دوشنبه 12 فروردین 1387

هيلاری کلينتون: ‌از رقابت ها کناره گيری نمی کنم، بی بی سی

هيلاری کلينتون، داوطلب حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، درخواست طرفداران باراک اوباما و بعضی سياستمداران حزب خود را برای کناره گيری از انتخابات مقدماتی حزبی رد کرده است.

پاتريک ليهی، سناتور دموکرات و رئيس کميته قضايی مجلس سنای آمريکا، يکی از شخصيت هايی است که از خانم کلينتون خواسته تا برای جلوگيری از طولانی شدن رقابت و آسيب ديدن جايگاه اجتماعی اين حزب از رقابت ها کناره گيری کند.

اما خانم کلينتون می گويد به رغم عقب بودن از رقيبش به رقابت با او ادامه می دهد تا به شهروندان ايالت هايی که انتخابات مقدماتی حزبی در آن ها برگزار نشده اين امکان را بدهد تا در اين روند سياسی شرکت کنند.

خانم کلينتون در يک سخنرانی تبليغاتی در جمع طرفدارانش گفت: "بعضی ها می گويند بايد ادامه اين رقابت ها را متوقف کنيم. باور نداشتم چنين تفکری در آمريکا وجود داشته باشد. فکر می کردم همه ما بر اين باوريم که بايد به همه شهروندان اين فرصت داده شود که صدايشان را به گوش ديگران برسانند."

به گفته خانم کلينتون او رقابت ها را تا زمان برگزاری گردهمايی ملی حزب دموکرات که انتخاب نامزد رياست جمهوری اين حزب را برعهده دارد، ادامه خواهد داد

سهمی که خانم کلينتون تاکنون از هيات های اعزامی به اين گردهمايی به دست آورده است از آقای اوباما کمتر است ولی او اميدوار است با پيروزی در انتخابات مقدماتی در ايالت پنسيلوانيا که بيست و دوم آوريل برگزار می شود، بتواند از جهت روانی برای حضور در مراحل باقی مانده از انتخابات مقدماتی و کنوانسيون ملی حزب دموکرات آمادگی بهتری داشته باشد.

نظرسنجی های مختلف بيانگر پيشتازی خانم کلينتون بين رای دهندگان حزب دموکرات در ايالت پنسيلوانيا است.

سناتور اوباما،‌ رقيب خانم کلينتون و کانديدای پيشتاز حزب دموکرات، هم درخواست ها برای کناره گيری خانم کلينتون از رقابت ها را رد کرده است.

آقای اوباما تصميم گيری برای باقی ماندن خانم کلينتون در رقابت ها را با خود او دانسته است : "باور من اين است که سناتور کلينتون تا هر زمان که بخواهد، می تواند در رقابت ها باقی بماند. او رقيبی جدی و غيرقابل انکار است."

اما به عقيده طرفداران آقای اوباما و بعضی شخصيت های حزب دموکرات، طولانی شدن رقابت های داوطلبان رياست جمهوری اين حزب، به موقعيت آن در برابر حزب جمهوری خواه در انتخابات رياست جمهوری آسيب خواهد زد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ماه گذشته ميلادی پس از برگزاری انتخابات مقدماتی حزبی در ايالت های تگزاس و اوهايو، جان مک کين سناتور جمهوری خواه موفق شد با به دست آوردن کرسی های مورد نياز از هيات اعزامی به گردهمايی ملی حزب جمهوری خواه، شرايط لازم برای نامزدی رياست جمهوری اين حزب را به دست آورد.

رقابت تنگاتنگ باراک اوباما و هيلاری کلينتون در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، احتمال مشخص شدن تکليف اين رقابت ها را تا پيش از برگزاری گردهمايی بزرگ حزب دموکرات مشکل کرده است.

هر کدام از اين دو داوطلب دموکرات برای به دست آوردن نامزدی حزب خود، به حداقل ۲۰۲۴ کرسی از هيات های اعزامی به کنوانسيون اين حزب نياز دارد. اين رقم تاکنون برای آقای اوباما ۱۶۲۳ و خانم کلينتون نزديک به ۱۵۰۰ کرسی است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36347

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هيلاری کلينتون: ‌از رقابت ها کناره گيری نمی کنم، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016