Click for Amazing Phone Card
شنبه 4 تیر 1384

پيروزی ششمين رييس جمهور، محسن پورسينا

(mohsenpoursina.blogspot.com)

:پيروزی آقای دکتر احمدی نژاد را به همه افراد و گروه های زير شادباش می گويم

کسانی که تحريم انتخابات را به منظور از مشروعيت انداختن جمهوری اسلامی تبليغ کردند -
کسانی که با هوش سرشار سياسيشان دست جمهوری اسلامی را خواندند و به همه اعلام کردند که تمام هياهوی انتخاباتی در جهت اين بوده که هاشمی با رأی بالا انتخاب شود -
تمام کسانی که هر شب در خواب خود را به جای حامد کرزای، منتها در تهران، می بينند -
جبهه مشارکت که داعيه دار اصلاح طلبی است، اما نه حرف مردم را می فهمد و نه کسی را برای راهبری مردم سراغ دارد -
آقای ابراهيم اصغرزاده که در نماياندن بی عرضگی اصلاح طلبان به مردم نقش شايانی را ايفا کردند -
برادران پر زوری که مدتی بود با آرامشی که مورد نظرشان است نتوانسته بودند به ارشاد مردم بپردازند -
هنرمندان و نويسندگان عزيزی که حالا مدتی وقت خواهند داشت تا ببينند که هدايت سياسی توده مردم توسط آنها چه ثمری داشته است -
دوستان عزيزی که فکر می کنند موسيقی باعث فساد روح می شود -
خاتمی عزيز که جنبش اصلاح طلبی با آمدنش آغاز شد و همزمان با رفتنش دچار آبله گشت -
و نظريه پردازان جناح چپ که حرف خود را حرف مردم می دانند -

:همچنين تبريک می گويم به

چين، هند، ترکيه، و ساير کشورهای دوست که حالا با خيال راحتتر و شرايط مناسبتری می توانند با ايران معامله کنند -
امارات متحده که با جديت بيشتری می تواند ادعاهای خود را پيگيری کند -
روسيه که ديگر لازم نيست دنبال بهانه های واهی برای تاخير پروژه هسته ای ايران باشد -
اسراييل که دشمنی را که هميشه احتياج دارد، آنهم با مقبوليت جهانی، پيدا کرده است -
امريکای جهانخوار که از همين الان در فکر بازيهای تبليغاتيش است -

تنها اميد حال حاظر، عقلانيت برنامه ريزان جناح راست و اميدوار بودن به بازی سياسی جوانمردانه آنهاست. اما نه گذشته شان دلم را خوش می کند و نه اميدی دارم که حتی آنها بتوانند حرفی را به کرسی بنشانند. خدا کند که راستيون راهی جز گسترش رعب و نفاق را برگزينند و خدا کند که راه بازگشت را نبندند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مثل همه مسافران هر اتوبوس شهری در ايران، من هم خود را صاحبنظر امور سياسی حساب می کنم، اما با اين حال هيچ وقت مثل حال حاظر آينده برايم گنگ و مبهم نبوده است. اميدم به اين است که به جمود فکری بسياری از گروه های اپوزيسيون خارج از کشور دچار نشوم و فکر نکنم که هر چه را که دريچه محدود اخبار از ايران نشان می دهد، واقعيت عينی جامعه است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25212

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزی ششمين رييس جمهور، محسن پورسينا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005