سه شنبه 29 اسفند 1385

معاون صدام حسين اعدام شد، بی بی سی

يک مقام دولت عراق می گويد حکم اعدام طاها ياسين رمضان، معاون سابق رهبر عراق، اجرا شده است.

وی که همراه با صدام حسين محاکمه می شد به جرم نقش داشتن در کشتار ۱۴۸ شيعه در شهر دجيل در دهه ۱۹۸۰ به حبس ابد محکوم شده بود.

اما دادگاه تجديد نظر حبس ابد را سبک دانست و توصيه کرد وی به اعدام محکوم شود.

رمضان سومين مقام ارشد عراقی است که از زمان اعدام صدام حسين در اواخر دسامبر به چوبه دار سپرده می شود.

به گفته وکيل طاها ياسين رمضان او گفته بود که از مرگ وحشتی ندارد و "با شجاعت خواهد مرد".

وی در تمام طول محاکمه بر بی گناهی خود اصرار داشت.

طاها ياسين رمضان در سال ۱۹۳۸ متولد شد و از ياران صدام حسين در حزب بعث عراق بود.

در جريان جنگ عراق و ايران، از جمله مسئوليت های طاها رمضان فرماندهی "ارتش مردمی" عراق بود که گفته می شود هزاران تن از مردم عادی و نوجوانان عراقی را پس از آموزش های اندک نظامی به ميدان جنگ اعزام کرد.

از سال ۱۹۹۱ تا سقوط رژيم سابق عراق در آوريل سال ۲۰۰۳، وی سمت معاونت رييس جمهوری را در اختيار داشت.

پس از سقوط رژيم سابق عراق، طاها رمضان متواری اما در ماه اوت سال ۲۰۰۳ در شهر موصل بازداشت شد.

احکام ساير محکومان به اعدام پرونده دجيل قبلا به اجرا گذاشته شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

صدام حسين در ماه دسامبر سال گذشته و دو محکوم ديگر به اعدام در ماه ژانويه سال جاری به دار آويخته شدند.

پرونده دجيل به اعدام ۱۴۸ تن از ساکنان شهرک شيعه نشين دجيل در سال ۱۹۸۲ مربوط می شود.

در آن سال، پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين هنگام ديداری از دجيل، صدها تن از اهالی شهر زندانی و تعدادی از آنان به حکم دادگاه انقلاب عراق اعدام شدند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32967

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معاون صدام حسين اعدام شد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016