چهارشنبه 12 مرداد 1384

زندگی گنجی و مرگ مقدس احمدی! احسان نیک آیین

سرعت تحولات در ایران بسیار زیاد است در سالهای اخیر این حوادث و تحولات دچار چنان سرعت سرسام آوری شده است که باور کردنی نیست و همین سرعت خیره کننده است که در بسیاری از مواقع امکان تحلیل درست وقایع را از دست اندر کاران و ناظران می گیرد. در همین هقته های اخیر چندین و چند روی داد مهم کشور را به کلی تحت تاثیر قرار داده است در این فضا به راحتی می توان در تحلیل دچار اشتباه شد.
هنوز چند ساعت بیشتر از ترور مفدسی نگذشته است که به ناروا یکی از احتمال های دست اندر کاران ترور او را طرفداران گنجی می دانند. من ترور مقدس احمدی را در ارتباط کامل با گنجی می بینم اما نه ارتباطی که فرض شود گنجی یا فکرش در این ترور دخیل بوده است بلکه باید بگویم این ترور برای تحت الشعاع قرار دادن حماسه در حال نضج گرفتن گنجی است. بدون شک برای این فرض دلایلی دارم که آنها را عنوان می کنم امیدوارم بخشی از آنها درست باشد:

1- برای عده ای گنجی نماد آزادی خواهی است برای دیگرانی نماد عدالت طلبی و برای بعضی نماد جمهوری خواهی است اما گنجی برای من نماد عملگرایی است اما عمل او طی این سالها یک شرط مهم نیز داشته است پرهیز از خشونت! گنجی نشان داده است که در مقابل حاکمیتی که همه نوع خشونتی را چه زندانی کردن چه کوفتن سر به جسمی سخت و چه زدن جسمی سخت به سر و ... مرتکب می شود دست به نافرمانی مدنی زده است. نافرمانی مدنی نمادی از تقبیح خشونت است. در هیچ کجای نوشته های گنجی یا عمل او ردی از تصدیق خشونت آن هم در حد کشتن یک انسان نیست. اما در بسیاری از تفکرات معطوف به عمل در کشور، خشونت ار همه جوانب تقدیس می شود و حتی برای آن کانالها و تئوری های متناسب ایجاد می شود و مرگ یک همکار یا یک دشمن در راستای یک هدف متعالی هیچ اشکالی ایجاد نمی کند.

2- در بسیاری از موارد مشابه که در طی سالهای اخیر روی داده است عده ای سعی کرده اند که قربانی را به عنوان عامل یا منتفع شونده از این خشونت جلوه دهند به طوری که در ترور حجاریان این گونه ادعا می کردند و حال که در این ماجرا یکی از خودی ترین ها دخیل است دیگر بدنبال چه خواهند بود؟ بنابراین در اثر یک غفلت نباید در این ورطه افتادو مجالی به این تبلیغات داد و از دیگر سو نیز نباید شائبه باقی گذاشت که در دوست داران گنجی این توهم ایجاد شود که از راه گنجی می توان برای تقدیس خشونت هر چند در جناحی دیگر استفاده کرد.

3- خشونت سازمان یافته همانگونه که از اسمش پیدا است دارای ابزار و لوازمی است که این ابزار و لوازم اگرجه شامل ادوات خشونت می شود اما در آن خلاصه نمی شود برای انجام یک ترور به این تر و تمیزی می بایست نیروی کار آزموده طرح و عملیات و امکانات لجستیکی متناسب در اختیار داشت که این شرایط را هیچ از گروه های طرفدار گنجی در اختیار ندارند و گروه هایی نیز که این ابزار را در اختیار دارند از طرفداران گنجی نیستند.

4- شرایط حاکم بر جو جهانی در رابطه با ایران با توجه به اقدامات شتابزده در پرونده هسته ای و حقوق بشر و بخصوص حال وخیم اکبر گنجی چنان شرایطی را فراهم نموده است که خواسته یا نا خواسته این ترور افکار عمومی را هر چند کوتاه از مسیر منحرف می کند که این در راستای منافع دیگرانی و منافع گنجی و طرفدارانش را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
مطرح کردن این دلایل نه برای تطهیر گنجی و یا طرفدارانش بوده است بلکه برای این بود که جوانب گوناگون این ماجرا و ارتباط آن با گنجی نگاه دوباره ای شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تمام هراس من این است که نکند این سر آغاز تجربه یک خشونت سراسری باشد و باید اضافه کنم که ترور مقدس احمدی با هر پیشینه ای که داشته است مذموم است و من از آن بیزاری می جویم و گمان می کنم گنجی نیز با همه عذاب ها و زجر هایی که به واسطه مقدس احمدی بر او تحمیل شده است از این ترور ناخشنود باشد. در هر صورت تا داشتن اطلاعات تکمیلی از مسببان آن حرفی به میان نمی آورم اما مسبب این عمل شرم آور هر که هست قطعا از مخالفان گنجی است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زندگی گنجی و مرگ مقدس احمدی! احسان نیک آیین' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016