چهارشنبه 2 آبان 1386

رايس نظارت بر شرکت های امنيتی را افزايش می دهد، بی بی سی

خانم رايس قصد دارد مسئوليت پذيری شرکت های امنيتی خصوصی را افزايش دهد
کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، دستورات جديدی برای افزايش نظارت دولت بر شرکتهای خصوصی امنيتی آمريکايی که در عراق مشغول به کارند، صادر کرده است.
اين دستورات در پی گزارش يک گروه مستقل، که بعد از کشته شدن ۱۷ غيرنظامی عراقی به دست ماموران شرکت بلک واتر مامور بررسی ماجرا شدند، صادر شده است.

اين دستورات جديد شامل سفت و سخت تر کردن قوانين وزارت خارجه برای حضور در کشورهای ديگر است تا با قوانين ارتش در اين باره هماهنگی بيشتری داشته باشد.

شرکتهای امنيتی هم بايد دوره های آموزشی بيشتری برای آشنايی برای مسائل فرهنگی کشور موردنظر برگزار کنند.

همچنين همکاری ها با ارتش آمريکا گسترده تر و محدوديت ها برای استفاده از زور بيشتر خواهد شد.

از اين پس برای تحقيق در مورد هر قتلی که به دست نيروهای امنيتی شرکتهای خصوص اتفاق بيفتد گروهی تشکيل خواهد شد، که اين گروه قدرت ارجاع پرونده به دادگاه را نيز خواهد داشت.

شرکتهای امنيتی خصوصی همچنين بايد در ميان کارمندانشان افرادی داشته باشند که به زبان عربی مسلط باشند.

پاتريک کندی، مسئول گروه تحقيق، گفت نتيجه تحقيقات گروه روز دوشنبه به خانم رايس تحويل داده شده و او "تصميم گرفته که آن دسته از پيشنهادهايی را که در حيطه اختيارات وی است، سريعا اجرا کند."

شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، پيش از اين گفته بود اجرای بعضی از پيشنهادهای گروه تحقيق مستلزم همکاری با پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، است.

پيش بينی می شود خانم رايس در طول اين هفته با رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا، ديدار و درباره مسائل مربوط به تحقيقات گروه با او گفتگو کند.

اوايل اين ماه خانم رايس دستور داد همواره يکی از کارمندان امنيتی وزارت خارجه هر کاروان ديپلماتيکی را که تامين امنيت آن برعهده شرکت بلک واتر است، همراهی کند و همچنين در تمام ماشين های امينيتی اين شرکت دوربين فيلمبرداری نصب شود.

به گفته خبرنگار بی بی سی در واشنگتن حادثه بلک واتر که منجر به کشته شدن ۱۷ غيرنظامی عراقی شد، به روابط آمريکا و عراق آسيب زد و وزارت خارجه را مجبور کرد کاری انجام دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تحقيقات دولت عراق نشان داد که ماموران شرکت بلک واتر بدون اينکه به سويشان تيراندازی شده باشد، به طرف مردم غيرنظامی شليک کرده اند.

مقامات عراقی از دولت آمريکا خواسته اند قراردادهای مربوط به عراق خود را با اين شرکت ظرف شش ماه قطع کند و مامورانی را که در حادثه روز ۱۶ سپتامبر مقصر بوده اند، تحويل دهد.

اريک پرينس، رئيس بلک واتر، تاکيد می کند مدارکی در اختيار دارد که نشان می دهد پيش از حادثه به سوی ماموران شرکتش شليک شده بود.

مقامات آمريکا جزئيات اندکی از اين حادثه منتشر کرده اند، چون اف بی آی در حال تحقيق در اين زمينه است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34610

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رايس نظارت بر شرکت های امنيتی را افزايش می دهد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016