دوشنبه 25 شهریور 1387

رويارويی نيروهای پاکستانی با ارتش آمريکا، بی بی سی

مقامات مناطق قبايلی وزيرستان جنوبی در پاکستان، می گويند سربازان پاکستانی برای خنثی کردن تلاش نيروهای ارتش آمريکا جهت رخنه به داخل پاکستان، به تيراندازی هوايی مبادرت کرده اند.

بنا بر گزارش ها، هفت هليکوپتر توپدار و دو هليکوپتر نفربر آمريکايی در داخل منطقه مرزی متعلق به افغانستان در ايالت پکتيکا فرود آمده است و سربازان آمريکايی پس از پياده شدن از هليکوپترها قصد عبور از مرز و ورود به داخل خاک پاکستان را داشته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين موقع شبه نظاميان پاکستانی که در يک ايستگاه بازرسی مستقر بودند، دست به تيراندازی هوايی زدند و به دنبال آن نيروهای آمريکايی از پيشروی منصرف شدند.

بنا بر گزارش ها تيراندازی چندين ساعت ادامه داشته است.

در جريان اين تيراندازی ها ساکنان محلی از خانه های خود خارج شدند و پيکارجويان قبايلی برای دفاع در ارتفاعات موضع گرفتند.

ارتش پاکستان وقوع حادثه را تاييد کرده ولی تيراندازی سربازان پاکستانی به طرف سربازان آمريکايی را رد کرده است.

وزيرستان جنوبی يکی از مناطق اصلی است که پيکارجويان اسلامگرا برای حمله به داخل خاک افغانستان از آنجا استفاده می کنند.

بر سر حملات نيروهای به رهبری آمريکا در افغانستان به داخل خاک پاکستان، تنش فزاينده ای در روابط آمريکا و پاکستان ايجاد شده است.

پاکستان می گويد در جريان رخنه ارتش آمريکا به مناطق قبايلی اين کشور، در تاريخ ۱۲ سپتامبر،۲۰ غيرنظامی کشته شده اند و اين حادثه موجب خشم مردم در سراسر پاکستان شده است.

در طی دو هفته گذشته نيروهای آمريکايی حملات خود از داخل خاک افغانستان، از جمله حملات بی سابقه زمينی را شدت داده اند.

اخيراً يک مقام عاليرتبه وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، به بی بی سی گفت که جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، اقدام نيروهای نظامی آمريکا عليه ستيزه جويان در داخل خاک پاکستان را بدون هماهنگی با مقامات اسلام آباد، تاييد کرده است.

برخی رهبران قبايل در پاکستان تهديد کرده اند که در صورت ادامه حملات آمريکا، آنها هم به پايتخت افغانستان حمله خواهند کرد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38347

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رويارويی نيروهای پاکستانی با ارتش آمريکا، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016