دوشنبه 26 اردیبهشت 1384

يکي از شاهدين شکنجه و تجاوز به زهرا کاظمي با بيشتر از ده قطعه عکس از جسد او، توسط نيروهاي دادستاني، دستگير شد، امضا محفوظ

توضيح: اين خبر از طريق ايميل به خبرنامه گويا رسيده و صحت و سقم آن تائيد نشده است:

شخصی که شاهد شکنجه و تجاوز به زهرا کاظمی بوده و بيشتر از ده قطعه عکس ظاهری و درونی از زهرا کاظمی را در اختيار داشت در خيابان پاسداران توسط نيروهای دادستانی و تحت نظارت مستقيم قاضی مرتضوی دستگير شد.

اين شخص که از ماموران نيروهای انتظامی ست از چند ماه پيش با سفارت کانادا در تهران ارتباط برقرار کرده و اطلاعات بسيار مهمی را در اين رابطه به سفارت کانادا داده است. تاييد و تاکيد تجاوز به زهرا کاظمی، شکسته بودن پهلوی او و پاره گی پرده گوشش و ترکيدگی گونه چپش و شکستگی دماغش با گواهی آن شخس و عکس های او از جمله اين مواردند. اين شخص با نام مستعار عارف قرار بوده که روز يکشنبه ديروز مدارک و عکس های زهرا کاظمی را در ساعت سه بعد از ظهر به يکی از کارمندان سفارت کانادا در تهران بدهد، يکی از نزديکان عارف گفته است که او گفته بوده که قرار است تا چند ماه ديگر از طريق ترکيه به کانادا برود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عکس های عارف که گفته شده عکس هايی ست که او از درون بيماستان سپاه دزديده است هم عکس از بدن و صورت و ظاهر زهرا کاظمي هستند و هم عکس هايی با اشعه از درون بدن او که نشان می دهند، اولا، تجاوز به زهرا (زيبا) کاظمی بسيار خشن و وحشيانه بوده تا آنجا که در خود قوه قضاييه و از شخص آيت الله هاشمی رييس اين قوه بارها اصطلاح فقهی افضاح شنيده و نوشته شده، حتی در حضور رهبری آيت الله خامنه ای، و ديگر اينکه خونريزی های متعددی در ناحيه شکم، سينه و سر زهرا کاظمی بوده، و جايی از بدن زيبا کاظمی نبوده که سالم مانده باشد، و احتمالا يکی از دلايل عجله رهبری و مرتضوی و نظام اسلامی در خاکسپاری او برای کتمان همين ها بوده ست. عارف ديروز ساعت يک و چهل و پنج دقيقه در خيابان پاسداران دستگير و ربوده و به جای نامعلوم و حتما ناامنی برده شد. بايد ديد عارف که برادری دارد از مقام ها بالای نظام چه قدمی برای آزادی برادرش کوچکش بر خواهد داشت.

امضاء محفوظ

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22683

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يکي از شاهدين شکنجه و تجاوز به زهرا کاظمي با بيشتر از ده قطعه عکس از جسد او، توسط نيروهاي دادستاني، دستگير شد، امضا محفوظ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016