سه شنبه 9 مهر 1387

پارلمان لبنان قانون جديد انتخابات را تائيد کرد، بی بی سی

پارلمان لبنان قانون جديد انتخابات اين کشور را تائيد کرده است. اين قانون بخشی از پيمان آشتی ملی ميان گروه های سياسی مختلف اين کشور است که اوايل سال جاری ميلادی با ميانجيگری قطر منعقد شد.

از اين قانون، که برای حوزه های انتخاباتی لبنان مرزبندی های جديدی در نظر گرفته است، در انتخابات پارلمانی سال آينده استفاده خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قانون جديد در واقع متن اصلاح شده قانونی است که در سال ۱۹۶۰ وضع شده بود و برای انجام رای گيری، حوزه های کوچک تری معروف به "کازا"، تعيين می کرد.

بر اساس اين قانون، انتخابات به جای چند روز بايد فقط در يک روز برگزار شود.

اما بسياری از اصلاحاتی که برای قانون انتخابات پيشنهاد شده بود، رد شده است. کاهش سن شرکت کنندگان در رای گيری از بيست و يک سال به هجده سال، سهم زنان از کرسی های پارلمانی و مجاز بودن لبنانی های ساکن خارج از کشور به دادن رای از جمله اصلاحاتی بوده است که رد شد.

البته گزارش ها حاکی است که لبنانی های خارج از کشور اجازه خواهند يافت در انتخابات ۲۰۱۳ شرکت کنند.

يکی از معاونان نبيه بری، رئيس پارلمان لبنان، گفت که قانون جديد انتخابات، شب گذشته (۲۹ سپتامبر)، تصويب شده است.

تقاضای اصلی

پس از کلنجارهای سياسی طولانی که لبنان را به ورطه جنگ داخلی نزديک کرده بود، تصويب قانون انتخابات آخرين بخش از توافقی بود که با ميانجيگری کشور قطر ميان جناح های موافق و مخالف سوريه در لبنان به ثمر رسيد.

جنبش حزب الله لبنان که نزديک به حکومت سوريه است، در توافق صلح دوحه به دو خواسته خود رسيد: حق استفاده از رای وتو در دولت وحدت ملی جديد و تغيير قانون انتخابات.

اين گروه قدرتمند شيعه می خواست که حوزه های انتخاباتی کوچک تر شود چون احساس می کرد نظام انتخاباتی قبلی اجازه نمی دهد به طور موثر در انتخابات حضور داشته باشد.

به دنبال توافق صلح ماه مه، اولين نشست ميان رهبران جناح های رقيب اوايل ماه جاری ميلادی برگزار شد و قرار است نشست بعدی پنجم نوامبر برگزار شود.

اين توافقنامه به درگيری های خونين لبنان پايان داد و اين کشور را از خطر آغاز يک جنگ داخلی ديگر نجات داد.

مذاکرات آشتی ملی لبنان حدود دو سال پيش برای اولين بار آغاز شد اما جنگ اسرائيل و حزب الله، اين مذاکرات را به تعطيلی کشاند.

درگيری نظامی اسرائيل و حزب الله لبنان و تبعات آن اين کشور را وارد يک بن بست سياسی کرد که درگيری های خشونت آميز در پی داشت.

خلع سلاح حزب الله موضوعی اساسی در مذاکرات گروه های مختلف لبنانی بوده است.

گروه شيعه حزب الله می گويد که اين سلاح ها تنها برای دفاع از اين کشور در مقابل اسرائيل است.

جناح ضد سوريه می گويد که تنها دولت لبنان بايد در مورد مسائل نظامی تصميم بگيرد.

حزب الله لبنان هم اکنون بخشی از دولت وحدت ملی اين کشور است.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38510

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پارلمان لبنان قانون جديد انتخابات را تائيد کرد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016