Click for Amazing Phone Card
شنبه 4 تیر 1384

همه با هم در مقابل فاشيست، س ز

دوستان بسياري در داخل از كشور با شنيدن نتيجه انتخابات زانوي غم بغل كرده اند كه وا اسفا از فردا چنين خواهد شد وچنان.به گمانم ديگر زمان آن رسيده كه واقع بينانه مسائل را تحليل كنيم و دل به آمال نسپاريم. مگر تا كنون رئيس جمهور چه اختياري داشت كه از فردا آقاي احمدي نژاد با استفاده از آن ايران را جهنم خواهد كرد، آيا جز اين است كه رئيس قوه قضائيه و فرمانده نيروي انتظامي كه بازوي قهري نظام و رئيس صدا وسيما كه بازوي تبليغاتي آنرا و اعضاي شوراي نگهبان كه بازوي كنترلي نظام را در امر قانونگزاري و انتخابات تشكيل مي دهند به وسيله رهبر انتخاب مي شوند. مگر غير از اين است كه رئيس جمهور تا آنجا آزاد است كه تنها لوايح موافق نظر رهبر را در مجلس به تصويب برساند وگرنه مانند لوايح دو قلو ي آقاي خاتمي به تاريخ سپرده مي شود. مگر نه اينكه دولتي با ۲۲ ميليون آرا قادر به پاسداري از آراي مردم نيست تاجائي كه در دور نخست بر خلاف تقلبات پر دامنه كاري جز سكوت نكرد، مگر نه اينكه تمامي نشريات مخالف و اصلاح طلب يا تعطيل شدند ويا بوسيله دادستان تهران كنترل مي شوند تا دست از پا خطا نكنند. از بعد اقتصادي هم همين بس كه آنچنان كارد به استخوان مردم رسيده است كه به راحتي فريب انساني مانند احمدي نژاد را مي خورند ، كه شايد به داد مردم مستضعف برسد. آيا براستي گمان كرديد تا كنون آقاي خاتمي تصميم گيرنده در مسائل خارجي بود.آيا ترور حجاريان و توطئه قتل آقاي گنجي و به قول خود آقاي زرافشان توطئه مرگ تدريجي ايشان در زندان و هزاران بلائي كه بر اهالي اهل قلم رفت همه در دوره دولت پر صلابت اصلاحات اتفاق نيفتاده. بنده سعي در فراموشي آنچه كه در اين هشت سال با خون دل بدست آمد ندارم ولي واقعيت اين است كه تنها ترس از افكار عمومي دنيا مانع شد ، هر بلائي كه مي خواستند بر سر اين ملت و مردم نيآورند.
نگران نباشيد همان نيروئي كه تا امروزاصلاحات را به شكست رساند، آقاي احمدي نژاد را كنترل خواهد كرد كه با تند رويهايش نظام را ساقط نكند.
بنده معتقدم اگر دوست داران دموكراسي چه تحريميان و چه اصلاح طلبان در روش رسيدن به دموكراسي به توافق مي رسيدند امروز در نقطه اي بهتر از آنچه كه امروز هستيم ، ايستاده بوديم.
ديگر از فردا نشستن و متهم كردن يكديگر به اينكه مسبب روي كار آمدن فاشيست هستيد محلي از اعراب ندارد. چه حرف آناني را كه اين حكومت را فارغ از انتخابات كنترل شده اش فاشيست مي دانند و چه آنانكه آمدن احمدي نژاد را ظهور فاشيست مي دانند بپذيريم ، تغييري در اين واقعيت كه از فردا با يك حكومت سراپا فاشيسم رو برو هستيم نمي كند.ديگر از فردا تمامي آزاديخواهان و طرفداران دموكراسي در مقابل حكومتي يكپارچه تماميتخواه ومستبد ومتحجر رو برو هستند كه نه به حق راي مردم احترام مي گذارد و نه آنان را در محاسبات خويش منظور مي كند، ديگر اصلاح طلبي در قدرت نيست كه آزاديخواهان داخل و خارج بر سر آن اختلاف داشته باشند. بياييد قدراين لحظه تاريخي را بدانيم و با يكدلي نگذاريم ايران عراق شود و بر اساس يكبرنامه اصولي كه بر اساس عقل جمعيست به سوي آزادي و دموكراسي حركت كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امروز بايد تمامي آنانكه دموكراسي را داروي درد ايرانيان و ايران زمين مي دانند جدا از ايدئولژي و هر آنچه كه مايه تفرق مي شود دست در دست هم براي رسيدن به آزادي طرحي نو در اندازند. امروز ديگر همسو كردن جامعه جهاني با موج آزاديخواهي مردم ايران سخت نيست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25211

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'همه با هم در مقابل فاشيست، س ز' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005