Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 12 خرداد 1384

محسن رضايي: اقتصاد ايران بايد بصورت فدرالي اداره شود، ايلنا

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري،‌‏ گفت: دولتي خواهيم ساخت كه كاملاً پاسخگو باشد و حتي با مخالفين خود مناظره خواهم كرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محسن رضايي در برنامه ديدگاه سيما در رابطه با مسايل اقتصادي و خصوصي‌‏سازي و سياست تعديل، گفت: پس از جنگ جهاني دوم صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي رشد اقتصادي كشورهاي مختلف از كشورهاي آمريكاي جنوبي الگو گرفتند و اين سياست در برخي نقاط موفق بود و در بعضي نقاط از جمله ايران با شكست مواجه شد.
وي اصل سياست تعديل را داشتن قيمت‌‏هاي واقعي دانست و گفت: با قيمت‌‏هاي واقعي علائم واقعي به اقتصاد داده شود تا ناحيه توليد و سرمايه گذاري تحريك و تشويق شود و رشد اقتصادي شروع شود، اما بدلايل عدم وجود زيرساخت‌‏ها در كشور اين سياست نتوانست به نتيجه برسد.
اين كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري با بيان اين مطلب كه من اين سياست را ادامه نخواهم داد، گفت: من بدنبال سياست جايگزيني هستم كه بتواند از يكطرف رشد و توسعه را در كشور ادامه دهد و از طرف ديگر عدالت اقتصادي را بتواند، تأمين كند و اين سياست تنظيم درست رابطه دولت و اقتصاد يا به تعبير ديگر بهبود رابطه اقتصادي دولت با مردم و جامعه نام دارد.
وي از نفت به عنوان يك عامل كه رابطه اقتصاد و دولت را بر هم زد نام برد و گفت: نفت حجيم عظيمي از هزينه هاي دولت را به خود اختصاص داد و باعث شد اين رابطه به هم بخورد و به مرور دولت وارد عرصه اقتصادي شد و بخش خصوصي را از صحنه بيرون كرد و بخش خصوصي كه در كنار اين دولت قدرتمند اقتصادي شكل گرفت، بر اساس رانت و ارتباط و روابط سياسي با دولت شكل گرفت.
وي ادامه داد: ما نياز داريم رابطه بين اقتصاد و دولت را از چند منظر درست كنيم، اول؛ دولت را در اقتصاد كوچك كنيم و مساله دوم؛ تعريف دولت به نحوي بازسازي شود كه بتوان از تمام ظرفيت‌‏هاي ملي را در بخش استان‌‏ها و شهرها در سرمايه گذاري دخالت دهيم و سوم اينكه دولت نقش هدايت را به جاي دخالت بپذيرد.
وي لازمه اين كارها را عدالت اجتماعي دانست و گفت: عدالت اجتماعي را بايد در وظيفه هدايت دولت ببينيم، اقتصاد ايران اگر يك اقتصاد اجتماعي شود، هم رشد خواهد داشت، هم عدالت و ما بايد امكانات كسب و كار را براي مردم ايران بصورت مساوي درست كنيم و بازار سرمايه را مانند كالا و خدمات در اختيار همه مردم ايران قرار دهيم.
وي در مورد مشكلات معيشتي مردم، گفت: بخشي از مشكلات معيشتي مردم به خاطر بيكاري است و بسياري افراد مي‌‏توانند كار كنند، اما بدليل نبود كار مشكل معيشتي دارند و بايد مساله اشتغال حل شود مساله ديگر توزيع عادلانه است كه توليد كنندگان كمترين سهم را در قيمت كالاي خود دارند و بايد جريان دلالي در كشور حل شود و بايد فشار ماليات بر توليد كم شود و اين فشار به جاهايي كه به اقتصاد كشور آسيب مي‌‏زنند، بياوريم.
رضايي مشكل سرمايه‌‏گذاري در ايران را چنين بيان كرد: براي روشن شدن مساله اقتصاد را به قلبي تشبيه مي‌‏كنم، با چند رگ كه پول از اين رگ‌‏ها جريان دارد، يك رگ معاملات است و بخشي از نقدينگي در كانال معاملات است، يك رگ ديگر دلالي است و رگ ديگر سرمايه گذاري و توليد است كه اگر هر يك از اين رگ‌‏ها مسدود شود، اين پول به جاهاي ديگر تزريق مي‌‏شود.
وي ادامه داد: مشكل اقتصاد ايران اين است كه اين رگها گرفته است، به خصوص رگ توليد و سرمايه كه بستر شرط است و راه حل آن هدايت نقدينگي بصورت ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاران و انحراف مالياتي به قسمت‌‏هاي ديگر است و سرمايه‌‏گذار احساس امنيت كند.
اين كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري مشكلات فرودگاه امام را ناشي از دستهاي پنهان رقبا دانست و گفت: فرودگاه دوبي، رقيب فرودگاه امام است و آنان به شدت نگران هستند كه اگر اين فرودگاه شروع به كار كند، آنها دچار مشكل شوند، زيرا آسمان ايران و جغرافياي ايران طوري است كه شركتهاي هواپيمايي ترجيح مي دهند از اين مسير عبور كنند، اما وقتي محيط را ناامن جلوه دهند به مقصود خود خواهند رسيد.
رضايي با بيان اين مطلب كه بايد محيط سياسي و امنيتي در كشور بايد كنار رود، گفت: بايد يك محيط فرهنگي و اقتصادي به وجود آيد و در 25 سال گذشته در كشور يك محيط سياسي و امنيتي وجود داشت. ما نياز داريم كه فكر دولت‌‏مردان ما نو شود و با اين تفكر كه در سيستم سياسي ايران وجود دارد، اولين مانع اقتصاد ايران است.
وي ادامه داد: مساله عدالت و هويت را مي‌‏توانيم حل كنيم، اما شروط به اينكه فكر را عوض كنيم، زيرا فكرهاي كنوني سنتي است و مساله دوم ساختار كشور است كه پاسخگوي توليد و صادرات نيست، بايد كل كشور را به ده منطقه تقسيم كنيم و بصورت فدرال اداره كنيم، اما نه در بعد سياسي و امنيتي، بلكه در اقتصاد، علم و فناوري و تجارت اين امر صورت گيرد و اشخاص با اختيارات كامل در اين مناطق بگماريم و بصورت خود مختار اقتصادي اداره شود.
وي وجود برنامه فعلي را ناكارآمد خواند و گفت: اين نوع برنامه نويسي كه در ايران است، سهم مهلكي براي پيشرفت است و بايد با اقتصاد خوشه‌‏اي همه چيز را با هم مرتبط كرد كه هزينه هاي توليد كاهش پيدا كند، ارزش انباشته زياد شود و از اتلاف سرمايه جلوگيري شود.
وي در مورد جوانان، گفت: ما بايد نگاه به جوانان را عوض كنيم، زيرا جوان يك آدم ضعيف نيست، جوان مشكل نيست، بلكه مشكل گشاست.
وي ادامه داد: اكنون سن مديريت از 33 سال به بالاي 50 سال رسيده است، بايد به جوانان اعتماد شود ما بايد كشور را بدست آنها بدهيم و معتقديم 30 درصد مديريت دولت را به نسل سومي‌‏ها و جوانان داد و تعداد زيادي از جوانان زير 30 سال را شناسايي كرده‌‏ام كه مي‌‏توانند كارهاي بزرگ انجام دهند.
وي در مورد اشتغال گفت: بايد چند كار صورت گيرد، اول؛ بخش تقاضا براي كارگر بايد بوجود آيد و بايد كارخانه هاي يك شيفت، سه شيفت شود و موانع آنها برداشته شود. دوم؛ سرمايه راكد را فعال كنيم و از سرمايه گذاري خارجي استقبال كنيم، مساله ديگر عرضه است كه اگر تقاضا براي كارگر زياد شد، افراد بيكار مي‌‏توانند كار كنند، بايد آموزش فني و حرفه‌‏اي و مهارت صورت گيرد بايد وزارت كار تبديل به وزارت اشتغال شود، وزارت كار تنها رابطه بين كارگر و كارفرما را تنظيم مي‌‏كند و اشتغال آخرين نيست.
وي در مورد سربازي، گفت: دوره سربازي را بايد به دو دوره نه ماهه تقسيم كنيم و نه ماه جوانان آموزش نظامي بينند و نه ماه ديگر به آموزش مهارت حرفه اي تبديل شود.
رضايي در مورد قاچاق مواد مخدر، گفت: من متأسف هستم، اين مساله قابل كنترل است و از يك جاي معيني وارد ايران مي‌‏شود، حالا چرا ايران با اين نيروي عظيم نمي‌‏تواند كاري صورت دهد، حتماً مفسده و دستهاي آلوده‌‏اي وجود دارد .
وي ادامه داد: من مي دانم مشكل كجاست، مشكل اصلي در ارتباطات آلوده‌‏اي است كه بين دولت‌‏ها و قاچاقچيان وجود دارد و بايد اين دستها را قطع كنيم و در مساله اعتياد، استراتژي تقاضا مهم است لذا بايد كاري كنيم كه مردم آگاهي كامل در اين رابطه پيدا كنند.
كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري در رابطه با عدالت اجتماعي، گفت: من از اقتدار خود در كشور استفاده مي‌‏كنم، براي بريدن دستهايي كه جوانان و منافع ملي را از بين مي‌‏برند و در ابتدا از قانون شروع مي‌‏كنيم، چرا براي تبعيض و بي‌‏عدالتي مجازاتي نيست، قانون برابري و عدالت اولين قانوني است كه تنظيم كرده و در مجلس تصويب مي‌‏كنيم و قاطعاته اجرا مي‌‏كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضايي در مورد ناهنجاري‌‏هاي اجتماعي، گفت: مهمترين مساله در بحث ناهنجاري‌‏هاي اجتماعي بحث اعتماد است كه در جاعه كم شده است و راه حل آن اين است كه در ابتدا دولت مردان، نبايد دروغ بگويند و نبايد به خاطر انتخابات حرف‌‏هاي غيرواقعي بزنند و از پاسخگويي فرار كنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23642

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محسن رضايي: اقتصاد ايران بايد بصورت فدرالي اداره شود، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005