۸- از همه خنده دارتر در گزارش ديلی تلگراف بخشی از آن است که ادعا کرده در زبان عبری "سبورجيان" به معنی فردی است که شغلش بافتن شال نماز يهوديان است. چنين واژه ای در زبان عبری و يا در زبان محلی يهوديان ايران وجود ندارد. نه در زبان عبری، و نه در زبان محلی يهوديان ايران واژه ای به نام "سبور" وجود دارد که ديلی تلگراف ادعا می کند معنی آن "شال مذهبی يهوديان" است. اين شال در ميان يهوديان ايران صيصيت ناميده می شود و واژه عبری آن طليت טלית است.

[برگردان فارسی گزارش مجعول روزنامه ديلی تلگراف را در اين جا مطالعه فرمائيد]

۹- مهدی خزعلی نوشته بود که سبورجيان از واژه عبری סבורני می آيد و حتی استناد آورده بود از لغت نامه دهخدا ، که آن هم به نوبه خود استناد کرده بود به فرهنگ عبری – فارسی سليمان حييم. ولی واژه סבורני اين گونه تلفظ می شود: "سوورانی" که مفهوم آن: تصور می کنم، بر اين باورم می باشد - و آن افراد ناشی اين واژه را با واژه ساختگی סבורגי (که تقريبا شبيه סבורני نوشته می شود) اشتباه گرفته اند. واژه سبورجی סבורגי در زبان عبری وجود ندارد.

۱۰- خبرنگار ديلی تلگراف ادعا کرده است که نام خانوادگی سبورجيان در ميان يهوديان بسيار رايج است. بيايد و از ميان سيزده ميليون نفر يهوديان ايران و جهان حتی يک خانواده را نشان دهد که چنين نامی دارد. شبيه همان هاله نور احمدی نژاد است.

۱۱- ريشه نام سبورجيان از کجاست، پرسشی است که کارشناسان زبان بايد به آن پاسخ گويند. شايد خود احمدی نژاد نيز توضيحی درباره آن داشته باشد. ولی چه کسی می تواند به سخن او اعتماد کند. برخی می گويند که پسوند "جيان" احتمال می دهد نام ارمنی باشد و بعضی می گويند که سبورجی احتمال دارد مسخ شده "سپورچی" بوده و شايد پدر بزرگ احمدی نژاد به نظافت خيابان ها می پرداخته و اين نام را بر او گذاشته اند. در هر حال، در هيچ از نام های خانوادگی يهودی که من می شناسم، پسوند "جيان" يا "چيان" وجود ندارد.
همين روزنامه ديلی تلگراف سال گذشته نوشته بود که شغل اکثر اهالی آرادان خريد و فروش مواد مخدر است.

گزارش سال گذشته ديلی تلگراف در مورد
وضع اهالی آرادان را در اين جا بخوانيد

۱۲- در زندگی نامه احمدی نژاد آمده است که او در سال ۱۳۳۵ در آرادان به دنيا آمد و هنگامی که يک سال داشت به تهران مهاجرت کردند و در آن جا تصميم به تغيير نام خانوادگی گرفتند. اگر ادعای ديلی تلگراف درست بود و اين تغيير نام به علت تغيير مذهب بود، در آن سال ها هرکس به دين مبين اسلام مشرف می شد، آخوندی که اين کار را انجام داده بود، عکس مسلمان شده ها را با تفصيل بسيار به صورت آگهی در روزنامه ها منتشر می کرد و فخر می فروخت و برای تازه مسلمان شده ها جشن به راه می انداخت. آيا در روزنامه های آن زمان، چنين خبر يا آگهی در مورد خانواده "سبورجيان" وجود دارد؟
*****
درباره هر جمله و هر پاراگراف اين گزارش جعلی می توان توضيحات بسيار نوشت که نشان می دهد سراپا دروغ است. ولی به همين اندک بسنده می کنيم.

در پايان، يهودستيزان در طول تاريخ رقيبان و دشمنان خود را به شيوه ای، به يهوديت نسبت داده اند، تا بهره گيری دينی يا تبليغاتی بکنند. نه تنها در مورد خمينی و منتظری و ديگران شايع کردند که آن ها ريشه يهودی دارند، بلکه در مورد معمر قذافی و حتی هيتلر و ديگران نيز چنين لاطائلاتی گفته شد. (در مورد قذافی ادعا کردند که مادرش يهودی بوده و يا در کودکی شير يک مادر يهودی را خورده است و در مورد هيتلر نيز گفتند که مادرش يهودی بوده است).

ايرانيان فرهيخته که حق مسلم خويش و آزادی های خود و نيک بختی وطن خود را می خواهند، بايد نسبت به اين توطئه ها و اين شيوه ها هشيار باشند و به بدخواهان امکان ندهند با انتشار اين گونه دروغ پردازی ها، پيکار ملت ايران را از مسير راستين منحرف کنند.

منشه امير – اورشليم


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016