سه شنبه 29 آبان 1386

احتمال تعويق انتخابات رياست جمهوری لبنان برای چهارمين بار، مهر

منابع نزديک به رئيس پارلمان لبنان خبر دادند که ممکن است انتخابات رياست جمهوری لبنان که قرار بود فردا در پارلمان اين کشور برگزار شود به روز جمعه موکول گردد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع نزديک به نبيه بری اعلام کردند که رئيس پارلمان لبنان نشست فردای پارلمان را به جمعه موکول می کند.

قرار بود انتخابات رياست جمهوری لبنان درنشست فردای پارلمان برگزار شود.

يک منبع نزديک به رئيس پارلمان لبنان تاکيد کرد: احتمال دارد نشست فردای پارلمان لبنان به تعويف بيفتد.

ازسوی ديگر يک منبع نزديک به فراکسيون اکثريت پارلمان لبنان نيز گفت: نبيه بری نشست فردای پارلمان لبنان را با توافق با ديگر گروهها به جمعه آتی موکول می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نيمه شب شنبه ۲۴ نوامبر دوره رياست جمهوری اميل لحود رئيس جمهوری کنونی لبنان به تاخير می افتد.

انتخابات رياست جمهوری لبنان تا حالا سه بار به تعويق افتاده است. قراربود انتخابات رياست جمهوری لبنان ۲۵ سپتامبر برگزار شود، اما به علت به حد نصاب نرسيدن تعداد نمايندگان به ۲۳ اکتبر(اول آبان) موکول شد، اما نبيه بری رئيس پارلمان لبنان يک روز پيش از برگزاری آن، به علت عدم توافق گروه های سياسی لبنان درباره انتخاب رئيس جمهور، تعويق نشست پارلمان را برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری، به ۱۲ نوامبر(۲۱ آبان) موکول کرد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34939

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال تعويق انتخابات رياست جمهوری لبنان برای چهارمين بار، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016