یکشنبه 9 مرداد 1384

اعتصاب غذاي روزنامه‌نگاران در حمايت از اكبر گنجي، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران

[برگرفته از سايت انجمن صنفي روزنامه نگاران]

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران روز يكشنبه 9 مرداد با صدور اطلاعيه‌اي از روزنامه‌نگاران دعوت كرد تا در همدردي با اكبر گنجي روزنامه‌نگار زنداني روز سه‌شنبه 11 مردادماه جاري دست به اعتصاب غذا بزنند.

به گزارش دبيرخانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در اين اطلاعيه آمده است: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با ابراز نگراني از وضعيت وخيم آقاي اكبر گنجي روزنامه‌نگار زنداني و در اعتراض به سكوت مقامات قضايي كشور در قبال هشدارها و نگراني‌هاي انجمن از كليه اعضاي خود در سراسر كشور دعوت مي‌كند روز سه‌شنبه 11 مردادماه جاري از ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات انجمن گرد هم آيند و دست به اعتصاب غذاي يك روزه بزنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همچنين انجمن در ادامه اطلاعيه خود آورده است كه: اين مراسم به صورت آرام و براي ابراز همدردي با آقاي گنجي برگزار مي‌شود.

انجمن صنفي در پايان از همراهي ساير انجمن‌هاي مدافع آزادي بيان و مطبوعات نيز با اين برنامه استقبال كرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتصاب غذاي روزنامه‌نگاران در حمايت از اكبر گنجي، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016