دوشنبه 2 خرداد 1384

خبرگزاري كانادا: اتاوا در پي دريافت حمايت بين‌المللي به منظور مشخص شدن دقيق وضعيت زهرا كاظمي است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي


خبرگزاري كانادا به نقل از اميلي ژاكار، سخنگوي سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داد: دولت فدرال كانادا در پي دريافت آنچه كه حمايت بين‌المللي به منظور مشخص شدن دقيق وضعيت كاظمي خوانده، است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري كانادايي افزود، وي از اتحاديه‌ي اروپا خواست از اقدامات كانادا در اين زمينه حمايت كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23082

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خبرگزاري كانادا: اتاوا در پي دريافت حمايت بين‌المللي به منظور مشخص شدن دقيق وضعيت زهرا كاظمي است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016