یکشنبه 16 دی 1386

طرح اتحاديه عرب برای لبنان، بی بی سی

وزرای خارجه اتحاديه عرب از ژنرال ميشل سليمان، فرمانده ارتش لبنان، به عنوان رييس جمهوری آينده اين کشور حمايت کردند.

اين حرکت در ملاقاتی در قاهره، پايتخت مصر انجام شد.

حمايت از ژنرال سليمان در آستانه گفتگوهای بحران ۲۲ عضو اين اتحاديه برای حل بحران لبنان صورت گرفته که روز يکشنبه برگزار می شود.

مناقشه بين دولت مورد حمايت غرب در لبنان از يک سو و مخالفان دولت لبنان که از حمايت ايران و سوريه برخوردارند از سوی ديگر باعث شده اين کشور از ۲۳ نوامبر تا کنون بدون رييس جمهوری بماند.

جلسه پارلمانی برای انتخاب رييس جمهوری نيز آخرين بار در ۲۸ دسامبر برای بار يازدهم به تعويق افتاد و فعلا قرار است در دوازدهم ژانويه برگزار شود.

برنامه سه مرحله ای

عمرو موسی دبيرکل اتحاديه موسی در اين ملاقات در قاهره گفت:" وزرای خارجه از توافق نظری که پيرامون ژنرال سليمان به عنوان نامزد رياست جمهوری وجود دارد استقبال می کنند و خواستار انتخاب فوری او هستند."

به گفته آقای موسی سوريه که حامی جنبش مخالف دولت حزب الله است از اين حرکت حمايت کرده است.

دبيرکل اتحاديه عرب گفت وزرای خارجه اين اتحاديه در عين حال در خصوص يک برنامه سه مرحله ای توافق کرده اند که شامل انتخاب رييس جمهوری، تشکيل دولت اتحاد ملی، و تدوين قانون انتخابات جديد می شود.

بر اساس اين برنامه رييس جمهوری جديد اختيار رد يا قبول تصميمات دولت را خواهد داشت.

اختلاف نظر دو طرف بر سر شکل دولت آينده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روز جمعه حزب الله لبنان اعلام کرد تا زمانی که يک سوم کرسی های دولت در اختيارش قرار نگيرد اجازه انتخاب رييس جمهوری جديد را نخواهد داد.

برخورداری از اين ميزان کرسی به حزب الله اجازه خواهد داد بتواند تصميم های اساسی دولت را وتو کند.

دولت پيشنهاد کرده با اصلاح کابينه به رييس جمهوری نيز حق رای داده شود.

بيش از يک سال است که بحران سياسی در لبنان، دولت و پارلمان اين کشور را فلج کرده و گاهی به درگيری های نظامی و ترورهای سياسی کشانده است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35489

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طرح اتحاديه عرب برای لبنان، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016