یکشنبه 9 مرداد 1384

شايعه مرگ گنجي، پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Date:1384/5/9

تبريز نيوز: سرويس حقوق بشر: شايعه مرگ گنجي در محافل سياسي و خبري تهران پيچيده است.
از صبح امروز يکشنبه نهم ارديبهشت ۸۴ شايعه مرگ گنجي روزنامه نگار زنداني که بيش از ۴۵ روز از اعتصاب غذاي وي گذشته و در بيمارستان ميلاد تهران بستري است ، در محافل سياسي و خبري تهران پيچيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شايعه مرگ گنجي، پيمان پاک مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016