دوشنبه 29 مهر 1387

احتمال استعفای محمود عباس، اعتماد

روزنامه البيان چاپ امارات به نقل از بعضي منابع فلسطيني نوشت؛ با توجه به اعمال فشار مقامات و عناصر جنبش فتح عليه محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين، احتمال مي رود وي از سمت خود به عنوان رهبر جنبش فتح استعفا دهد. همين منابع مي گويند؛ کانديداتوري مروان البرغوثي رهبر برجسته اين جنبش به جاي محمود عباس به طور جدي مطرح شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38764

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال استعفای محمود عباس، اعتماد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016