Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 2 تیر 1384

آقای شهردار دروغ می گوید، مجموعه اطلاعاتي از شهرداري تهران، امضا محفوظ

[توضيح خبرنامه گويا: اطلاعات زير از طريق يک منبع موثق در شهرداري تهران براي ما ارسال شده است. به رغم اطمينان از اين منبع، ما اطلاعات و توان لازم براي تاييد همه موارد را نداريم. اسامي و برخي موارد به دليل حفظ حرمت اشخاص و با توجه به عدم امکان دفاع آنان، از مطلب زير حذف شده اند. خبرنامه گويا آماده است پاسخ به هر يک از موارد زير را نيز منتشر نمايد.]

توضيح نگارنده:

من یکی از نیروهای فعال شهرداری تهران هستم. و در مدتی که در شهرداری مشغول به کار بودم مشاهده کردم که آقای احمدی نژاد با استفاده از نیروهای نظامی سپاه تلاش کرد تا امکان رانت خواری را برای دوستان و همفکرانش در شهرداری پیدا کند. آنچه در این نوشته می خوانید گوشه ای است از اتفاقاتی که در این سالها شهردار از آن به عنوان بهترین دوره شهرداری نام می برد.

امضا محفوظ


شهردار منطقه 1
دكتر ب، پيمانكار سابق منطقه يك و مجري فضاي سبز كوهپايه البرز حتي نتوانسته است يك به پنج امور فضاي سبز را كه بر عهده اش بوده به انجام رساند. وي مكررا رشوه پرداخته و در صورت وضعيت هايش جرائم متعددي منظور شده است و خلع يد نيز شده است.
كارمندان مورد توجه او در منطقه ها کساني بودند كه وي به آنها رشوه مي داده است، از جمله آقايان ر و خ كه به ترتيب رييس ناحيه و مسوول فضاي سبز منطقه بوده اند. او با آقاي احمدي نژاد در شركت ساختماني كه مجري پروژه هاي آن ش عضو شوراي فعلي شهر بوده همكاري داشته اند.
معاون خدمات شهري وي به نام الف كه او نيز پيمانكار ساختماني منطقه بوده به دليل اعلام تخلفات ساختماني يكي از افراد ساكن و ذي نفوذ منطقه با دستور احمدي نژاد اخراج گرديد.

شهردار سابق منطقه 2
مهندس ط، كارمند بنياد بوده و در شركت آتي ساز با آقاي احمدي نژاد همكاري مي كرده است. او پس از انتصاب به اين سمت مدعي شده كه نيازي به حقوق شهرداري ندارد ولي يك سال بعد به دليل مطالبه رشوه حدودا دو ميلياردي اخراج شد. گفته شده كه او اين پول را به دستور شخص ديگري از مديريت شهرداري تقاضا كرده معذالك چون زير بار آن نرفته بود اخراج گرديد.

شهردار منطقه 3
دكتر ت از كارمندان و مديران بسيار قديمي شهرداري تهران بوده كه به بي لياقتي مشهور است و هيچگاه به دليل ياد شده جدي گرفته نشد و در مقام خود باقي ماند چون توان هيچ اقدامي را ندارد.

شهردار منطقه 4
مهندس ز پيمانكار سابق منطقه 4 و اخراجي سپاه. وي پيمانكار خدمات شهري همان منطقه بوده است كه بارها جريمه شده است.
اين شخص مكررا به مديران شهرداري رشوه مي داده كه از تخلفات او چشم پوشي شود.

شهردار منطقه 5
آقاي غ كارمند در اختياركارگزيني سپاه بوده و از دوستان نزديك ابراهيم عزيزي سخنگو وعضو حقوق دانان شوراي نگهبان بوده است كه در معامله تاييد صلاحيت اعضاي شوراي شهر منصوب شد.

شهردار منطقه 6
آقاي ف معاون شهر سازي منطقه 6 بوده است كه پس از روي كار آمدن شهردار تهران كليه اطلاعات ملكي و توافقات تجاري فيمابين شهرداران قبلي منطقه و افراد ذي نفوذ را در اختيار ايشان مي گذارد و پس از كسب اعتماد تعدادي از متنفذين قم و شهر ري به عنوان شهردار انتخاب مي شود. او موظف مي شود با آن بخش از سازه هاي نيمكاره يا در شرف اتمام كه نياز به گواهي عدم خلاف يا پايان كار دارند به توافق رسد و مبالغ آنها را بدون اعلام به امور مالي دريافت نمايد. اين امر باعث گرديد كه بعدها در يكي ار جلسات شوراي شهرداران احمدي نژاد موافقت خود را باكسب در آمد اضافه و خرج آن تا سقف يك ميليارد تومان بدون اعلام قبلي و سند اعلام نمايد.

شهردار منطقه 7
مهندس ع از اقوام آقاي قرائتي است. وي به منظور كمك به شهردار منطقه، زميني به متراژ 1400 متر مربع را با اعمال نفوذ از مسكوني به فضاي سبز تغيير داده، وي زمين مسكوني را به قيمت 900 ميليون خريداري و پس از تغيير كاربري مجدد به مسكوني، چند برابر قيمت فروخته است.

شهردار منطقه 8
آقاي ق كارمند بازنشسته شهرداري است و گفته مي شود از اقوام عضو شوراي شهر مي باشد. ايشان هم بله قربان گو است. عضو هيات مديره سازمان بهشت زهرا است و اكنون 4 سال است كه بازنشست شده است.

شهردار منطقه 10
آقاي د كارمند اطلاعات نيروي انتظامي و از دوستان معاون امور مناطق و عضو و معاون شورا مي باشد. وي در سال گدشته شهردار منطقه 9 بود و بيشتر از 55 نفر از دوستان خويش را وارد شهرداري تهران كرد. ايشان مخالف كار خانم ها است.

شهردار منطقه 11
آقاي الف كه كارمند سپاه است، تنها نقطه اتكا و قوت عملكرد شهردار تهران محسوب مي شود.

شهردار منطقه 12
آقاي ص از خويشاوندان قاضي ظفرقندي است كه در محاكمه كرباسچي نقش موثري داشته است او از اعضاي هيات امناي مسجد نارمك و از دوستان بسيار نزديك احمدي نژاد و ق و تعدادي از مديران عامل و كل شهرداري مي باشد كه آنها نيز انتصاب خود را مديون وي هستند. وي توافقات مالي پنهان گسترده اي را با تعدادي از اعضاي انجمن اسلامي بازار و حزب موتلفه داشته است.
ص با تعدادي از كساني كه در دوره تصدي كرباسچي اقدام به ساخت پاساژ مي كردند و پرونده هاي قضايي آنها سال ها مسكوت مانده بود توافق نمود، از جمله فردي به نام ر كه اكنون در حال ساخت پاساژ طلا، جواهر و الماس مي باشد.

شهردار منطقه 13
آقاي ق شهردار قديمي تهران بود كه تحت عنوان جوانگرايي به دستور احمدي نژاد بخش عمده اي از پرسنل متعهد و با سابقه منطقه را از كار بر كنار و تعدادي جوان ناكارآمد و بي تجربه را جايگزين كرد كه در حال حاضر در ستاد ايشان فعالند.
نامبرده داراي تخلف اقتصادي بوده و بنا بر دادنامه صادره از دادسراي اقتصادي تهران به 500 هزار تومان بدل از شلاق محكوم شده است.
آقاي ق در دوران تصدي شهرداري منطقه 14 پس از توافق با خانواده سخنگوي سابق قوه قضاييه (پس از انقلاب مبادرت به خريد يک مركزخيريه به قيمت چند ميليون تومان كرده بودند) اراضي ملي شده اي را كه داراي تعدادي اسناد باطل شده بود را به ايشان واگذار و با اطلاعات وي و نفوذ دكتر ص 4 ميليارد تومان از موجودي منطقه را توسط دادگستري تهران توقيف و به خانواده ص باز گرداند. در حالي كه اين مبلغ معادل همه تخلفي است كه به فاضل خداد نسبت داده شد. آقاي ق در دوران مديريت ح عضو انجمن اسلامي شهرداري و ستاد جنگ بود و مهمترين شغل او باربري تعاون مصرف بوده است.

شهردار منطقه 14
آقاي ع از سرداران سپاه است و وي با همكاري شهرداري منطقه 13 و به دستور شهردار تهران كليه عمليات نگهداري و توسعه جنگل كاري سرخه حصار را به سپاه پاسداران واگذار كردند.

شهردار منطقه 15
آقاي ن از فرماندهان سپاه است.

شهردار منطقه 16 و 19
آقاي ك از فرماندهان بسيج جنوب تهران و شهردار سابق پرندك است.

شهردار منطقه 17
مهندس ف ازبسيج سپاه است.

شهردار منطقه 18
آقاي ش كه از اقوام آقاي قرائتي است و به اين واسطه آقاي قرائتي نيز تمامي كتاب هاي منتشره توسط ستاد اقامه نماز را به سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران پيش فروش نموده است. ايشان به منظور كمك به ستاد اقامه نماز و قرائتي، ده ها دستگاه خودرو پژو و 5 هزار متر زمين در يكي از مناطق تهران واگذار كرده است كه موافقت آن توسط شهردار تهران صادر شده است.

شهردار سابق منطقه 19
آقاي ع از كاركنان سپاه بود كه اخيرا به دليل تخلفات گسترده و عدم توجه كافي به دستورات شهردار تهران براي عدم برخورد با ساخت و ساز غير مجاز اخراج گرديد. وي به تازگي در ارتباط با مواد مخدر دستگير شد.

شهردار منطقه 20
آقاي س از كاركنان سپاه است.

شهردار منطقه 21
آقاي چ از كاركنان سپاه است.

شهردار منطقه22
آقاي دكتر ش كه موظف بوده براي منازل مسكوني غير مجاز كاركنان نيروي انتظامي كه بر روي بستر رودخانه كن بنا شده بود و توسط معاون وقت پشتيباني نيروي انتظامي تهران و معاون فعلي امور مناطق تهران ساخته شده است، پايان كار صادر نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اقدامات ديگر شهرداري تهران

1- اخراج و در اختيار گذاري بيش از 1670 نفر از پرسنل شهرداري تهران كه بخش عمده آنان صرفا به دليل احساس احمدي نژاد مبني بر مخالفت با وي اخراج شدند.

2- به كار گيري عناصر كم توان و ضعيف در مديريت هاي ارشد مانند آقاي الف شهردار منطقه 2 كه سكته مغزي كرده و عملا توانايي اداره خود را نيز ندارد و آقاي م از مديران راديوي تهران كه ميليارد ها تومان صرف هرينه چراغاني شهر كرده است و خانواده وي هم اكنون در خانه هاي بسيار گران متعلق شهرداري تهران زندگي مي كنند .

3- دكتر ب استاد راهنماي پايان نامه احمدي نژاد معاون حمل نقل و ترافيك نيز داراي چند شركت تجاري ورود مواد اوليه روكش آسفالت پل و تجهيزات چراغ هاي راهنمايي و تايمر هاي مربوطه مي باشد. پروژه منو ريل از ايده هاي او بوده و پيمان كاري آن نيز توسط يكي از دوستانش و با هماهنگي تعدادي از مديران سپاه در حال احداث است.

4- فروش اموال و دارايي هاي شهرداري هاي تهران جهت هزينه هاي چراغاني مراسم مذهبي و اهداي وام بلا عوض به مساجد، خريد سي دي نوحه و كتابهاي دعا و قران و توزيع آن در مدارس و پرداخت وام هاي ازدواج و خريد لوازم عزاداري و پرداخت هرينه هاي تعمير و نگهداري نماز خانه هاي مدارس و كمك هاي نقدي به تعدادي از خانواده هاي آموزش و پروزش و شهدا و ايثار گران به منظور كسب آراي ايشان.

5- عدم خروج نمايشگاه بين المللي و خرج 4 ميليارد تومان هزينه در محل كارخانه سيما چوب.

6- عدم خروج شهر بازي از شهر تهران.

7- عدم احداث مجتمع فرهنگي تفريحي و فروشگاهي اكباتان به رقم تبليغات گسترده و مراسم كلنگ زني آن.

8- عدم انتقال انبار هاي پر خطر شيمايي واقع در مركز شهر به خارج از تهران.

9- عدم پرداخت مطالبات معوقه كاركنان سازمان فرهنگي و هنري و دريافت گواهي اجباري از كاركنان سازمان مزبور.

10- فروش غير قانوني و خارج از روال اداري تراكم در مناطق 1 تا 5 كه شهردار تهران در يكي از جلسات شوراي شهرداران مجوز آن را صادر و رييس شوراي شهر آن را از مصوبات شوراي شهر ناميد كه با مخالفت فرمانداري تهران مواجه ولي ادامه دارد.

11- مهندس ه كه از اصلي ترين كارگزاران تخلفات نيروي انتظامي تهران محسوب مي شد و هم اكنون نيز درجه سرتيپي خود را حفظ كرده است علاوه بر تخريب اراضي و جنگل هاي موسوم به خرگوش دره در منطقه 22 و ساخت صدها واحد مسكوني بدون دريافت مجوزهاي قانوني اخيرا نيز طي نامه اي به شهردار منطقه 1 براي يكي از اقوام خود جهت ساخت و ساز بي ضابطه در محله كاشانك 1400 متر تراكم اضافه تقاضا مي كند.

12- آقاي ن از مداحان اهل بيت كه معاون اجتماعي منطقه 5 ميباشد، ازبي كفايت ترين مديران فعلي شهرداري بوده ومبالغ هنگفتي رادرايام ماه رمضان ومحرم سال گذشته دراختيار بسيج منطقه 5 قرار داده است .

13- واگذاري يك دستگاه پژو 206 به ک مداح اهل بيت واز مديران فعلي دكتر احمدي نژاد.

14- م از بستگان نزديک دكتر احمدي نژاد عضو فعلي شركت شهروند كه سابقا مدير فروشگاههاي رفاه اردبيل بوده و در كشور آذربايجان داراي پرونده هاي عديده تخلفات اقتصادي است وتحت تعقيب دولت فوق مي باشد.

15- مهندس ص معاون امور دام وزارت جهاد سابق درپرونده ورود دامهاي آلوده متهم اصلي بوده كه پرونده او پس از توافقات يكسال گذشته قوه قضاييه وشهرداري تهران بسته شد.

16- آقاي دكتر س (معاون مالي و اداري شهرداري تهران) وي به دليل تخلفات مالي گسترده ورود خودرو و كالا بدون ثبت سفارش با استفاده از منطقه آزاد قشم كه معاون مالي و اداري آن بوده اخراج شده است)

17- تاسيس شركت دررابطه با بازيافت زباله هاي تهران كه آقاي س باتعدادي ديگر ازمديران از طريق جمع آوري طلاي كثيف به سود سرشاري دست مي يابند.

18- غ مدير كل پشتيباني شهرداري تهران از مديران سابق وزارت صنايع مي باشد كه بدليل تخلف در ادارات كل زنجان و قزوين و تهران داراي پرونده درهيات تخلفات وزارتخانه مذكور است.

19- مهندس ن معاون شهرساز منطقه 10 و خواهرزاده آقاي ه معاون امور مناطق كه دهها مورد پروانه ساختماني خارج از ضوابط صادر نمود بگونه اي كه به سرعت توسط خود آقا ي احمدي نژاد بركنار شد.

20- آقاي ر معروف به م از عناصر انصار كه توسط آقاي احمدي نژاد وارد سازمان فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران شد وبه همراه خود تعدادي از عناصر خودسر كه به انحاء مختلف موجبات رعب و وحشت ميان مجموعه پرسنل سازمان را فراهم آورد. نامبرده داراي دو مورد تخلف اخلاقي مالي در وزارت ارشاد استان تهران و دانشگاه خواجه نصير مي باشد. ايشان درزمان سفر تبليغاتي دكتر احمدي نژاد به شهرستان رباط كريم وشهريار اسكورت ويژه نامبرده باعوامل حقوق بگير سازمان بوده است.

21- درسالگرد شهادت امام صادق درمدرسه ملاجعفر (مجتهدي) مراسمي با حضور آقاي مصباح يزدي برگذار و نامبرده در منقبت و فضايل شهردارتهران سخن سرائي نمود و هزينه پذيرائي (ناهار و ميوه) مبلغ يازده ميليون تومان شد كه از سوي آقاي ص تامين شده است.

22- بنياد الغدير به رياست آيت اله خزعلي باهمكاري آقاي اشعري (سردبير روزنامه همشهري) و آقاي ق با دريافت صدها ميليون تومان، كتابهاي باد كرده خود رابفروش رسانده است و برگزاري نمايشگاههاي ساليانه كتاب نيز درانحصار ايشان مي باشد.

23- سردار داوود احمدي نژاد برادر بزرگتر دكتر احمدي نژاد، پس ازانتصاب دكتر ضمن تاسيس يك شركت بازرگاني صوري اقدام به واردكردن لاستيكهاي فرسوده به مبلغ 5/1 ميليارد تومان جهت اتوبوسهاي شركت واحد نمود .

24- استخدام بيش ازسه هزار نفر از اقاريب ونزديكان خود درشهرداري تهران به بهانه عضويت در بسيج كه اكثريت آنها هيچگونه سابقه اي در بسيج نداشته اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25093

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقای شهردار دروغ می گوید، مجموعه اطلاعاتي از شهرداري تهران، امضا محفوظ' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005