پنجشنبه 29 اردیبهشت 1384

مصاحبه رادیو آلمان با حسين ماهوتيها در رابطه با دادگاه تجديدنظر پرونده ی زهرا کاظمی در ايران

از جمله سازمانهاى فعال حقوق بشر در خارج از كشور كه موضوع قتل زهرا كاظمى، ژورناليست ايرانى كانادايى، را در سطح بينالمللي مطرح كرده و پيگيرى ميكند ”شبكه فعالين ايرانى حقوق بشر در اروپا و امريكاى شمالى“ است. هماهنگ كننده فعاليتهاى اين سازمان حسين ماهوتيها در مصاحبه با دويچه وله (صداى آلمان) ارزيابى خود را از چگونگى برگزارى دادگاه روز دوشنبه ۱۶ مه در ايران و واكنش دولت كانادا به آن بيان ميكند.

دويچه وله: آقای حسين ماهوتيها، نظرتان راجع به برگزاری دادگاه تجديدنظر پرونده ی زهرا کاظمی در ايران چيست؟
حسين ماهوتيها: همچنانکه از ابتدای اين جنايت براساس عملکردهای جمهوری اسلامی گفته بوديم، آنچه در روز دوشنبه گذشت تاييد اين امر است که نقض حقوق بشر در ايران امری ست برنامه ريزی شده و چند عامل خودسر و قانون گريز به اين عمل ها دست نمی زنند. با توجه به ساخت قدرت در ايران می توانيم اين مسئله را ادعا کنيم که رهبريت جمهوری اسلامی دستش در اين قتل آلوده است. انتظار عدالت از کسی که خود دست به قتل خانم کاظمی زده با توجه به آنگونه ای که روز دوشنبه وقايع اتفاق افتاد امری ست تخيلی و نمی توانيم از سيستمی که خودشان در قتل خانم کاظمی دستشان آلوده است، انتظار عدالت داشته باشيم. تمام تلاشها بر اين بوده که اين جنايت پوشيده بشود و به فراموشی سپرده بشود. اين نتيجه ای بوده که اگر شما به صحبت های آقای پير پتی گرو گوش بکنيد تا حدودی ايشان هم که وزير امور خارجه ی کاناداست اين نتيجه را می گيرد.
دويچه وله: به شهادت دکتر شهرام اعظم که هم اکنون در کانادا پناهنده است و می گويد که خانم زهرا کاظمی را در بيمارستان بقية اله سپاه پاسداران پس از شکنجه ديده، توجه نشد. چه ارزيابی ای در اين مورد داريد؟
حسين ماهوتيها: نه تنها صحبت های دکتر اعظم و حتا صحبت های وکلا ترتيب اثر داده نشد و حتا براساس اخباری که ما داريم و بدستمان رسيده، شاهدهای ديگری هم بوده اند که اينها را سعی کرده اند به گونه ای به سکوت وادارند. از جمله شنيده ايم که آقايی بنام هادی سپهرلو، ۳۲ ساله، تکنيسين وسايل تنفسی I.C.U از شنبه ۱۴ مهر در منزلش دزديده شده است. بر مبنای اخباری که ما داريم هيچ اطلاعی از ايشان نيست و ايشان در همان بيمارستان بقية اله کار می کرده و هيچ اطلاعی از ايشان نيست. وقتی اين مسايل را می بينيم، متوجه می شويم که تمام تلاش است که به هيچگونه ای هيچ اثری و هيچ نظری در اين دادگاه نيايد که بتواند روشنايی بدهد به اين قتل.
دويچه وله: چرا گمان می رود که دزديده شدن اين فرد در ارتباط با پرونده ی خانم زهرا کاظمی باشد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حسين ماهوتيها: اگر اطلاعاتی که بدست ما رسیده درست باشد و ايشان هم در اين بيمارستان کار می کرده و در رابطه با وسايل تنفسی و غيره و ذالک بوده، بالاخره در اين بيمارستان افراد مختلفی بوده اند و خانم کاظمی وقتی که به آن بيمارستان رسیده است، افراد مختلفی او را ديده اند و با توجه به اين مسئله و با شناختی که از جمهوری اسلامی داريم و از عملکردهايش تلاششان اين باشد که هرگونه شهادتی را خنثی بکنند.
دويچه وله: شما در ارتباط با استفان هاشمی، پسر خانم زهرا کاظمی، هم هستيد. اطلاع داريد که ايشان تصميم دارند چه قدمهايی در آينده بردارند؟
حسين ماهوتيها: در مرحله ای که الان هستيم، با توجه به اينکه دولت کانادا ديروز اعلام کرد ارتباطات اش را با جمهوری اسلامی در حد ۳ پرونده که قتل زهرا کاظمی ست، حقوق بشر در ايران و انرژی اتمی محدود خواهد کرد، تمام تلاش ما در اين خواهد بود که در مرحله ی اول متوجه باشيم که دولت کانادا مقصودش از اين موضع گيری چيست و در رابطه با آن درک و فهمی که خواهيم داشت از موضع کانادايی ها با توجه به تمام مسايل حقوقی و سياست بين الملل و غيره راه حلهای آينده را پيش بينی کنيم و ببينيم چکار می شود کرد.
دويچه وله: آقای حسين ماهوتيها، از اينکه وقت تان را در اختيار ما قرار داديد، از شما بسيار سپاسگزارم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22880

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصاحبه رادیو آلمان با حسين ماهوتيها در رابطه با دادگاه تجديدنظر پرونده ی زهرا کاظمی در ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016