چهارشنبه 12 مرداد 1384

خانواده گنجي تجمع مقابل سازمان ملل در تهران را به تعويق انداخت

خانم معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي كه پيشتر فراخوان تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در روز چهارشنبه 12 مرداد ماه را صادر كرده بود، اعلام كرد فردا اين تجمع برگزار نخواهد شد و در زمان مناسبي اين برنامه برگزار خواهد شد.
وي ضمن تشكر از همه افراد و گروههايي كه حمايت خود را از تجمع اعلام كرده بودند، گفت زمان تجمع متعاقبا اعلام مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خانواده گنجي تجمع مقابل سازمان ملل در تهران را به تعويق انداخت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016