پنجشنبه 9 خرداد 1387

حکومت سلطنتی نپال الغا و به جای آن حکومت جمهوری برقرار شد، ايرنا

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا): تهران - به دنبال تصميم مجلس موسسان نپال برای الغای رژيم سلطنتی و برقراری نظام جمهوری در اين کشور ، پرچم حکومت سلنتی نپال پس از ۲۴۰ سال روز پنجشنبه از فراز کاخ پادشاهی به زير کشيده شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کاتماندو، يک مقام کاخ سلطنتی نپال تاکيد کرد که در حال حاضر پرچم کشور نپال جايگزين پرچم سلطنتی شده است .
خبرگزاری فرانسه افزود: مجلس موسسان نپال که در پی پيروزی شورشيان سابق مائوئيست در انتخابات ماه پيش اين کشور تشکيل شده است، روز چهارشنبه يگانه رژيم سلطنتی هندو جهان را الغا و به جای آن حکومت جمهوری برقرار کرد.
بنابر اين گزارش، تشکيل اين مجلس نقطه اوج قرارداد صلحی بود که در سال ۲۰۰۶ ميان احزاب سياسی مهم نپال و مائوئيست ها به امضا رسيد و به جنگ داخلی در اين کشور پايان داد.
منابع رسمی گفتند که کاخ " گيانندرا" پادشاه مخلوع نپال، به موزه تبديل خواهد شد و وی بايد تا ۱۵ روز ديگر آنجا را ترک کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براساس تصميم مجلس موسسان، نپال به کشوری مستقل غير قابل تجزيه، دارای حاکميت ، لائيک و با جمهوری دمکراتيک تبديل خواهد شد.
اين گزارش حاکی است، همه امتيازات پادشاه نپال و خانواده اش از امروز قطع خواهد شد و روز ۲۹ ماه مه ( نهم خرداد ماه ) در اين کشور روز جمهوری نامگذاری شده است .

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37067

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حکومت سلطنتی نپال الغا و به جای آن حکومت جمهوری برقرار شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016