شنبه 31 اردیبهشت 1384

هشدار به جمهوری اسلامي برای سلامت گنجي، گزارشگران بدون مرز

جمعه ٣٠ ارديبهشت ماه يوسف مولايي وکيل اکبر گنجي به خبرگزاری ايسنا اعلام کرد که اين روزنامه نگار از شب پيش در اعتراض به رفتار تبعيض آميز مقامات قضايي به اعتصاب غدا دست زده است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند" ما به مقامات مسئول جمهوری اسلامي در رابطه با وضعيت سلامت اکبر گنجي هشدار و بار ديگر اعلام مي کنيم که آنها در برابر وخامت وضعيت جسماني اين روزنامه نگار و در برابر افکار عمومي و قوانين بين المللي مسئول شناخته مي شوند. امروز در ايران، تنها راه دستيابي زندانيان به حقوق اوليه و قانوني خود از جمله بهرمند شدن از مرخصي و درمان پزشکي در خارج از زندان، اعتصاب غذا کردن است و اين امری غير قابل پذيرش است. اکبر گنجي از حداقل امکانات درماني که توصيه پزشکان او است، نيز محروم شده است."

اکبر گنجي در بيانيهاي که توسط وکيل او در اختيار رسانه ها قرار گرفت، اعلام کرده است: « با عنايت به بيماري آسم كه به آن مبتلا هستم و كليهي مدارك آن نيز در اختيار مقامات زندان و بهداري اوين است از حق درمان خود در خارج از زندان محرومم و با توجه به اين كه به طور كلي حبس خود را غيرقانوني و غيرعادلانه ميدانم و معتقدم هيچكس را به خاطر بيان عقايد و نظراتش حتي نبايد يك ثانيه به زندان انداخت بلكه بايد زمينهي ابراز عقيدهي او را در جامعه فراهم كرد لذا از روز پنجشنبه ساعت 19 به مدت نامحدودي دست به اعتصاب غذا ميزنم.»


دوم ارديبهشت ماه ۱٣٨٤، اکبر گنجي ششمين سال زنداني بودن خود را آغاز کرد . وی برخلاف ديگر زندانيان نمي تواند از حق مکالمه تلفني با خانواده اش و مرخصي ماهيانه بهرمند شود. در پنج سال گذشته کمتر از ٧٠ روز از مرخصي استفاده کرده است. اين روزنامه نگار علاوه بر رنج بردن از کمر و زانو درد ، در زندان به بيماری آسم مبتلا شده و شرايط بد زندان به تشديد حساسيت و سينوزيت وی انجاميده است. از تير ماه ١٣٨١ خانواده اکبر گنجي در رابطه با وضعيت سلامت وی ابراز نگراني مي کنند. شيرين عبادی وکيل اين روزنامه نگار نيز بارها نسبت به وضعيت سلامت موکل خود اعلام خطر کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اکبر گنجی روزنامه نگار صبح امروز در ٢ ارديبهشت ١٣٧٩ پس از احضار به دادگاه ١٤١٠ معروف به دادگاه مطبوعات دستگير و روزانه ی زندان شد. دليل عمده بازداشت و محاکمه ی وی روشنگری هايش درباره کشتار روشنفکران و مخالفان رژيم معروف به « قتل های زنجيره ای» در سال ١٣٧٧ بود. گنجي در اين مقالات برخي از مسئولان رژيم چون علي فلاحيان، محسني اژه ای وعلي اکبر هاشمي رفسنجاني را به دخالت در اين قتل ها متهم کرده است. اتهام ديگر اکبر گنجی شرکت در کنفرانس برلين بود. در دی ماه ١٣٧٩ طی حکمی به ده سال زندان و پنج سال تبعيد محکوم گرديد، در ارديبهشت ١٣٨٠ دادگاه تجديدنظر حکم را به شش ماه کاهش داد ولی در ٢٤ تير ماه، ديوان عالی کشور بلافاصله رای دادگاه تجديدنظر را مردود اعلام و گنجی را به شش سال زندان محکوم کرد.

-------------------------
ايران با ۱۱ روزنامه نگار و وبنگار زنداني بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22967

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشدار به جمهوری اسلامي برای سلامت گنجي، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016