Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 6 تیر 1384

مصطفي تاج‌‏زاده: ما دراين انتخابات شكست خورديم و اين را مي‌‏پذيريم، ايلنا

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: ما با يك تحليل استراتژيك، معتقد به سياست‌‏ورزي مستمر در ايران هستيم تا تجربيات سياسي در جامعه ما انباشته شود و امكان ارتباط‌‏مان با مردم به صورت سازماندهي شده فراهم شود، اين دليل اول حضور ما در صحنه است، درست است كه از عرصه تصميم‌‏گيري حذف شده‌‏ايم اما مي‌‏خواهيم در عرصه تصميم سازي حضور فعال داشته باشيم.

مصطفي تاج‌‏زاده در گفت‌‏وگو با خبرنگار" ايلنا"، در خصوص تحليل رفتار سياسي مردم در انتخابات نهمين دوره رياست‌‏جمهوري با بيان اين نكته كه" اين انتخابات از جهات مختلفي قابل بررسي و مطالعه است"، گفت: در وهله اول شركت بيش از 60 درصد مردم در انتخابات حائز اهميت بود، هرچند نسبت به دوم خرداد 15 تا 20 درصد كاهش داشت ولي نسبت به نرم انتخابات رياست‌‏جمهوري چه در ايران و چه در ساير كشورهاي دنيا آمار قابل قبولي است و نشان مي‌‏دهد كه اكثريت مردم مطالبات‌‏شان را در درون جمهوري اسلامي جستجو مي‌‏كنند و به دنبال اصلاحات با حفظ نظام موجود هستند و تقريبا يك سوم مردم در انتخابات شركت نمي‌‏كنند، بنابراين يكي از ويژگي‌‏هاي اين انتخابات شكستن خط تحريم بود.
تاج زاده ادامه داد: نكته دوم اين كه در انتخاباتي همچون انتخابات رياست جمهوري- كه مثل انتخابات فرانسه دو مرحله‌‏اي است- وزن هر حزب و نامزدي در مرحله اول مشخص مي‌‏شود، مثلاً نامزد اصلاح طلبان پيشرو چهار ميليون رأي آورد كه نشان مي‌‏دهد حدود 14 درصد آرا را به دست آورده است، هم‌‏چنين وزن موتلفه و شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب كه نامزدشان يك ميليون و 700 هزار رأي را به خود اختصاص داد 6 درصد است پايگاه مردمي آقايان؛ هاشمي 20 درصد, كروبي 18 درصد و احمدي نژاد 19 درصد بود. البته فعلاً به آراي سازماندهي شده در مرحله اول نمي‌‏پردازم.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، افزود: در مرحله دوم انتخابات، ائتلاف هايي شكل مي‌‏گيرد كه حول آْن ائتلاف آرا معنا پيدا مي‌‏كند. مثلا در فرانسه كانديداهاي رياست‌‏جمهوري در مرحله اول همانند ايران در حدود 17 يا 18 درصد رأي شهروندان را به خود اختصاص مي‌‏دهند اما در مرحله دوم فرد منتخب بالاي 50 درصد آرا را كسب مي‌‏كند، بنابراين آراي مرحله دوم را راي اختصاصي نامزد پيروز محسوب نمي‌‏كنند، چون اگر چنين بود بايد در دور اول چنين رايي را به دست مي‌‏آورد.
وي ادامه داد: در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري ايران، هاشمي رفسنجاني عملاً به عنوان نامزد حاكميت مطرح شد و احمدي‌‏نژاد به عنوان نامزد نيروهاي مردمي، اگرچه واقعيت اين نيست اما تلقي عمومي بر مبناي چنين تقسيم بندي و آرايشي شكل گرفت.
تاج‌‏زاده با تأكيد بر اين نكته كه" اصلاح‌‏طلبان در اين انتخابات شكست خوردند و بايد اين را بپذيرند"، گفت: پيروزي احمدي‌‏نژاد از جمله به دليل ساختار مخدوش انتخابات 27 خرداد و ضعف‌‏هاي ما به وقوع پيوست و بايد اذعان كرد كه ما در اين انتخابات شكست خورديم و بايد به طور دقيق اين شكست را تحليل كنيم، البته اگر پيش‌‏بيني‌‏هاي صحيح و دقيق‌‏تري داشتيم، نتيجه انتخابات متفاوت از اين مي‌‏شد، مثلا اگر معين و كروبي با هم ائتلاف مي‌‏كردند نتيجه بهتري به دست مي‌‏آورديم، با وجود اين نمي‌‏توانيم شكست خود را انكار كنيم.
وي ادامه داد: سوال اصلي اين است كه اكنون چگونه مي‌‏خواهيم با اين شكست مواجه شويم، در ايران تاكنون دو الگو براي مقابله با شكست مطرح شده است، يك الگو اين كه وقتي كه حزبي شكست مي‌‏خورد، با اعلان اينكه شرائط مناسب نيست، زمين مي‌‏دهد كه زمان بخرد، يعني مي‌‏گويد كه بگذاريم رقيب كار خود را انجام دهد و زماني كه نتوانست از پس مشكلات برآيد، دوباره امكان روي كار آمدن ما فراهم مي شود، بنابراين معمولا نوعي انفعال پيشه مي‌‏كند و با اميد به گذشت زمان و عدم پاسخ گويي به مطالبات مردم و بروز اختلاف در جناح رقيب، خود را وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي مي‌‏كند. مثلا مجمع روحانيون مبارز پس از مجلس چهارم اعلام كرد فعاليت هاي حزبي نمي‌‏كند و عملا سكوت پيشه كرد تا اين كه انتخابات رياست جمهوري دوره ششم فرا رسيد.
تاج زاده گفت: در جامعه ما پيروزي نامزدهاي محافظه‌‏كار به معناي تلاش براي تك‌‏صدا شدن همزمان جامعه است، يعني فقط قدرت يكپارچه نمي‌‏شود بلكه جامعه نيز تك صدا مي‌‏شود، بنابراين فعاليت حزبي،مطبوعاتي و انتخاباتي با محدوديت مواجه مي‌‏شود.
وي ادامه داد: الگوي دومي هم، پس از دوم خرداد شاهد بوديم، بي‌‏سابقه بود، يعني كار شكني. يعني سعي مي شود كه جناح پيروز را عملا با شكست مواجه كنند تا به مردم القا شود كه در انتخاب خود اشتباه كردند، اين مورد غالب نيست يعني توسط كساني دنبال مي‌‏شود كه بخش قابل توجهي از قدرت، از نيروهاي مسلح گرفته تا نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و قوه قضاييه را در اختيار داشته باشند.
عضو ارشد جبهه مشاركت افزود: ما نه به الگوي اول معتقديم- يعني معتقد به انفعال پيشگي نيستيم- و نه به الگوي دوم كه اصلا امكان چنين كاري را نداريم و اگر هم داشتيم به دنبال كار شكني عليه نفر پيروز نمي‌‏رفتيم، چون اين امر را درتعارض با دموكراسي مي‌‏دانيم.
وي گفت: انتخابات رياست جمهوري دوره نهم اين فرصت را فراهم كرده كه نهادهاي مدني در جامعه قدرتمند شوند، به همين دليل است كه آقاي هاشمي به دنبال تأسيس جبهه اعتدال است، آقاي كروبي هم مي‌‏خواهد حزب سراسري تشكيل دهد، همچنين نامزد اصلاح طلبان‌‏ پيشرو هم به دنبال تاسيس جبهه دموكراسي و حقوق بشر است.
معاون سابق وزيركشور ادامه داد: الگوي ما برخلاف الگوي قديم- يعني نه انفعال و نه كارشكني- اين است كه اولا؛ خطرات جدي چه در داخل و چه در خارج ايران را تهديد مي‌‏كند، نمي‌‏خواهيم به قيمت آسيب ديدن كشور در انتخابات آتي پيروز شويم بلكه مي‌‏خواهيم با حضور فعال خود در عره سياست و جلوي اين خطرات را بگيريم، يعني اجازه ندهيم انديشه طالباني بر كشور حاكم شود.
تاج‌‏زاده گفت: مي‌‏خواهيم اجازه ندهيم جناح پيروز در انتخابات، با ماجراجويي پرونده هسته‌‏اي ايران را به شوراي امنيت بكشاند يا حتي چالش با آمريكا بالا بگيرد، چون ممكن است اگر اين موارد محقق شود كار از دست همه خارج شود، قصد ما اين است كه با حضور خود در عرصه تصميم سازي، اجازه غير مسؤول و غير پاسخگو شدن حاكميت را ندهيم.
وي افزود: دليل دوم حضور ما درعرصه تصميم سازي، ايجاد زمينه مناسب براي تشكيل جبهه وسيعي از اشخاص و گروه‌‏هايي است كه با پيروزي احمدي‌‏نژاد در انتخابات موافق نبودند و مي‌‏خواهند در صحنه حضور داشته باشند، بنابراين اين امكان فراهم شده است كه بدون حضور در قدرت، جامعه مدني را تقويت كنيم و اين يعني حركت به سمت دموكراسي، يعني ما شكست خورديم اما اگر درست عمل كنيم و اگر طرفداران دمكراسي به وظايف خود عمل كنند، تصور ما اين است كه مي‌‏توانيم از اين شكست يك پيروزي بسازيم، كه در سال‌‏هاي آينده به دست خواهد آمد، اگر دموكراسي در جامعه مستقر شود، اين پيروزي مي‌‏تواند خيلي فراتر از رقابت هاي انتخاباتي و پيروزي در يك انتخابات باشد.
وي به حاكميت يكدست و تبعات اين نوع حكومت پرداخت و گفت: تجربه ما از مشروطه به اين طرف اين است كه حاكميت يكدست به غير مسؤول و غيرپاسخگو شدن حاكميت منجر مي‌‏شود كه اين روند براي استقلال و تماميت ارضي و يكپارچگي ملي و حتي امنيت عمومي خطرناك است و تهديد بزرگي محسوب مي شود، پس بايد تلاش كنيم برغم حاكميت يكدست، يك عده محدودي نتوانند سرنوشت ايران را بر خلاف منافع ملي تعيين كنند و كشور را به جاهاي باريك بكشانند، از سوي ديگر نمي‌‏توان ناديده گرفت كه حاكميت يكدست با وجود خطري كه دارد، اختيارات را متناسب با مسووليت ها كرده است، بنابراين هيچ بهانه‌‏اي برا ي جناح محافظه‌‏كار وجود ندارد كه بگويد چرا نمي‌‏تواند به مطالبات جامعه پاسخ دهد، يعني حاكميت يكدست اين جنبه مثبت را دارد كه ديگر بهانه‌‏اي براي ناكارآمدي نظام باقي نمي‌‏گذارد، امروز تمام نهادهاي انتخابي و انتصابي كشور همسو با هم هستند، اگر خوب عمل كند بايد از آنها تشكر كرد اما اگر بد عمل كردند همه اين مجموعه بايد پاسخ‌‏گو باشد و اين يعني تقدس‌‏زدايي از قدرت, يعني عرفي شدن قدرت, يعني پاسخ‌‏گو شدن هر مقام متناسب با اختيارات.
تاج‌‏زاده در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني براي اصلاح طلبان در عرصه‌‏هاي تصميم سازي كشور وجود دارد، گفت: من معتقدم كه گروه پيروز با يك پارادوكس بسيار جدي مواجه است و بايد انتخابي استراتژيك انجام دهد. اگر روزنامه‌‏هاي منتقد را ببندند و احزاب مستقل يا اصلاح‌‏طلب را منحل كنند و اجازه سخنراني در دانشگاه‌‏ها ندهند و ارتباط منتقدان را با جامعه و مردم قطع كنند، اين همان چيزي است كه ما مي‌‏گفتيم كه" اي مردم نگراني از فاشيسم جدي است", يعني تك صدايي در جامعه حاكم مي‌‏شود. در اين حالت يعني نه تنها دستاوردهاي اصلاحات بلكه نفي دستاوردهاي كل انقلاب و حتي دستاوردهاي ملت ما از مشروطه تاكنون نفي مي‌‏شود، يعني حاكميت يكدست؛ احزاب, مطبوعات و انتخابات آزاد نمي‌‏خواهد, بنابراين روز به روز شهروندان به صحت پيش‌‏بيني‌‏ها و هشدارهايي كه ما مي‌‏داديم بيشتر پي مي‌‏برد و اين باعث مي‌‏شود كه جامعه زودتر بسيج شود و همه مشكلات را متوجه كانون قدرت كند، اما اگر اجازه دهند كه احزاب و مطبوعات آزاد داشته باشيم، مي‌‏توانيم در تصميم سازي موثر باشيم.
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ادامه داد: در ايران قدرت تقدس زاست، يعني هر كه به قدرت برسد در موضع اتهام قرار مي‌‏گيرد. به همين دليل معتقدم زماني كه خاتمي قدرت را واگذار كند محبوب‌‏تر خواهد شد، يعني فردي كه در قدرت نباشد بيشتر مي‌‏تواند در عرصه سياست، اجتماع و فرهنگ موثر باشد، مثلاً مردم جامعه ما نلسون ماندلا را بيشتر از رئيس‌‏جمهور فعلي آفريقاي جنوبي مي‌‏شناسند، با وجود اينكه ماندلا در حاكميت حضور ندارد.
وي گفت: علاوه بر اين اگر حاكميت يكدست بخواهد جلوي كار ما را بگيرد، ما استفاده از ابزارهاي ديگر را در دستور كار قرار مي‌‏دهيم، يعني اگر به ما امتياز روزنامه ندهند، تلاش مي‌‏كنيم از طريق اجاره ماهواره با مردم ارتباط برقرار كنيم، فكر هم نمي‌‏كنم كه ملت، ما را محكوم كند، بلكه خيلي‌‏ها ما را كمك خواهند كرد كه با هويت اصلاح طلبي از مطالبات برحق مر دم دفاع ‌‏كنيم.
تاج‌‏زاده ادامه داد: نكته مهم اين است كه جبهه‌‏اي كه ايجاد شده، گسترده‌‏تر از آن است كه امكان سركوب آن فراهم باشد. ما در مرحله دوم انتخابات علي‌‏رغم اختلاف مواضع با هاشمي، از او حمايت كرديم، واقعاً يك ائتلاف ملي در سطح نخبگان در حمايت از هاشمي شكل گرفت كه شامل هنرمندان, نويسندگان, روحانيون برجسته, مراجع، روزنامه‌‏نگاران، ورزشكاران و احزاب سياسي بود كه از جامعه تك صدايي نگرانند، چون مي دانند نتيجه جامعه تك صدايي يا انفجار داخلي است، يا دخالت خارجي، بنابراين جناح رقيب تلاش خواهد كرد اين ائتلاف شكل بگيرد. در هر حال اگر فقط حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب شكست خورده بودند شايد مي‌‏توانستند جلوي فعاليت آنها را بگيرند اما چنين ائتلافي را نمي‌‏توان ناديده گرفت و سركوب كرد.
عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: نامزد ما ( اصلاح طلبان ) در انتخابات رياست جمهوري داراي وزن 14 درصدي در جامعه بود، بنابراين ما به عنوان بخشي از جامعه بايد روزنامه داشته باشيم. از اين گذشته مگر وقتي كه ما در قدرت بوديم و نامزدمان(خاتمي) در همان مرحله اول 20 ميليون راي آورد، روزنامه رقيب خود را بستيم، مگر مانع فعاليت‌‏هايشان ايجاد شديم. طبق قانون اساسي ما بايد آزادي داشته باشيم، وزن و ديدگاهمان نيز مشخص است، زمينه‌‏هاي ملي و بين‌‏المللي بهره‌‏برداري از حقوق شهروندي نيز فراهم است، بنابراين مي‌‏توانيم اميدوار باشيم كه از حقوق خود در دولت جديد استفاده كنيم.
تاج‌‏زاده درباره تفاوت ائتلاف با حضور يك اقليت قوي منتقد در برابر جناح حاكم و كمك به دولت با نقد و اصلاح روش‌‏ها، گفت: ائتلاف ملي با اقليت منسجم منتقد منافات ندارد، هر جبهه‌‏اي براساس حداقل‌‏ها شكل مي‌‏گيرد، ما در دوران جديد با احزاب حداقلي هم مواجه هستيم، ولي در هر حال جبهه همواره حول حداقل‌‏ها و دو سه شعار مشخص شكل مي‌‏گيرد، اين جبهه به طور مثال مي‌‏تواند از وقوع جنگ پيش‌‏گيري يا از انسداد در جامعه جلوگيري كند، از آزادي بيان و انتخابات نيز مي‌‏تواند دفاع كند، دفاع از اين موضوعات در همين حد كافي است، بايد اجازه داد كه موضوعات ديگر در احزاب مطرح شود. به علاوه جامعه ما متكثر است، پس حتما بايد ائتلاف‌‏هايمان حداقلي باشد ولي احزاب مي‌‏توانند حداكثري باشند، ائتلاف حداكثري خيلي زود متلاشي مي‌‏شود.
وي افزود: ائتلاف مي‌‏تواند برپايه شخص و جريان نباشد بلكه مي‌‏تواند براساس يك موضوع شكل گيرد، البته در جامعه ما تا اطلاع ثانوي شخصيت‌‏ها موثرند اما به تدريج در حال حركت به سمتي هستيم كه احزاب جاي شخصيت‌‏ها رابگيرند، به عبارتي ديگر حتي شخصيت‌‏ها فكر مي‌‏كنند كه اگر بخواهند ماندگار شوند، بايد حزب داشته باشند. به همين خاطر آقايان هاشمي و كروبي مي‌‏خواهند حزب تشكيل دهند، اين امر يك امر مبارك است كه همگي بايد از اين تصميم حمايت كنيم ولو اين كه با مواضع آنها موافق نباشيم.
تاج زاده در خصوص گفتمان پيروز انتخاب نهم، اظهار داشت: بايد گفت كه ادبيات دور دوم احمدي نژاد، با دور اول وي متفاوت بود. من د مقاله "يوم‌‏الفصل"، آن را نقد كردم، اما در دورد دوم ادبياتي بود كه مردم در دوم خرداد به همان رأي دادند، شكافي كه احمدي نژاد بر آن سوار شد، شكاف حاكميت و مردم بود. اينكه آقاي احمدي‌‏نژاد سمبل اين حركت و گفتمان است يا نه، در آينده مشخص خواهد شد. مهم آْن است كه تعهداتي كه آقاي احمدي نژاد در مورد تأمين حقوق و آزادي‌‏هاي مردم دادند، عملي شود.
وي افزود: احمدي‌‏نژاد با شعار اين كه" وزارت اطلاعات دوران قبل از دوم خرداد را مي‌‏خواهم احيا كنم، يا مي‌‏خواهم در بخش فرهنگ سانسور را ايجاد كنم"، پيروز نشد، بلكه اعلام كرد كه مي‌‏خواهم از فرهنگ و هنر ايراني دفاع كنم، اين همان شعارهاي خاتمي و گفتمان دوم خرداد بود كه اين دوره از زبان احمدي نژاد شنيده شد.
اين عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي،‌ ‏تصريح كرد: از سوي ديگر در درون سيستم حكومتي ما مفاسد و مشكلاتي وجود دارد كه احمدي نژاد با شعار مقابله با اين مفاسد پيروز شد، مردم از ريخت و پاش ها، اسراف‌‏ها، آقازادگي‌‏ها و رانت‌‏خواري‌‏ها به هيچ وجه دل خوشي ندارند و خواهان پايان يافتن آنها هستند، اينكه آقاي احمدي‌‏نژاد توان چنين كاري را دارد نيز به زودي معلوم مي‌‏شود.
تاجزاده تأكيد كرد: خوشبختانه خاتمي متهم به اين نيست كه در اين هشت سال به مفاسد‌‏هاي مالي آلوده شده است. وي يكي از سياست مداراني است كه با دستان پاك صحنه را ترك مي‌‏كند و در طول دوران رياست جمهوري‌‏اش ساده زيست بود و زندگي اشرافي نداشت. بنابراين ما در مصداق‌‏ها با شعارهاي مطرح شده از سوي جناح پيروز در انتخابات مشكل داريم، از طرف ديگر انتقاد ما اين است كه برنامه ارايه شده منجر از بين رفتن فقر، فساد و تبعيض نمي‌‏شود. بنابراين ما در اصل اين كه زمينه هاي فقر، فساد و تبعيض بايد از بين برود، اختلافي نداريم، ولي صحبت ما اين بود كه راه از بين بردن اين مشكلات، دموكراسي، رعايت حقوق بشر, اجراي كامل عدالت يعني رعايت عدالت جنسيتي, عدالت قضايي، عدالت قومي, عدالت اقتصادي و اجتماعي و... است.
تاج‌‏زاده ادامه داد: بنده معتقدم رفتار مردم در انتخابات اصولي بود، اميدوارم كه نامزد پيروز بتواند به وعده‌‏هاي خود عمل كند، اگرچه ما به عنوان چشمان ناظر، عملكرد دولت آينده را نقد و از اقدامات مثبت حمايت خواهيم كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي به تخريب‌‏هاي سازمان‌‏يافته در انتخابات اخير اشاره كرد و گفت: اين تخريب‌‏ها ادامه همان كارناوال‌‏هاي عصر عاشورا هستند كه قبلا عليه خاتمي عمل كردند و اين بار عليه هاشمي دست به كار شدند، اميدوارم دادگاه اين افراد به زودي برگزار شود، چون مشخص است كه تخريب كنندگان وابسته به كدام نهاد هستند، با وجود اين، آنچه ما نگران آن هستيم، اين است كه نهادهاي نظامي و نهادهايي كه ممنوعيت قانوني براي فعاليت سياسي دارند، تبديل به يك حزب سياسي نشوند. اگر به فرض بسيج با 11 ميليون عضو بخواهد كار سياسي كند و اين 11 ميليون تبديل به يك حزب سياسي شوند، ديگر رقابت آزاد انتخابات بي‌‏معني مي شود، اين رويه خطرناك است و نبايد اتفاق بيفتد، اين موضوع همان موضوعي است كه آقايان معين،‏ كروبي و هاشمي كه در اين انتخابات نامزد بودند برآن انگشت گذاشتند، اين موضوع به امنيت ملي كشور ضربه وارد مي‌‏سازد.
وي افزود: ما چندان نگران تخريب‌‏ها نيستيم البته تخريب كنندگان بايد محاكمه شوند به خصوص كه از بيت المال نيز در جهت تخريب چهره ها استفاده مي‌‏كردند. ما نگران پا گرفتن حزب پادگاني هستيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25287

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصطفي تاج‌‏زاده: ما دراين انتخابات شكست خورديم و اين را مي‌‏پذيريم، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005