چهارشنبه 12 مرداد 1384

معصومه شفيعي ترور قاضي مقدس را محكوم و به خانواده وي تسليت گفت

متن كامل نامه معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي به شرح زير است:

ترور مشكوك و خشونت بار آقاي حسن مقدس- قاضي دستگاه قضايي- باعث تاسف و تاثر شد. تروريسم در هر شكل و توسط هر شخص يا گروه، با هر عقيده و مرام و با هر هدف و منظوري صورت گيرد، امري مذموم، غير انساني و محكوم است.
ترور، شيوه ناپسند و شوم افراد ضعيف النفس، متحجر، و كج فكر است. بهترين راه جهت حل مشكلات در هر زمينه اي گفتگو و استفاده از روشهاي مسالمت آميز و غير خشونت بار است.
اينجانب اين واقعه اسف بار را به خانواده ايشان تسليت گفته و از درگاه خداوند منان، صبر جميل براي آنان آرزومندم.

معصومه شفيعي
همسر اكبر گنجي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معصومه شفيعي ترور قاضي مقدس را محكوم و به خانواده وي تسليت گفت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016