جمعه 9 آذر 1386

آخرین دور تبلیغات چاوز برای پیروزی در رفراندوم، راديو فردا

هوگو چاوز، رييس جمهوری ونزوئلا، روز جمعه با برپايی تظاهرات، آخرين تبليغات خود را برای پيروزی در رفراندوم تغيير قانون اساسی، انجام داد.

رفراندوم برای تغيير قانون اساسی روز يک شنبه برگزار می شود و اگر مردم به اين تغييرات رای مثبت بدهند، هوگو چاوز خواهد توانست بر خلاف قانون اساسی کنونی، کماکان قدرت سياسی را در ونزوئلا قبضه کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، تظاهرات تبليغاتی در مرکزی ترين بلوار شهر کاراکاس برپا شد؛ جايی که يک روز قبل، ده ها هزار مخالف همه پرسی در اعتراض به آن تجمع کرده بودند.

رييس جمهوری ونزوئلا که که از هشت سال پيش قدرت را به دست گرفته، قصد دارد ۶۹ بند قانون اساسی را تغيير دهد.

اين تغييرات راه را برای آقای چاوز هموار می کند تا دوباره در انتخابات شرکت کند و دوران رياست جمهوری اش را طولانی تر کند.

قوانين جديد به دولت اين اجازه را می دهد تا در مواقع «اضطراری» مطبوعات و رسانه ها را سانسور کند و کنترل کامل بانک مرکزی را به عهده بگيرد. همچنين املاک خصوصی را از افراد، تحت عنوان «اقتصاد سوسياليستی»، سلب مالکيت کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، بخش های ملايم تر اين تغييرات، کاهش دادن ساعات کار روزانه از هشت ساعت به شش ساعت و تقويت رفاه اجتماعی به کمک ثروت هنگفت نفت اين کشور است.

اما تعداد مخالفان که غالبا توسط گروه های دانشجويی هدايت می شوند، رو به افزايش است. تظاهرات اين گروه ها غالبا به درگيری با پليس منجر شده است.

چاوز دانشجويان مخالف را «بچه های بد اخلاق لوس» خواند و کسانی که خواهان اصلاحات هستند – از جمله برخی متحدان سابقش – را «خائن» ناميد.

رقابت تنگاتنگ

بر اساس گزارشات منتشر شده، برخی محرومين جامعه که غالبا به چاوز احترام می گذارند، در مورد اين تغييرات نظر مثبتی ندارند.

آخرين نظر سنجی ها حکايت از رقابت سخت موافقان و مخالفان دارد.

بر پايه نظرسنجی موسسه خصوصی «ديتا آناليسيس» (تحليل اطلاعات)، ۴۴ و شش دهم درصد از رای دهندگان مخالف تغيير قانون اساسی هستند، در حالی که شمار موافقان، ۳۰ و هشت دهم درصد است.

موسسه نظرسنجی ديگر به نام «هينترليسس» نيز اعلام کرده است که ۴۶ درصد رای دهندگان مخالف و ۴۵ درصد رای دهندگان را موافقان تشکيل می دهند.

آقای چاوز همچنين درگير منازعه های ديپلماتيک با کشورهای ديگر از جمله اسپانيا و کلمبيا است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اوايل اين ماه، در نشست کشورهای اسپانيايی زبان، بعد از اينکه نخست وزير سابق اسپانيا را «فاشيست» ناميد و مانع از صحبت نخست وزير کنونی اسپانيا می شد، پادشاه اسپانيا خطاب به او گفت: «می تونی خفه شی؟»

روز پنج شنبه در ونزوئلا، تظاهر کنندگان مخالف چاوز پيراهنی به تن داشتند که بر روی آن خطاب به چاوز نوشته شده بود: «خفه شو»

اين موضوع موجب شده تا مناقشه ديپلماتيکی در ميان دو کشور اسپانيا و ونزوئلا در برگيرد.

بسياری معتقدند که اگر چاوز موفق شود تغييرات مورد نظر خود را اعمال کند، ونزوئلا به سوی يک ديکتاتوری کمونيستی نظير کوبا هدايت خواهد شد.

چاوز که خود رايک «انقلابی سوسياليست» می خواند، از هواخواهان سر سخت فيدل کاسترو، رهبر کوبا است.

او همچنين متحد ايران و چين، عليه آمريکا است. رييس جمهوری ونزوئلا طی چند سال اخير هفت بار به ايران سفر کرده است و اين کشور روابط تجاری و سياسی بسيار گسترده ای و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران را «برادر» خود خطاب می کند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35070

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آخرین دور تبلیغات چاوز برای پیروزی در رفراندوم، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016