جمعه 31 تیر 1384

احمد شيرزاد: فعال شدن احزاب مقدمه تشکيل جبهه است، هاتف

راهکارهاي عملي تشکيل جبهه اعتدال اسلامي

حزب کارگزاران فعال تر شود

عضو شوراي مرکزي جبهه مشارکت معتقد است فعال شدن احزاب مقدمه تشکيل يک جبهه است ، بر اين اساس پيشنهاد مي کند براي تشکيل جبهه اعتدال ، حزب کارگزاران به فعاليت هاي خود بيافزايد.
-------------------

احمد شيرزاد در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني "هاتف" افزود : همه گفتمان هاي سياسي در كشور بايد تشكيلات و ارگان خود را داشته باشند تا بتوانند در عرصه سياسي بطور شفاف حضور يابند. بنابر اين تشكيل جبهه اعتدال امر مبارك و خوبي است.
وي در ادامه گفت : مسئله قابل طرح اين است که طرفداران آقاي هاشمي پيش از اين مشخصا حزب كار گزاران را داشته اند كه مي شود آن را فعال تر از قبل كرد.
شيرزاد خاطر نشان کرد : حزب كار گزاران سازندگي بايد مشكلات را بر طرف كرده و خود را ساز ماندهي مجدد كند.
عضو جبهه مشاركت توضيح داد : تشكيل احزاب بايد مقدم بر تشكيل جبهه باشد. الگوي درست تر، اين است که احزابي باشد كه جبهه تشكيل شود .
وي با اشاره به نحوه شكل گيري جبهه مشاركت،گفت : ما جبهه مشاركت را با نيت يك جبهه ،تشكيل داديم اما عملا كار كرد حزبي داشتيم ، البته فكر ميكنم كه كاركرد حزبي نسبتا موفقي بوده هست.
شيرزاد تصريح كرد : تجربه ما اين را نشان مي دهد و خير خواهانه ميگويم كه اگرابتدا ساختار هاي حزبي تشكيل شود ، راه اندازي جبهه تسريع مي يابد . طرفداران آفاي هاشمي و جبهه اعتدال ، در آينده حتي اگر درنتوانستند در يكجا جمع شوند ،مي توانند با دو يا چند حزب كارشان را ادامه دهند. در اين وضعيت است كه عملا مي توان گفت جبهه تشکيل شده است .
وي در باره تاثير تشكيل جبهه اعتدال بر روند برقراري توسعه گفت : اعتدال مفهوم باز و گسترده اي است که ضرورت جامعه امروز ماست.اما از آنجا ئيكه نگاه به اعتدال ، نگاهي همه گير نيست و در اين باره ديدگاههاي متفاوتي مطرح شده است ، مي توان گفت تشكيل اين جبهه به نوعي تاثير گذار مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي خاطر نشان كرد: يك حزب يا جريان سياسي با مجموعه گرايشها و نظراتش شناخته م يشود. بنا بر اين نبايد جبهه اعتدال اسلامي به صرف صفت پيروي يا حمايت از آقاي هاشمي شناخته شود ، هر چند ايشان يك شخصيت مهم سياسي است. اما مشي كساني قصد پايه گذاري اين حزب را دارند، نبايد با فرد خاصي گره بخورد زيرا بعدها با مشكل مواجه ميشود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد شيرزاد: فعال شدن احزاب مقدمه تشکيل جبهه است، هاتف' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016