دوشنبه 21 خرداد 1386

احتمال برکناری محمود المشهدانی از سمت رياست مجلس عراق، ايرنا

بغداد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۳/۲۱‬

پس ازضرب وشتم يکی‌ازاعضای مجلس عراق توسط محافظان شخصی محمودالمشهدانی رييس اين مجلس ، احتمال قوی برکناری وی از اين سمت مطرح شده است .

بنا بر گزارشهای منتشره ، روز گذشته (يکشنبه) در پی مجادله لفظی المشهدانی با "فريادحسين عمر عبدالله" عضو فراکسيون ائتلاف يکپارچه عراق در مجلس نمايندگان اين کشور بر سر تفتيش اعضای مجلس، المشهدانی به محافظان شخصی خود دستور داد که اين عضو مجلس را کتک بزنند.

فرياد حسين عمر عبدالله دراظهاراتی که امروز دوشنبه در بغداد منتشر شد، تاکيد کرد که محافظان شخصی رييس مجلس عراق او را به باد کتک گرفتند.

وی اضافه کرد که المشهدانی نيز عليه او عبارات رکيکی به کار برده است .

در پی اين حادثه ، فراکسيونهای مجلس نمايندگان عراق با برگزاری نشستی پشت درهای بسته بعد از ظهر ديروز مساله برکناری المشهدانی از رياست مجلس را بحث و بررسی کردند.

اظهارات برخی از اعضای مجلس حاکيست که اغلب گروههای سياسی از جمله جبهه توافق عربهای سنی که المشهدانی به آن منتسب است ، برکناری وی را تاييد کرده‌اند.

گفته می‌شود که"اياد السامرايی" و "اسامه التکريتی" از جبهه توافق، مطرح‌ترين گزينه‌های جانشينی المشهدانی محسوب می‌شوند.

گزارشهای مطبوعاتی حاکيست که در داخل جبهه توافق اختلافهايی پيرامون جانشينان المشهدانی وجود دارد.

جبهه توافق عربهای سنی که دارای ‪ ۴۴‬کرسی از مجموع ‪ ۲۷۵‬کرسی مجلس است از سه گروه سياسی حزب اسلامی به رهبری "طارق الهاشمی" معاون رييس جمهورعراق ، کنگره‌اهل عراق به رهبری "عدنان الدليمی" و شورای گفت و گوی ملی به رهبری "خلف عليان" تشکيل شده است.

آنچه باعث اختلاف داخلی دراين جبهه شده اين که دو نامزد جانشينی المشهدانی از حزب اسلامی هستند و اين حزب اکنون يکی از پست‌های مهم دولتی (معاون رياست جمهوری) را نيز در اختيار دارد.

کنگره اهل عراق نيز پست معاونت نخست وزيری را توسط "سلام الزوبعی" تصدی کرده است .

رياست مجلس نمايندگان عراق سهميه شورای گفت وگوی ملی محسوب می‌شود و اين شورای حاضر نيست، جايگزين المشهدانی از حزب ديگری غير از اين حزب باشد.

عبدالکريم العنزی از ائتلاف يکپارچه عراق نيز دراظهاراتی که امروز در بغداد منتشر شد، گفت که درجلسه ديروز پيشنهاد داده‌است تا شناسايی فرد مناسب برای جانشينی المشهدانی موقتا شيخ"خالد العطيه"نايب رييس اول مجلس، رياست مجلس را برعهده گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با توجه به تکرار رفتارهای اهانت آميز المشهدانی با ديگر اعضای مجلس، تصور می‌شود که برکناری وی گزينه‌ای غير قابل اجتناب باشد.

ازطرفی اعتقاد بسياری از اعضای مجلس بر اين است که نوع مديريت ضعيف المشهدانی باعث تضعيف کار مجلس و تاخير در تصويب قوانين مختلف در عراق شده است.

المشهدانی رييس مجلس نمايندگان عراق تاکنون در خصوص حادثه ديروز سکوت اختيار کرده است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33424

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال برکناری محمود المشهدانی از سمت رياست مجلس عراق، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016