شنبه 3 آذر 1386

نخست وزير جديد لهستان: لهستان به ماموريت خود در عراق در سال ۲۰۰۸ پايان می‌دهد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بين‌الملل - فرامنطقه‌يی


نخست وزير جديد لهستان طرح‌های هدفمندی را برای چهار سال آتی در جلسه معارفه خود اظهار کرد. وی گفت برنامه‌ريزی کرده است سربازان اين کشور در سال آينده از عراق خارج شوند اما در عين حال بر داشتن روابط بيشتر با ناتو اصرار کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، دونالد تاسک، نخست وزير جديد لهستان در سخنرانی سه ساعته خود در پارلمان اين کشور برنامه‌های خود برای اين کشور را بيان کرد. اين برنامه‌ها شامل کاپيتاليسم بيشتر، خصوصی سازی‌، کاهش ماليات‌ها و ساده سازی قوانين تجاری می‌شود که برای کمک کردن به اقتصاد اين کشور کمونيست سابق طرح‌ريزی شده است.

در حالی که تاسک و حزب "برنامه‌ی مدنی" او خواستار ادامه روابط بيشتر با آمريکا هستند، وی برنامه‌هايی را مطرح کرد که با کنار گذاشتن همه اين طرح‌ها در کنار هم اينگونه بر می‌آيد که اين کشور بر داشتن استقلال بيشتر در روابط خود با واشنگتن تاکيد می‌کند.

تاسک گفت: لهستان تا پايان سال آتی ۹۰۰ سرباز خود را از عراق خارج می‌کند.

اين در حالی است که اين کشور فرماندهی نيروهای بين‌المللی که شامل ۲۰۰۰ سرباز از ۱۰ کشور می‌شوند را در بخش جنوب عراق بر عهده دارد.

وی افزود: ما عمليات خروج سربازانمان را از عراق انجام خواهم داد زيرا باور داريم اقدامات ما در اين کشور بيشتر از اقداماتی است که متحدانمان بويژه آمريکا از ما انتظار داشته‌اند.

تاسک گفت: خروج سربازان نبايد اقدامی تعجب آور باشد. وی بر وعده‌های پايان دادن به اين ماموريت که مردم با آن مخالف هستند، تاکيد کرد. وی در مورد اين مساله به مخالفت خود ياروسلاو کاچينسکی، نخست وزير پيشين اين کشور که معتقد بود خروج سربازان از عراق به معنای ترک وظيفه است، به بحث پرداخت.

برادر دوقلوی ياروسلاو کاچينسکی يعنی لخ کاچينسکی، رييس جمهور لهستان که فرمانده اصلی نيروهای نظامی است، از باقی ماندن نيروها در عراق برای مدت زمان بيشتری حمايت می‌کند و قدرت لازم را برای فرماندهی عمليات‌های نظامی برون مرزی دارا است اما وی نمی‌تواند به طور يک طرفه و در زمانی که دولت خواستار پايان يافتن اين عمليات است، اين ماموريت را ادامه دهد.

ماموريت لهستان در عراق تا پايان امسال تحت اختيار رييس جمهوری اين کشور است. تاسک و رييس جمهور اين کشور بايستی مذاکراتی را به منظور تصميم‌گيری در مورد چگونگی و زمان پايان يافتن اين ماموريت برگزار کنند.

تاسک اعلام کرد، وی برنامه‌ريزی کرده است تا نيروهای ۱۲۰۰ نفری لهستان را در سال بعد در افغانستان نگه دارد.

در همين حال سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمريکا گفت: آمريکا در حال مذاکره بر سر اين مساله با دولت جديد لهستان بوده است و همکاری‌های لهستان بسيار خوشايند و مطبوع است.

وی افزود: لهستان خاطرنشان کرده است که به منظور اطمينان داشتن از پايداری ثبات در منطقه‌ای که می‌خواهند از آن خارج شوند، برای اجرای عمليات خروج سربازان با آمريکا و ساير متحدانش به طور کامل مشورت کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاسک هم چنين گفت، وی مذاکراتی را که در مورد استقرار بخشی از سيستم سپر دفاع موشکی در اين کشور است، بعد از مشورت با ناتو و ساير همسايگانش از سر خواهد گرفت.

وی با اين اظهارات شک و دودلی بيشتری را در مورد اين برنامه‌ نسبت به تصميمات دولت گذشته نشان داد.

تاسک گفت: ناتو اصلی‌ترين حامی و ضامن امنيتی لهستان است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34995

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نخست وزير جديد لهستان: لهستان به ماموريت خود در عراق در سال ۲۰۰۸ پايان می‌دهد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016