Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 18 خرداد 1384

کاظمیان: معین نماینده منافع ملی نه منافع نظام است، امروز

یکی از مشخصه های اساسی دکتر معین نقد قدرت و اصلاح ساختار قدرت است.
مرتضی کاظمیان عضو نیروهای ملی ـ مذهبی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که «وجه تمایز دکتر معین با سایر نامزدها در چیست؟» گفت: مهمترین تفاوت معین با سایر نامزدها نقطه عزیمت او است و این نقطه عزیمت درواقع همان بحث های حقوق بشر است.
همچنین وی گفت: در مواضع معین نسبت به سایرین شاهد تفاوت های عمده ای هستیم، در نظر گرفتن حقوق زندانیان سیاسی، منتقدان، دگراندیشان، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و بحث حقوق زنان از وجوه این تمایز است.
وی در ادامه افزود: در میان این 8 نامزد، 5 نفر که متمایل به جریان راست، راست پرگماتیسم یا راست میانه هستند 2 نامزد دیگر نیز بیشتر منافع نظام سیاسی را مدنظر دارند تا منافع ملی کشور درحالی که معین تاکید بر منافع ملی دارد.
همچنین ویژگی های شخصی دکتر معین او را به شخصیت حقوقی در جامعه تبدیل کرده و او را نماینده بخش روشنفکر و منتقد جامعه قرار داده است و نگاه فرهنگی مشابه نگاه آقای خاتمی دارد و اگر ما موافق سخن دکتر شریعتی مبنی بر اینکه «روشنفکر کسی است که دارای بینش انتقادی است و بس» باشیم می توانیم معین را روشنفکرترین نامزد انتخاباتی بدانیم و او را به عنوان یک روشنفکر جهان سومی در نگاه فرهنگی و نقد سنت ها ترسیم کنیم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پایان گفت: امیدواریم که شخصیت حقوق دکتر معین برای آن بخش از جامعه که هنوز او را نشناخته اند، شناسانده شود و عزم مردم را برای شرکت در انتخابات جزم کند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24018

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کاظمیان: معین نماینده منافع ملی نه منافع نظام است، امروز' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005