سه شنبه 1 مرداد 1387

استفاده از رستوران ها در عربستان، تنها با ارائه سند ازدواج، فردا

برخی از شعبه ها کسانی را که بچه به همراه دارند از اين شرط مستثنا کرده اند. در صورتی که زن و مردی سند ازدواج همراه نداشته باشند تنها می توانند در مکان عمومی و در حضور عموم مردم از رستوران استفاده کنند.
زوج های عربستانی مجبور به ارائه سند ازدواج برای استفاده از رستوران های اين کشور شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش «فردا»، و به نقل از العربيه، تعدادی از رستوران های عربستان در شهر جده اخيرا اعلام کرده اند مشتريان مرد و زنی که همراه هم به به اين رستوران می آيند بايد همراه خود سند ازدواج داشته باشند تا بتوانند به غرفه های اين رستوران وراد شوند. البته برخی از شعبه ها کسانی را که بچه به همراه دارند از اين شرط مستثنا کرده اند.

بنابراين گزارش مسوول يکی از اين رستوران ها اين امر را يک اجتهاد شخصی و نه يک تصميم دولتی و رسمی دانسته که هدف آن ممانعت از بروز مشکلات و جلوگيری از سوء شهرت رستوران است.

در صورتی که زن و مردی سند ازدواج همراه نداشته باشند تنها می توانند در مکان عمومی و در حضور عموم مردم از رستوران استفاده کنند.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37715

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استفاده از رستوران ها در عربستان، تنها با ارائه سند ازدواج، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016