سه شنبه 8 آبان 1386

اعتراض مدافعان حقوق بشر به دیدار ملک عبدالله از لندن، راديو فردا

ديدار ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی از لندن که از روز سه شنبه آغاز شد با اعتراض مدافعان حقوق بشر در بريتانيا روبرو شده است.

مدافعان حقوق بشر و پاره ای از مخالفان پادشاهی عربستان اعلام کرده اند که در طول سفر ملک عبدالله تظاهراتی را عليه سياست های مخالف حقوق بشر اين کشور پادشاهی سازماندهی خواهند کرد.

اين عده به «نقض حقوق بشر» و آنچه که «فساد مالی در اين کشور» خو انده می شود، اعتراض دارند.

مخالفان اين سفر همچنين به اظهارات پادشاه عربستان در اين باره که «لندن به اندازه کافی در مهار عمليات های تروريستی تلاش نمی کند» انتقاد کرده بودند.

آقای عبدالله گفته بود:« من باور دارم که بيشتر کشورها در مورد اين موضوع خيلی با جديت صحبت نمی کنند متاسفانه بريتانيای کبير هم از جمله اين کشورهاست.»

وی افزود: «عربستان سعودی اطلاعاتی را در اختيار بريتانيا قرار داده بود که اگر نيروهای امنيتی توجه بيشتری می کردند از حادثه بمب گذاری در ايستگاه مترو لندن جلوگيری می شد.»

مقامات رسمی بريتانيا اظهارات پادشاه عربستان را رد می کنند و می گويد اطلاعات دريافتی از سوی عربستان سعودی مربوط به حملات ديگری بوده که هيچ شباهتی به بمبگذاری در ايستگاه مترو لندن نداشته است.

در بيست سال گذشته اين اولين باراست که يک پادشاه عربستان سعودی به بريتانيا سفر می کند. ملک عبدالله برای سه روز ميهمان اليزابت دوم، ملکه بريتانيا است و در کاخ باکينگهام اقامت خواهد داشت.

روز سه شنبه پرنس چارلز، وليعهد بريتانيا در يک مراسم رسمی و با حضور گارد سلطنتی از پادشاه عربستان استقبال کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ملک عبدالله که نخست وزير عربستان نيز هست قرار است روز چهارشنبه با گوردون براون، نخست وزير بريتانيا ديدار و درباره مسايلی مانند تروريسم، روند صلح خاورميانه، ايران، عراق و لبنان با وی گفت و گو کند.

عربستان يکی از متحدان اصلی بريتانيا در خاورميانه محسوب می شود و بخش عمده ای از نيازهای تسليحاتی خود را از طريق بريتانيا تامين می کند.

ملک عبدالله همچنين قرار است که در سفر خود با ديويد کامرون، رهبر بزرگترين حزب مخالف دولت نيز ديدار کند.

گزارش های دريافتی حاکيست که ملک عبدالله پس از ديدار از لندن به ايتاليا، آلمان و ترکيه نيز سفر خواهد کرد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34735

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض مدافعان حقوق بشر به دیدار ملک عبدالله از لندن، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016