جمعه 25 اسفند 1385

شكست طرح دمكرات‌ها در سناى آمريكا براى خروج از عراق، صدای آلمان

در ايالات متحده‌ى آمريكا، اپوزيسيون دمكرات‌ در تلاش براى تعيين تاريخى جهت خروج نيروهاى آمريكايى از عراق ناكام ماند. دمكرات‌ها از جرج دبليو بوش رييس جمهورى آمريكا خواسته بودند كه تقريبا تمامى سربازان آمريكايى را تا پايان ماه مارس سال آينده از عراق بيرون كشد. اما با اين طرح قانونى، عليرغم اكثريت دمكرات در سناى آمريكا مخالفت شد.

اين قطعنامه در گوش مخالفان جنگ عراق چونان موسيقى بود: اگر تصويب مى‌شد ۱۲۰ روز پس از آن، خروج نيروهاى آمريكايى از عراق آغاز مى‌شد و ۳۱ مارس سال آينده به پايان مى‌رسيد. اما حزب دمكرات آمريكا كه از ۱۰۰ كرسى سنا ۵۱ كرسى را در اختيار دارد، موفق نشد به ۶۰ راى مورد نياز در اين مورد دست يابد. جمهوريخواهان اين قطعنامه را ناكام گذاشتند. استدلال آنان چنين بود: چنين اقدامى پيامى نادرست به آدرس مخالفان مى‌بود.

ميچ مك‌كانل سناتور جمهوريخواه در اين زمينه مى‌گويد: «دشمنان ما منتظر چنين تصميمى بودند. اوسامه بن‌لادن هميشه ادعا كرده است كه ايالات متحده‌ى آمريكا براى يك پيكار طولانى با تروريست‌ها ناتوان است».

جان كرى نامزد پيشين دمكرات‌ها در انتخابات رياست‌جمهورى، قبلا تلاش كرده بود كه ناهموارى‌ها را برطرف سازد. به نظر او براى حزب دمكرات مساله بر سر آن نيست كه جرج دبليو بوش را مجبور به خروج فورى سربازان آمريكايى از عراق كند.

كرى مى‌گويد: «تاريخ پايان خروج از عراق مطلق نيست و براى رييس‌جمهورى ميدان عمل كافى باقى مى‌گذارد، تا آموزش نيروهاى عراقى را به پايان رساند و سپس سربازان ما را به خانه بازگرداند».

اما جمهوريخواهان كه اساسا مخالف هرگونه تلاش كنگره براى دخالت در تصميم‌گيرى رييس‌جمهورى به عنوان فرمانده‌ى كل قوا در امور مربوط به جنگ هستند، اجازه نمى‌دهند كه كسى در اين زمينه براى جرج دبليو بوش تكليف تعيين كند. جمهوريخواهان دمكرات‌ها را متهم به دخالت در امورى مى‌كنند كه هيچ ارتباطى به آنان ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ديك داربين سناتور دمكرات چنين پاسخ مى‌دهد: «از آن كس كه ما را متهم مى‌كند مى‌خواهيم در ادامه‌ى جنگ سهيم باشيم مى‌پرسم: آيا زمان آن تدريجا فرانرسيده كه يك نفر واقعا اين جنگ را ادامه دهد؟».

به عقيده‌ى دمكرات‌ها، بوش دارد اين كار را مى‌كند اما به صورتى مفتضحانه. با اين حال آنان نتوانستند اراده‌ى خود را در سنا به كرسى بنشانند و اينك اميدوارند كه اين كار را در مجلس نمايندگان انجام دهند. در كميسيون تصويب مالى مجلس نمايندگان، از طرف بوش بودجه‌اى اضطرارى بالغ بر بيش از ۱۲۰ ميليارد دلار براى جنگ عراق درخواست شده، كه البته با متممى همراه است اين متمم خروج واحدهاى آمريكايى را از عراق تا پايان ماه اوت سال ۲۰۰۸ الزامى مى‌كند. مجلس نمايندگان كه اكثريت دمكرات در آن آشكارتر است، احتمالا اوايل هفته‌ى آينده در اين زمينه تصميم خواهد گرفت. تصميمى كه البته در صورت پذيرش آن، از طرف كاخ سفيد ناكام گذاشته خواهد شد. زيرا بوش اعلام كرده است كه هرگونه تلاش كنگره را براى تعيين تاريخى جهت پايان دادن به ماموريت عراق، وتو خواهد كرد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32940

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شكست طرح دمكرات‌ها در سناى آمريكا براى خروج از عراق، صدای آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016