شنبه 4 آبان 1387

اعتراف ناخدای سابق اقتصاد آمریکا به «خطا» در بازار آزاد، رادیو فردا

آلن گرينسپن، که برای ۱۸ سال سکانداری بانک مرکزی آمريکا را در دست داشت، اعتراف کرد که بحران مالی جهانی نمايانگر «خطايی» در ايدئولوژی بازار آزاد است.

هوادار دو آتشه مقررات زدايی در بازار، روز پنجشنبه در برابر کميته ای از کنگره آمريکا اقرار کرد که رويکرد وی درباره صنعت بانکداری «تا حدی نادرست» بوده است.

آلن گرينسپن در مجلس نمايندگان به يک کميته نظارتی کنگره گفت که فرو پاشی نظام اعتباری بازار، وی را در ورطه بی ایمانی تکان دهنده ای انداخته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رييس پيشين بانک مرکزی آمريکا که تا سال ۲۰۰۶ در اين مقام بود، با اشاره به ايدئولوژی اقتصادی خود گفت: «من ترک خوردگی ديدم. نمی دانم که اين تا چه اندازه مهم است يا اينکه تا چه هنگام ادامه دارد. به هرحال من از اين واقعيت بسيار اندوهگين شدم.»

مردی که برای اداره طولانی ترین دوران رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، همواره ستايش شده است برای نخستين بار است که در پيوند با بحران مالی جهان، به خطای خويش اعتراف می کند.

در مکالمه ای احساسی و تاثير گذار که ميان کميته ناظر مجلس نمايندگان آمريکا و آلن گرينسپن صورت گرفت وی به خاطر مخالفت با وضع آن دسته از مقرراتی که می توانست جلوی ميلياردها دلار ضرر هنگفت بانک ها در وال استريت را بگيرد، ابراز تاسف کرد.

رييس سابق بانک مرکزی آمريکا گفت: «من اشتباه می کردم که گمان می کردم منافع شخصی سازمان ها، به ويژه بانک ها و موسسه های مشابه، به گونه ای است که آنها به بهترين صورت توان حمايت از سهامداران و دارايی های بنگاه خود را دارند.»

از سوی ديگر، هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا نيز در مصاحبه ای با «نيويورک تايمز» به کوتاهی خود در بحران مالی نظام مالی ايالات متحده اعتراف کرد.

وزير خزانه داری آمريکا به اين روزنامه گفت که وی بايد زودتر از اينها بحران وام های مسکن ايالات متحده را پيش بينی می کرد.

به نظر بسياری از اقتصاددانان پس از آنکه شمار بسياری از وام گيرندگان آمريکايی نتوانستند، وام های خود را باز پس دهند، چندین بانک ها و موسسه مالی اين کشور دچار بحران شدید سرمایه شدند.

گرينسپن که ۸۲ سال دارد، در اظهاراتی که از پيش آن را برای قرائت در برابر نمايندگان آماده کرده بود، بحران کنونی بازارهای مالی را به يک «سونامی اعتباری» تشبيه کرد که هر قرن يک بار روی می دهد.

رييس سابق بانک مرکزی آمريکا اين بحران را «بسيار گسترده تر» از آن دانست که وی بتواند آن را «تصور» کند.

هنری واکسمن، نماينده دمکرات، که رياست کميته ناظر مجلس نمايندگان را به عهده داشت از گرينسپن پرسيد: «شما دريافتيد که نظرتان به جهان، ايدئولوژی تان، درست نبوده و کارايی ندارد؟»

و گرينسپن در پاسخ گفت: «دقيقا به خاطر همين است که من شوکه شدم. زيرا من برای ۴۰ سال یا همين حدود با شواهد قابل توجهی می ديدم که این به طور شگفت انگيزی کار می کند.»

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38829

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراف ناخدای سابق اقتصاد آمریکا به «خطا» در بازار آزاد، رادیو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016