جمعه 3 آبان 1387

پيشتازی ۱۲ درصدی اوباما در نظر سنجی های انتخاباتی، راديو فردا


تازه ترين نظر سنجى نشان مى دهد كه باراك اوباما، نامزد حزب دمكرات در انتخابات رياست جمهورى آمريكا از جان مك كين، رقيب جمهوريخواه خود ۱۲ درصد پيش افتاده است.

اين نظر سنجى كه از سوى موسسه زاگبى، شبكه سى اسپن و خبرگزارى رويترز انجام شده بيانگر آن است كه راى دهندگان زن و افراد مستقل به طور چشمگيرى به نامزدى آقاى اوباما گرايش پيدا كرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انتخابات رياست جمهورى آمريكا روز چهارم نوامبر، كمتر از دو هفته ديگر، برگزار مى شود و نظر سنجى منتشره در روز پنج شنبه نشان مى دهد كه باراك اوباما ۵۲ درصد و جان مك كين ۴۰ درصد نظر راى دهندگان را جلب كرده اند.

ميزان خطاى اين نظر سنجى ۲.۹ درصد اعلام شده است.

گزارش خبرگزارى «رويترز» حاكى است كه ميزان حمايت از نامزد دمكرات ها در رقابت هاى انتخاباتى ظرف چهار روز گذشته به طور ثابت افزايش يافته و نسبت به هفته پيش سه برابر شده است.

موسسه زاگبى نيز مى گويد كه طرفداری از آقاى اوباما در ميان تمام اقشار جامعه آمريكا رشد داشته است.

بر اساس اين نظر سنجى، ميزان زنان هوادار باراك اوباما كه نقش مهمى در انتخابات رياست جمهورى آمريكا ايفاء مى كنند از ۱۶ درصد در روز چهارشنبه به ۱۸ درصد افزايش يافته است.

افراد مستقل كه هر دو تيم مبارزاتى دمكرات ها و جمهوريخواهان تلاش دارند آراء آنها را جلب كنند، نيز ۵۹ به ۲۹ طرفدار آقاى اوباما هستند كه تفاوتى ۳۰ درصدى را نشان مى دهد.

موسسه زاگبى در تحليل نظر سنجى تازه خود مى گويد، جان مك كين ۷۲ ساله روند حمايتى را كه از آخرين مناظره خود با اوباما به دست آورده بود از دست داده است.

اين موسسه مى افزايد: «آقاى مك كين همچنان مى تواند براى برگردان نتيجه تلاش كند ولى ناچار است كه در اين زمينه نقطه اتكايى پيدا كند.»

به گفته زاگبى، به نظر مى رسد مسائل اقتصادى كه در اردوگاه هاى مبارزاتى دمكرات ها و جمهوريخواهان موضوع اصلى است، مسكن و بازارهاى مالى هنوز جاى كار دارد.

اين نظر سنجى نشان مى دهد كه نامزد جمهوريخواهان در زمينه اقتصادى ضعيف عمل كرده است.

ساير نظر سنجى فاصله نزديكى ميان باراك اوباما و جان مك كين در رقابت هاى انتخاباتى گزارش كرده اند ولى موسسه زاگبى مى گويد كه به روش هاى آمارگيرى خود اطمينان دارد.

نامزد دمكرات ها در ميان مردان راى دهنده با شش درصد تفاوت توانسته است ۴۸ درصد نظر جامعه آمارى را به خود اختصاص دهد در حالى كه ميزان حمايت راى دهندگان سفيدپوست از جان مك كين نسبت به باراك اوباما دو درصد بيشتر است.

نظر سنجى منتشره در روز پنجشنبه از يك جامعه آمارى متشكل از ۱۲۰۸ راى دهنده احتمالى در انتخابات رياست جمهورى صورت گرفته بود.

خريدهاى ۱۵۰ هزار دلارى

در روزهاى باقيمانده تا انتخابات چهارم نوامبر آمريكا، وضعيت اردوگاه جمهوريخواهان به دليل گزارش هاى منفى در باره سارا پى لين، معاون جان مك كين، متزلزل ارزيابى شده است.

انتشار گزارش هزينه ۱۵۰ هزار دلارى خريد لباس هاى معروف و مارك دار براى خانم پى لين موجى از انتقادها را در ميان هواداران جمهوريخواه برانگيخته است.

بر اساس اين گزارش كه توسط كميته ملى جمهوريخواهان منتشر شده است، از زمانى كه سارا پى لين در ماه اوت سال جارى به عنوان همراه انتخاباتى جان مك كين معرفى شد، وى بيش از ۱۵۰ هزار دلار براى خريد كيف، كفش و لباس هاى گران قيمت از صندوق انتخاباتى اين حزب هزينه كرده است.

رسانه هاى آمريكايى گزارش داده اند كه به عنوان مثال، خانم پى لين براى خريد يك كت با مارك «والنتينو» حداقل ۲۵۰۰ دلار خرج كرده و كيف و كفش هاى خود را نيز با قيمت هاى بالايى خريدارى كرده است.

گزارش هاى ياد شده مى افزايد: اين در حالى است كه وى پيشتر لباس هاى بسيار ارزان قيمت و معمولى مى پوشيد.

انتشار اين خبر باعث شده است كه به گفته سايت معتبر «پوليتيكو»، برخى از كمك كنندگان به صندوق انتخاباتى جمهوريخواهان خواستار استرداد مبالغ اهدايى خود شوند.

اين سايت همچنين مقاله اى را روز پنج شنبه، ۲۳ اكتبر، منتشر كرد كه در آن ۱۰ پرسشى كه نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى آمريكا به آن پاسخ نداده اند، مورد اشاره قرار گرفته اند.

از جمله اين موارد مى توان به عدم افشاى نام موكل هاى قانونى باراك اوباما در زمان فعاليت وى به عنوان وكيل حقوق مدنى، مسئله «اى ميل» شخصى پى لين كه از آن براى كارهاى ادارى استفاده مى كرد، صورت هاى مالى جان مك كين و همسرش سیندی، سوابق كارى و برنامه هاى باراك اوباما در سنا، سوابق تحصيلى پى لين، تز تحصيلى اوباما، سوابق نظامى مك كين و سوابق سلامتى نامزدهاى انتخابات و معاونان آنان اشاره كرد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38819

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيشتازی ۱۲ درصدی اوباما در نظر سنجی های انتخاباتی، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016