دوشنبه 3 دی 1386

نظام سلطنتی در نپال لغو می شود، بی بی سی

دولت نپال برای نخستین بار با لغو نظام سلطنتی ۲۴۰ ساله این کشور موافقت کرده است.

رهبران احزاب سیاسی نپال پس از دو ماه گفتگو، تحت فشار شورشیان سابق که مائوئیست هستند، با لغو سلطنت موافقت کردند.

مائوئیست ها خواستار تصمیم گیری درباره برقراری ریاست جمهوری در نپال پیش از برگزاری انتخابات عمومی بودند.

در این حال، نظام سلطنتی نپال تا بهار سال آینده که انتخابات شورای قانون اساسی برگزار می شود، به حکومت ادامه خواهد داد.

با توجه به موافقت همه احزاب عمده نپال با لغو سلطنت، پیشبینی می شود پارلمان این کشور این تصمیم را به راحتی تصویب کند.

بیشتر احزاب عضو دولت ائتلافی نپال خواستار تصمیم گیری مردم درباره لغو سلطنت به وسیله انتخاب شورای قانون اساسی بودند ولی مائوئیست ها سه ماه پیش در اعتراض به این تصمیم دولت را ترک کردند و گفتند تا زمانی که نظام سلطنتی منحل نشود، به دولت بر نخواهند گشت.

در پی مرگ بیراندرا، شاه سابق نپال در حادثه کشتار اعضای خانواده سلطنتی در سال ۲۰۰۱ و جانشینی گایاندرا، برادر شاه مقتول، محبوبیت نظام سلطنتی نزد مردم کاهش یافته و خیلی از آنها از تغییر نظام حکومتی خوشحال خواهند شد.

تلاش های گایاندرا برای مقابله با شورشیان مائوئیست باعث شد وضع حقوق بشر در این کشور وخیم تر از قبل شود.

چارلز هاویلند خبرنگار بی بی سی در نپال می گوید به رغم موافقت احزاب با لغو سلطنت، هنوز سوال هایی درباره سیاست ها و شیوه کار مائوئیست ها وجود دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رهبر آنها سال گذشته تهدید کرده بود در صورت نیاز تا چهل سال دیگر هم به مبارزه ادامه خواهد داد و تاکنون چند بار مذاکرات را ترک کرده است.

در این حال اختلافات نژادی هم در این کشور رو به افزایش است و در چند روز گذشته خشونت هایی در جنوب نپال گزارش شده است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35321

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نظام سلطنتی در نپال لغو می شود، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016