سه شنبه 6 شهریور 1386

گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، جدول زمانی خروج از عراق را رد کرد، بی بی سی

گوردون براون ماموريت نيروهای بريتانيايی در عراق را مهم توصيف کرده است
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، در نامه سرگشاده ای، تعيين جدول زمانی برای خارج کردن نيروهای اين کشور از عراق را رد کرده است.
آقای براون در اين نامه، که متن آن روز سه شنبه، ۲۸ اوت منتشر شده، پيشنهاد سر منگيس کمپبل، رهبر حزب ليبرال دموکرات، در مورد تعيين جدول زمانی خروج واحدهای نظامی بريتانيا از عراق را غيرقابل قبول خوانده و گفته است که نظاميان اين کشور دارای تعهدات مشخصی در عراق هستند که بايد به آنها عمل کنند.

گوردون براون افزوده است که تعيين جدول زمانی خروج از عراق به تلاش نيروهای بريتانيايی برای عمل به تعهدات آنان آسيب می زند و اعتبار بين المللی بريتانيا را خدشه دار می کند.

پيشتر، ژنرال ريچار دانات، رييس ستاد مشترک ارتش بريتانيا نيز زيانبخش بودن تعيين جدول زمانی خروج نظاميان اين کشور از عراق را مورد تاکيد قرار داده بود.

رييس ستاد مشترک ارتش بريتانيا در سخنانی در ماه ژوئن سال جاری، که متن آن به تازگی انتشار يافته است، گفته بود که نظاميان اين کشور بايد آمادگی "يک نسل درگيری" در عراق را داشته باشند و برای تحقق "نوعی موفقيت" در عمليات نظامی در اين کشور تلاش کنند.

نخست وزير بريتانيا در نامه سرگشاده خود نظر کسانی را که ادامه حضور نظامی بريتانيا در عراق را بی نتيجه خوانده اند رد کرده و تاکيد ورزيده است که ارتش بريتانيا همچنان از توانايی لازم برای خنثی کردن عمليات شورشيان و کمک به برقراری امنيت در منطقه بصره برخوردار است.

آقای براون وعده داده است که "نيروهای بريتانيايی به همکاری با تشکيلات و نيروهای امنيتی عراق ادامه می دهند تا آنها را برای قبول مسئوليت کامل حفظ امنيت کشور خود آماده سازند."

همزمان، ديويد ميليبند، وزير خارجه بريتانيا، در يک مصاحبه راديويی گفته که نيروهای بريتانيايی "هدف روشنی را در عراق دنبال می کنند" و توضيح داده است که اين هدف شامل ايجاد شرايطی است که در آن عراقی ها بتوانند کشور خود را اداره کنند.

هدف نظامی بريتانيا در عراق و افغانستان

شمار نيروهای بريتانيايی در عراق در حال حاضر به حدود پنجهزار و پانصد نفر می رسد در حاليکه تعداد آنان هنگام عمليات سرنگونی رژيم سابق عراق در سال ۲۰۰۳ به هجده هزار نفر می رسيد.

گرچه نظاميان بريتانيايی تقريبا به طور کامل در مناطق جنوب عراق، به خصوص نواحی اطراف بصره مستقر هستند، برخی مقامات نظامی آمريکا نسبت به نتايج پراکندگی آنان در يک منطقه گسترده عملياتی هشدار داده اند.

هفته گذشته ژنرال جک کين، از مشاوران نظامی ارشد دولت آمريکا، از اينکه نظاميان بريتانيايی در عراق به جای جلوگيری از وخامت بيشتر شرايط امنيتی در منطقه تحت نظر خود بيشتر به آموزش نيروهای عراقی توجه دارند انتقاد کرد.

در واکنش نسبت به اين اظهارات، آقای ميليبند گفته است که تصميم های نظامی بريتانيا تحت تاثير ديدگاه های آمريکاييان اتخاذ نمی شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پی انتشار نامه سرگشاده نخست وزير و اظهارات وزير خارجه، رهبر حزب ليبرال دموکرات گفت که سياست گوردون براون در مورد عراق با سياست تونی بلر، نخست وزير سابق، تفاوتی ندارد.

منگيس کمپبل، که حزب وی با حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ مخالفت کرده بود، گفته است که تحولات عراق و ديدگاه نظاميان ارشد بريتانيايی ضعف تحليل های نخست وزير را نشان می دهد.

نخست وزير بريتانيا در نامه سرگشاده خود به حضور نظامی اين کشور در افغانستان هم اشاره کرده و از آنچه که "تعهد، شهامت و هوشمندی" سياست بريتانيا در اين زمينه خوانده، ستايش به عمل آورده است.

در حاليکه شمار تلفات نظامی بريتانيا در افغانستان از هر عمليات ديگری از زمان جنگ دوم جهانی تا به حال بيشتر بوده است، گوردون براون تاييد کرده که جنگ افغانستان در شرايطی دشوار و خطرناک در جريان است اما افزوده است که جامعه بين المللی خواستارجلوگيری از بازگشت افغانستان به وضع سابق آن کشور است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34143

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، جدول زمانی خروج از عراق را رد کرد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016