Click for Amazing Phone Card
جمعه 3 تیر 1384

احمدی نژاد پرورش یافته دامن اصلاحات، علی زمانی فرد

Zamanifard@gmail.com

بیراه نگفته هاشمی آنجا که ریشه اصلاحات را مربوط به دوره ریاست جمهوری خود می داند و به همین ترتیب و تعبیر, بیراه نمیگویم که ظهور احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نیز خود حاصلی از هشت سال اصلاحات در ایران و شرایط و بستر این دوره است.
دوره اصلاحات که منتقدانش هماره ناکامی ها را در عملی نشدن شعارهای اولیه خاتمی پیگیری میکنند و طرفدارانش با تکیه بر دستاوردهای آن از جمله در شعارها و برنامه های غالب نامزدهای ریاست جمهوری نهم, به پیشرفت زیادی در عرصه سیاسی کشور اشاره دارند. و اما امروز چه طرفداران و چه اکثر منتقدانی که در اردوگاه چپ جای دارند در یک شرایط بحرانی نیازمند رای اکثریت برای انتخاب یک رئیس جمهور خودی هستند, و اگر چه میتوان قبول کرد که این شخص در پیدایش جریان دوم خرداد نقشی داشته ولی به طور قطع میتوان گفت که از مرحله اعلام نامزدی تاکنون جز حضور اخیر در دانشگاه تهران و گفتگو با دانشجویان که از جنس حرکت های رهبر اصلاحات _ آقای خاتمی , می باشد هیچ رفتار اصلاحاتی دیگر در منش و رفتارهای قبلی او نمیتوان یافت. در مقابل آنچه که احمدی نژاد را از ایشان متمایز می کند و می توان گفت به نتیجه نزدیک کرده است استفاده به جا و زیرکانه احمدی نژاد و مشاوران ایشان از بستری است که اصلاحات برایشان ایجاد کرد. آنجا که دولت اصلاحات با پافشاری خود بالاخره به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا جامه عمل پوشاند تا سرانجامی که برخی از نخبگان اصلاحاتی علنا در شورای شهر تهران غوغا به پا کردند و با زندانی شدن عبدالله نوری, ترور حجاریان و چالش اصغرزاده با شهردار تهران, عملا شورای شهر تهران به کانون اخبار ناخوشایندی تبدیل شد ؛که اگر چه همه را ایشان مسبب نبودند ولی در نهایت در دور دوم شوراها حزب آبادگران در شرایطی دموکراتیک شورای شهر تهران را بدست گرفت و در این میان آقای احمدی نژاد نه چندان آشنا با حزب و شعاری غیر سیاسی به منصبی مهم گمارده و شرایط دموکراتیک حاصل از اصلاحات امکان ظهور پر رنگ او و حزبش را در عرصه قدرت فراهم کرد و در این زمان بود که کاری که خیلی پیشتر خاتمی برای زمینی کردن قدرت شروع کرده بود و بعنوان یک شهروند برای اولین بار سوار بر اتوبوس شرکت واحد با مردم به گفتگو نشست و یا پای درد دلها و انتقادات دانشجویان, خبرنگاران و دانش آموزان نشست باعث شد تا این بار جناح مقابل که مهمترین بخش نارضایتی های مردمی یعنی شهرداری و قوه قضائیه را در اختیار داشت با الگوبرداری از رفتار خاتمی جلساتی هفتگی در جهت جلب رضایت مردم برپادارند و به همان ترتیبی که خاتمی از جوانان حمایت کرد شهرداری تهران در یک حرکت حساب شده با اقدام به کارهایی از جمله پرداخت وام ازدواج زمینه های جلب توجه مردم و به قدرت رسیدن حزب متبوع خود را در مجلس هفتم فراهم سازد به طوری که با همراهی شورای نگهبان و با تکیه بر سوابق شهرداری تهران توانستند مجلس هفتم را تصاحب کنند.
دورخیز نهایی برای ریاست جمهوری نهم اگر چه با شعار مردمیاری و عدالت اجتماعی با کاندیداتوری احمدی نژاد به هدف نزدیک شد ولی در واقع پیروزی رفتار و منشی بود که در سالهای قبل با خاتمی برای مردم شروع شد و اما بدون او ادامه نداشت به طوری که مدیران و نخبگان این اردوگاه هماره در رفتار و گفتار خود با مردم فاصله داشتند و در نهایت آبادگران با ترجمان مردمی این شعارها میروند تا باری دیگر در معرض انتخاب نهایی قرار گیرند. و به زعم نگارنده اگر فرد ناشناخته دیگری نیز با همین رفتار حساب شده احمدی نژاد و مشاوران و حزب متبوعش وارد بازی میشد چه بسا انتخاب قطعی نیز می بود علیرغم حتی اگر ساده پوش و روستا زاده نبود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سر آخر آنکه مردم این بار نیز اگر به احمدی نژاد رای دهند به بخشی از ترجمان اصلاحات رای داده اند آن ترجمانی که می بایست از طریق خود اصلاح طلبان و با ارتباط آنها با مردم فراهم میشد. این نیاز وقتی بیشتر احساس میشود که رفتار مردمی و تواضع خاتمی در برخورد با دانشجویان, مردم عادی و خبرنگاران قدرت را از برج عاج برای مردم به زمین آورد تا بدانجا که هیچ کس در اهمیت شـان و منزلت ریاست جمهوری و تفسیر دقیق شرط رجل سیاسی در قانون اساسی به خوبی سخن نگفت.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25122

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمدی نژاد پرورش یافته دامن اصلاحات، علی زمانی فرد' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005