جمعه 16 شهریور 1386

نظرسنجی سرويس جهانی بی بی سی: مردم "خواهان خروج نيروها از عراق هستند"، بی بی سی

اين نظرسنجی به سفارش سرويس جهانی بی بی سی و با پرسش از ۲۳ هزار و ۱۹۳ نفر انجام شد
يک نظرسنجی توسط بی بی سی نشان داده است اکثر مردم جهان معتقدند که نيروهای تحت هدايت آمريکا بايد ظرف يک سال عراق را ترک کنند.
در حدود ۳۹ درصد مردم در ۲۲ کشور گفتند که نيروها بايد همين حالا از عراق خارج شوند و ۲۸ درصد از يک خروج تدريجی حمايت کردند. تنها ۲۳ درصد گفتند که خواهان ماندن نيروها در عراق تا زمان ايجاد امنيت در آن کشور هستند.

در آمريکا، از هر چهار نفر يکی از عقب نشينی قريب الوقوع حمايت کرد، درحالی که ۳۲ درصد خواهان حل مشکلات امنيتی عراق پيش از به خانه آوردن نيروها بودند.

اين نظرسنجی به سفارش سرويس جهانی بی بی سی و با پرسش از ۲۳ هزار و ۱۹۳ نفر انجام شد.

از مردم سوال شد آيا نيروهای ائتلافی بايد فورا عراق را ترک کنند، به يک عقب نشينی تدريجی ظرف يک سال متعهد شوند، يا وقتی اوضاع امنيتی بهبود يافت از آن کشور خارج شوند.

در ۱۹ کشور، اکثريت پرسش شوندگان معتقدند که نيروهای خارجی بايد يا فورا يا به تدريج ظرف يک سال عراق را ترک کنند.

تنها در سه کشور - کنيا، فيليپين و هند - اکثريت خواهان عقب نشينی ظرف يک سال نبودند.

۳۶ درصد از کسانی که در هند در نظرسنجی شرکت کردند از اظهار نظر خودداری کردند يا گفتند "نمی دانند".

کشورهای اسلامی از جمله اندونزی (۶۵ درصد)، ترکيه (۶۴ درصد) و مصر (۵۸ درصد) در ميان مشتاق ترين کشورها برای خروج فوری از عراق بودند.

اما عقب نشينی فوری در کشورهای استراليا (۲۲ درصد)، آمريکا (۲۴ درصد) و بريتانيا (۲۷ درصد) محبوبيت خيلی کمتری داشت. هر سه کشور در عراق نيرو دارند.

'حضور دائمی'

در روزهای اخير رهبران آمريکا، استراليا و بريتانيا گفته اند که نيروهای نظامی بايد در عراق بمانند تا امنيت در اين کشور برقرار شود.

هر سه کشور می گويند در مقابل مردم عراق تعهد دارند در کشور آنها بمانند تا نيروهای محلی توان تضمين امنيت را پيدا کنند.

اما داگ ميلر از "گلوب اسکن" که اين نظرسنجی را برای بی بی سی انجام داد گفت نتيجه مطالعه نشان می دهد که "وزن افکار عمومی جهان" بر عليه اين کشورهاست.

از شرکت کنندگان در نظرسنجی سوال شد آيا معتقدند که آمريکا پايگاه های دائمی در عراق ايجاد خواهد کرد يا نه.

نيمی از پرسش شوندگان معتقدند آمريکا چنين خواهد کرد، درحالی که ۳۶ درصد فرض کردند همه نيروها پس از تثبيت عراق آن کشور را ترک خواهند کرد.

اين يافته ها حاکی از آن است که حمايت از ادامه حضور نيروهای خارجی در عراق تا زمان بهبود امنيت، از فوريه ۲۰۰۶ تاکنون - که نظرسنجی قبلی بخش جهانی بی بی سی منتشر شد - افت قابل توجهی کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نيک چايلدز، خبرنگار امور جهانی بی بی سی، می گويد با گذشت چهار سال از تهاجم جنجالی به عراق، عجيب نيست که افکار عمومی در سطح بين المللی در مورد حضور نيروهای خارجی چنين منفی است.

وی افزود که دولت بوش سرگرم مقابله با اين برداشت بوده است که هدف آن ايجاد پايگاه های دائمی در عراق به عنوان بخشی از يک استراتژی منطقه ای است - چيزی که رد می کند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34190

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نظرسنجی سرويس جهانی بی بی سی: مردم "خواهان خروج نيروها از عراق هستند"، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016