دوشنبه 7 آبان 1386

آمريکا کنترل کربلا را به عراقی ها واگذار کرد، بی بی سی

* آقای مالکی گفت امسال سال امنيت و سال آينده سال بازسازی عراق است

نيروهای آمريکايی کنترل استان شيعه نشين کربلا در مرکز عراق را به نيروهای عراقی واگذار کرده اند.
کربلا هشتمين استان از ۱۸ استان عراق است که از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ کنترل آن به نيروهای عراقی واگذار می شود.

همزمان با اين انتقال، حمله ای انتحاری به يک پاسگاه پليس شهر بعقوبه در شمال بغداد اتفاق افتاد که در اثر آن دست کم ۲۷ نفر کشته شدند.

در اين انفجار ۲۰ نفر نيز مجروح شدند. بيشتر قربانيان اين حمله افرادی بودند که قصد داشتند به استخدام پليس درآيند.

به گفته گزارشگران، اين حمله نشانه های حملات القاعده را داشت.

'سال امنيت'

در جشنی که برای اين واگذاری در استاديومی ورزشی در کربلا و تحت تدابير شديد امنيتی برگزار شد، نوری مالکی نخست وزير عراق گفت کشورش در بازسازی نيروهای امنيتی کند عمل کرده است.

او گفت: "بگذاريد بگويم که ما، به دلايلی که اينجا نمی خواهم بازگو کنم، در بازسازی نيروهايمان عقب هستيم، خيلی عقب هستيم."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما آقای مالکی گفت که امسال، سال امنيت عراق خواهد بود و سال بعد تمرکز دولت بيشتر بر باسازی متمرکز خواهد شد.

جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در بغداد، می گويد علی رغم اين واگذاری، اوضاع در کربلا به هيچ وجه خوب نيست. به عنوان مثال در ماه اوت ۵۰ نفر در درگيری های جنگجويان شيعه و نيروهای پليس کشته شدند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34717

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آمريکا کنترل کربلا را به عراقی ها واگذار کرد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016