Click for Amazing Phone Card
جمعه 27 خرداد 1384

شكوري راد: معين در صدر ليست كانديداها قرار دارد، امروز

امروز: رييس ستاد انتخاباتي كانديداي جبهه دمكراسي و حقوق بشر پس از بازديد از امور مناطق ستاد انتخابات كشور اعلام كرد: دكتر مصطفي معين در صدر ليست كانديداها قرار گرفته است و در صورتي كه انتخابات به مرحله دوم بكشد، معين به عنوان نفر اول به اين مرحله راه يافته است.
علي شكوري راد گفت: گزارش هاي مختلفي به امور استان ها ارسال شده است كه حاكي از نتايج اميدواركننده اي بود.
وي افزود: در بسياري از استان ها اعلام شد كه دكتر معين راي اول را به خود اختصاص داده است و در باقي مناطق نيز به عنوان يكي از دو نفر اول مطرح شده است. به ندرت استان يا شهرستاني هست كه امكان حضور دكتر معين در مرحله دوم را مبهم كرده باشد.
شكوري راد تصريح كرد: جمع بندي گزارش هاي ما از استان ها نشان مي دهد كه حضور قدرتمندانه دكتر معين در مرحله دوم قطعي است.
وي با بيان اينكه تمديد مدت راي گيري موجب مي شود افراد مردد به شركت در انتخابات تشويق شوند و در انتخابات شركت كنند يادآور شد: قريب به اتفاق اين دسته از شهروندان بي شك راي خود را به دكتر معين اختصاص خواهند داد و به همين دليل گمان مي كنيم ظرف دو ساعت آينده جمع بندي هاي ما تقويت شود.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي افزود: نتايج موجود نشان مي دهد دستورالعمل آراي سازمان يافته اي كه تاكنون به سمت قاليباف سوق داه شده بود ظرف 24 ساعت گذشته تغيير كرده و موجب شده است بسياري از آراي سازمان يافته به سمت احمدي نژاد سوق داده شود. بنابراين ما شاهد افت شديد آراي قاليباف و افزايش اندك آراي احمدي نژاد خواهيم بود. اين افزايش راي آقاي احمدي نژاد موجب تقويت روحيه هواداران ايشان شده است.
وي با اشاره به بروز برخي شايعات در اين باره گفت: هواداران آقاي احمدي نژاد با ايجاد نوعي جنگ رواني كوشيدند امكان حضور نامزد خود در مرحله دوم را مطرح كنند در حالي كه تاكنون مطلقاً نااميد از حضور در مرحله دوم بودند.
به هر حال دستور العمل جديد آراي سازمان يافته موجب كاهش نسبي آراي هاشمي و قاليباف شد اما تاثيري در نتيجه آقاي احمدي نژاد نداشته است.
وي با اشاره به كاهش نسبي آراي هاشمي، كاهش شديد آراي قاليباف و كم بودن آراي احمدي نژاد گفت: به نظر نمي رسد آقاي احمدي نژاد فرصتي براي حضور در مرحله دوم داشته باشد و برآورد ما نشان مي دهد كه آقاي دكتر معين به عنوان نفر اول به مرحله بعد راه خواهد يافت و هم اكنون رقابت بين هاشمي و احمدي نژاد در جريان است تا مشخص شود رقيب آقاي معين در مرحله دوم كدام يك از اين دو نفر خواهند كرد.
رييس ستاد انتخاباتي معين در ادامه گفت: بايد منتظر بود چون آراي ساعات آينده موجب تقويت آراي معين خواهد شد و ما را در نتيجه اي كه هم اكنون از آن مطمئن هستيم مطمئن تر خواهد بود.
شكوري راد در پاسخ به اين سوال كه نگراني هواداران معين در مرحله كنوني چيست؟ گفت: برخي از شايعاتي كه الان شنيده مي شود مي تواند نشان دهند عزم گروه هاي شكست خورده براي تخلف در انتخابات و دست بردن در آراي مردم باشد.
وي افزود: به عنوان مثال وقتي كه صدا و سيماي يك استان اعلام مي كند مشاركت مردم اين استان بالاي 90 درصد است ما را به شدت نگران مي كند كه اين زمينه سازي براي تخلف در انتخابات و ريختن آراي اضافي در صندوق ها باشد.
شكوري را تصريح كرد: اگرچه بر اساس شواهد و قراين امكان تخلف سيستماتيك زياد نيست اما تلاش در اين جهت ممكن است وجود داشته باشد و ناظرين ما سر صندوق ها به شدت مراقب هستند كه اين گونه تخلفات را اعلام كنند و افشا نمايند.
وي در ادامه تصريح كرد: ما هنوز نگران جدي از آنچه تاكنون انجام شده نداريم. هرچند جهت دهي به آراي مردم در پاي صندوق هاي راي توسط برخي نهادهاي عمومي زياد گزارش شده است اما به نظر مي رسد اين اقدامات نمي توانند نتيجه انتخابات را تغيير دهد. نايب رييس مجلس ششم اضافه كرد: ما البته به اين روش ها اعتراض كرده و مي كنيم اما فاصله زياد آراي دكتر معين با رقبا ما را نسبت به تاثيرگذار بودن تخلفات، نگران نمي كند.
شكوري راد در باره نوع تخلفات تاثيرگذار انتخاباتي گفت: ما اين نگراني را داريم كه با ظاهر شدن علايم شكست برخي نامزدها، جناح قدرت طلب نوعي عصبانيت در رفتار را نشان دهد. به همين دليل ما كليه هوادران دكتر معين را دعوت به آرامش در قبال تحريكات مي كنيم. چرا كه نبايد اجازه داد در انتخاباتي كه نتيجه آن حاكي از پيروزي ما است به خاطر عصبانيت رقبا، مخدوش شود.
وي با يادآوري رفتار شوراي نگهبان در مجلس ششم و ابطال برخي صندوق هاي راي با هدف تغيير نتايج انتخابات، گفت: ما با چنين نگراني هايي مواجه بوده ايم كه با ابطال آرا يا تخلفات در شمارش آرا رفتاري نظير مجلس ششم صورت بگيرد. البته، معتقديم اختلاف آراي ما با رقبا به آن اندازه خواهد بود كه اين گونه اقدامات نيز نتواند، خللي در نتايج ايجاد كند.
وي با بيان اينكه بايد نظارت خود بر روند شمارش آرا و اعلام نتايج را افزايش دهيم تا از اين گونه جهت گيري ها در دستگاه نظارتي جلوگيري كنيم ا فزود: ضمن اين كه هم رييس جمهور و هم وزير كشور در چند روز اخير، تعهدات و تضمين هايي در اين زمينه داده اند كه جلوي رفتارهاي خلاف قانون و ابطال آراي شهروندان را بگيرند و ما به اجراي اين تعهدات اميدورا هستيم و به سهم خود، با تشديد فعاليت نظارتي، در حمايت از آراي شهروندان، فعال خواهيم بود.
شكوري را در باره احتمال ورود معين به مرحله دوم و رقباي وي در اين مرحله گفت: اين كه كدام يك از رقبا در مرحله دوم رقيب ساده تر و سهل تري محسوب مي شوند، ممكن است تحليل هاي متفاوتي وجود داشته باشد. من فكر مي كنم پيش بيني طبيعي قضيه اين است كه آقاي هاشمي رقيب دور دوم معين خواهد بود. در چنين شرايطي، ما رقابتي جديد را در آرايش تازه اي كه پديد خواهد آمد، تجربه خواهيم كرد. برآوردن من اين است كه ما مي توانيم سيري كه در چند روز گذشته منجره به افزايش آراي معين شد را تا زمان مرحله دوم ادامه دهيم و اميدوار باشيم كه آراي دكتر معين سير صعودي قابل توجه خود را حفظ كند.
وي تصريح كرد: وقتي انتخابات شفاف و قطبي مي شود فرصت حضور مردم در انتخابات نيز بيشتر مي شود. مردم اگر طرفين رقابت را بهتر بشناسند انگيزه بهتري براي مشاركت مي يابند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شكوري راد با بيان اينكه ما در مرحله اول براي معرفي دكتر معين و شناساندن وي به افكار عمومي تلاش مي كرديم گفت: در مرحله دوم، ايشان شناخته شده اند و اين موضوع بر آراي دكتر معين خواهد افزود. از طرف ديگر حضور قدرتمندانه دكتر معين در مرحله دوم باعث تشويق كساني خواهد شد كه نسبت به نتيجه انتخابات اميدوار نبودند و يا معتقد بودند نتيجه انتخابات از پيش مشخص شده پس آن ها هم به پاي صندوق ها خواهند آمد. لذا من به نظرم مي رسد بر خلاف دوره هاي گذشته در اين دوره شاهد افزايش حضور مردم در مرحله دوم انتخابات باشيم.
رييس ستاد انتخابات كانديداي جبهه دموكراسي خواهي با اشار به شمارش آراي ايرانيان مقيم چند كشور خارجي و پيروزي قاطع دكتر ميعن گفت: علاوه بر صندوق هاي كشورهاي شرق آسيا تعدادي از صندوق هاي عشايري داخل كشور بازگشايي و شمارش شده است و در آن صندوق ها راي دكتر معين بيش از پنجا درصد است كه اين همسويي ملي مي تواند الگوي خوبي باشد.
شكوري راد با ذكر يك خاطره در اين خصوص گفت: در سال 76 اولين صندوق هايي كه شمارش شد صندوق هاي كشورهاي شرق آسيا بود كه پيروزي چشمگير محمد خاتمي را نشان مي داد اين اتفاق در مورد معين هم صورت گرفته است. به خصوص اين كه فاصله معين با رقبا در اين صندوق ها بسيار بسيار زياد بوده است. بنابراين مي تواند ما را اميدوار كند همان اتفاقي كه براي آقاي خاتمي افتاد در اين دوره براي معين تكرار شود.
وي با بيان اين كه تحليل گران رفتار مردم ايران را غير قابل پيش بيني ارزيابي مي كنند گفت: روند شكسته شدن خط تحريم انتخابات در هفته گذشته تشديد شد و بسياري از مرددان و هواداران تحريم تصميم قاطعي را براي شركت در انتخابات و راي به دكتر معين اتخاذ كردند. ما از قبل پيش بيني مي كرديم افزايش مشاركت مردم افزايش آراي معين را به دنبال آورد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24679

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شكوري راد: معين در صدر ليست كانديداها قرار دارد، امروز' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005