سه شنبه 11 مرداد 1384

جناب سجادی! به کجا چنین شتابان! علی جوان

اگر نمیتوانیم مانند گنجی باشیم حداقل تخطئه اش نکنیم

این چه رسمی است که امروزه همه برای متفکر نشان دادن خویش سعی در وارونه جلوه نشان دادن حقایق آنهم با واژگان ادبی و انشایی زیبا می کنند؟ این هنر از کجا منشاء گرفته که شجاعت را با ترس،از جان گذشتگی را با خشونت و آزادی طلبی را با کینه جویی عوض می کنیم؟
جناب نویسنده!
من و شما اگر شجاعت گنجی را نداریم ولی میتوانیم حمایتش کنیم.
این کدامین حقیقت است که گنجی را تئوریسین خشونت قلمداد میکند و او را دعوت به الفت و مهربانی با دشمنان حقوق انسانی مینمایید؟ گنجی از جان خود برای آزادی گذشته نه از جان دیگران.
شما با تفکرتان مرا مایوس کرده اید نمیدانم با دل بانوی صبور( خانم شفیعی) جه کردید؟
شما در کدام بخش از مانیفیست اکبر گنجی حرفی غیر از حقیقت یافته اید؟
شما که ادعا میکنید حقیقت از همه جیز حتی جان عزیز گنجی برایتان ارزشمندتر است چرا حاضر به پذیرش گفته های به حق گنجی نیستید؟

دوست عزیز!
چه حقیقتی از این آشکارتر که با شعار نمیتوان حق خود را از حق ستیزان طلب کرد؟
که گفته که هر که با روح و ناموس و شرفت هر چه کرد عیبی ندارد، بنشین تا در جهانی دیگر حقت پس گرفته شود؟
پس چه شد ادعای ایرانی مسلمان که مرگ با عزت به از زندگی با ذلت است؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جناب سجادی عزیز!
درد ما این است که همگی فکر میکنیم که بهتر از بقیه میفهمیم، بهتر تحلیل میکنیم،از همه انسان دوست تر هستیم وصلاح هر که را بیش از خود شخص میدانیم.

اگر در اظهارات گنجی کلامی خلاف حق یافتید بگویید تا همه بدانیم.
من هم مانند شما توان گنجی را ندارم ولی واقع بین هستم. شما هم به جای فرافکنی بهتر است دمی با خود و خدای خود و هر که وهر چیزی که بدان معتقدید خلوت کنید و بیاندیشید که چرا اینگونه قلم زدید. شاید شما از حقایقی که گنجی بر زبان آورده وحشت کرده اید و برای راحتی وجدان وآسایش خیال بدینسان اندیشیده و از واقعیت ها فرار کرده اید.

به امید روز آزادی گنجی و آزادی اندیشه

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جناب سجادی! به کجا چنین شتابان! علی جوان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016