شنبه 11 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احمدی نژاد: غربی ها در مورد برنامه اتمی ايران دروغ می گويند، راديو بين المللی فرانسه

همزمان با ورود مدير آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران، رئيس جمهوری ايران، محمود احمدی نژاد، بار ديگر بر "صداقت" تهران در اعلام تأسيسات اتمی قم تأکيد کرد و در عين حال همتای آمريکايی خود باراک اوباما را به خاطر استفاده از اين موضوع عليه جمهوری اسلامی مورد سرزنش قرار داد.

محمود احمدی نژاد مجدداً گفت که دولتش هيچ فعاليت مخفی اتمی ندارد، زيرا بسيار جلوتر خبر تأسيسات جديد اتمی خود در قم را تسليم آژانس بين المللی انرژی اتمی کرده است. او اظهارات رسانه ها و مقامات غربی را در مورد مخفيانه بودن فعاليت های اتمی کشورش را کارزار دروغ پراکنی برای تحميق افکار عمومی توصيف کرد و خطاب به رئيس جمهوری آمريکا گفت که نامبرده مرتکب اشتباهی تاريخی شده، زيرا گفته است که ايران تأسيسات اتمی خود را در قم مخفی نگاه داشته بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بيست و پنج سپتامبر گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد که دولت ايران اين نهاد را از ساختمان تأسيسات جديد اتمی خود با اطلاع کرده است. همزمان محافل آگاه تصريح کردند که ايران زمانی دست به اين اقدام زد که از قصد کشورهای غربی برای مطلع کردن آژانس از تأسيسات مخفی قم آگاه گشت.

روزنامۀ آمريکايی يو اس تودی در شمارۀ روز شنبه خود نوشت : کنگرۀ آمريکا آماده است که در صورت شکست مذاکرات اتمی با ايران فوراً مجازات های سختی را عليه تهران وضع کند بی آنکه حتا منتظر توافق ناروشن بين المللی به ويژه با چين و روسيه بماند. خبرها حاکی است که کنگره آمريکا هم اکنون بررسی مجازات های جديد عليه ايران را آغاز کرده تا در صورت شکست مذاکرات با تهران از دولت واشنگتن بخواهد آنها را فوراً به اجرا بگذارد. از جملۀ اين مجازات ها اعمال محدوديت های بيشتر عليه معاملات مالی بين المللی ايران، تحريم مخابرات اين کشور و نيز تحريم صدور گاز و فرآورده های نفتی پالوده به جمهوری اسلامی است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016