جمعه 15 شهریور 1387

رقابت نامزدهای انتخابات امريکا برای سنت شکنی، اعتماد

کنوانسيون ملي حزب جمهوريخواه امريکا که تحت تاثير توفان مهيب گوستاو در برنامه هايش تغييراتي ايجاد شده بود، ديروز در شهرهاي مينه پوليس و سن تپول ايالت مينه سوتا به کار خود ادامه داد. البته اين تنها توفان گوستاو نبود که جمهوريخواهان را تحت تاثير قرار داد و غافلگير کرد، بلکه انتشار بيانيه ديروز سارا پيلن معاون جان مک کين که در آن بارداري نامشروع دختر 17 ساله اش را فاش کرده بود، تمامي رهبران حزب جهموريخواه را در بهت و حيرت فرو برد. به اين ترتيب توفان ديگري که اين بار رسانه ها به وجودآورنده اش بودند، کمپ انتخاباتي مک کين را درنورديد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سارا پيلن در بيانيه اش نوشته؛ «بريستول دختر زيباي ما با خبرهايي نزد ما آمد که پس از شنيدن شان دريافتيم دخترمان سريع تر از آنچه ما برنامه ريزي کرده بوديم، بزرگ شده است. ما به تصميم بريستول در نگه داشتن بچه افتخار مي کنيم و همچنين مفتخريم که پدربزرگ و مادربزرگ شده ايم.» البته مشاوران مک کين در ستاد انتخاباتي اش اعلام کردند پيش از اين از اين موضوع مطلع بوده اند و گمان نمي کنند اين مساله اثري منفي در ارزش و اعتبار خانم پيلن داشته باشد.

يکي از مشاوران مک کين در گفت وگويي با شبکه خبري ABC گفت؛ «اگر دموکرات ها بخواهند اين مساله را دستمايه حمله به جمهوريخواهان قرار دهند، با پاسخ قاطع ستاد انتخاباتي مک کين مواجه خواهند شد.» ستاد انتخاباتي جان مک کين و خانم پيلن از رسانه ها خواسته است حريم خصوصي دخترش را رعايت کنند. باراک اوباما نامزد دموکرات رياست جمهوري نيز از رسانه ها خواست از انتشار گزارش هاي جهت دار در اين باره خودداري کنند.

سارا پيلن در حالي بارداري دخترش را تاييد کرده است که پيش از اين بعضي از وبلاگ هاي ليبرال در امريکا از اين موضوع خبر داده بودند و جو رسانه يي در اين مورد به راه انداخته بودند.

از سوي ديگر نتايج برخي نظرسنجي ها نشان مي دهد به رغم فاش شدن مساله بارداري نامشروع دختر سارا پيلن هيچ گونه آسيبي به آراي حزب جمهوريخواه وارد نشده است.

در کنوانسيون ملي حزب جمهوريخواه نيز آن دسته از نمايندگان حزب که مخالف سقط جنين هستند از تصميم پيلن براي نگه داشتن بچه دفاع کردند. «تريس لوئيس گريگوري» نماينده جمهوريخواه ايالت کانزانس در اين باره مي گويد؛ «اين تصميم دقيقاً ما را به رسميت مي شناسد چرا که اين تصميم دقيقاً با اصول عقيدتي ما منطبق است.» مايکل برگزمن نماينده جمهوريخواه تگزاس نيز اعلام کرد؛ «من از تصميم دختر خانم پيلن مبني بر نگه داشتن بچه و ازدواج قانوني با پدر او بسيار خوشحال شدم.»سارا پيلن که يک مسيحي متدين و يک محافظه کار مخالف سقط جنين است اعلام کرده دخترش بريستول به بارداري ادامه مي دهد و به زودي با پدر بچه اش ازدواج خواهد کرد.در عين حال وقوع توفان گوستاو در ايالت هاي ساحلي خليج مکزيک در امريکا موجب شده بسياري از برنامه هاي گردهمايي جمهوريخواهان دچار تغيير شده و مراسم مختصرتر برگزار شود. در همين راستا سخنراني هاي رئيس جمهور امريکا و معاون او نيز لغو شده و از ميزان تشريفات اين مراسم کاسته شده است.

در روز نخست گردهمايي که در ابتدا قرار بود برنامه يي هفت ساعته برگزار شود، تنها لورا بوش همسر جرج بوش و سيندي مک کين همسر جان مک کين سخنراني کردند و از مردم امريکا خواستند اختلافات سياسي را کنار گذاشته و به کمک آسيب ديدگان توفان گوستاو بشتابند. با توجه به اينکه در زمان وقوع توفان کاترينا در امريکا انتقاداتي به نحوه مديريتي بوش در قبال اين توفان وارد شده بود، اين بار مک کين و حزب جمهوريخواه سعي دارند به روشي متفاوت با روش بوش به استقبال توفان گوستاو بروند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38218

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رقابت نامزدهای انتخابات امريکا برای سنت شکنی، اعتماد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016