یکشنبه 28 بهمن 1386

واکنش ها به اعلام استقلال کوزوو، صف بندی جديد در جامعه بين المللی، مهر

اعلام استقلال يکجانبه کوزوو، واکنش موافقين و مخالفين را در پی داشته و همان طور که انتظار می رفت صربستان و روسيه مخالفت جدی خود را با استقلال اين منطقه اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که نسبت به ادامه حيات منطقه کوزوو بدون کمک جامعه جهانی و به ويژه اتحاديه روپا حرف ها و حديث هايی وجود دارد، روسيه و صربستان بلافاصله تاکيد کردند که اين اعلام استقلال را به رسميت نخواهند شناخت.

اعلام استقلال از سوی هر طرفی معمولاً سه واکنش متفاوت را از سوی کشورها به دنبال دارد که مخالفت، موضعگيری محتاطانه و حمايت مواضع شناخته شده هستند و کوزوو نيز از اين قاعده مستثنی نيست.

مخالفين استقلال کوزوو

دولت صربستان امروز در اولين واکنش به اعلام استقلال کوزوو تاکيد کرد که هرگز استقلال اين منطقه را به رسميت نخواهد شناخت.

"بوريس تاديچ" رئيس جمهور صربستان در واکنش به قرائت اعلاميه استقلال در پارلمان کوزوو اعلام کرد: صربستان هرگز کوزوو را به عنوان يک کشور مستقل به رسميت نخواهد شناخت.

تاديچ از بکار بردن تمام توان ديپلماتيک خود برای جلوگيری از استقلال کوزوو خبر داد.

"وجيسلاو کوشتونيتسا" نخست وزير صربستان در يک سخنرانی تلويزيونی با انتقاد از جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا به سبب حمايت وی از استقلال کوزوو گفت که نام بوش با کلمات سياه در تاريخ نوشته خواهد شد.

در پی اين اعلام استقلال کوزوو وزارت خارجه روسيه نيز اين اعلام استقلال را محکوم کرد و با صدور بيانيه ای خواستار نشست فوری شورای امنيت سازمان ملل متحد برای بررسی اين موضوع شد.

روسيه با باطل اعلام کردن اين استقلال گفت: ما انتظار داريم تدابيری فوری از سوی دفتر سازمان ملل اتخاذ شود و نيروهای ناتو در کوزوو به وظايف خود عمل کنند و اين اعلاميه را که از سوی دولت خود خوانده در پريشتينا قرائت شد، باطل کنند.

سفير صربستان در پاريس در گفتگو با شبکه فرانس ۲۴ ضمن يکجانبه خواندن اين اعلام استقلال به شدت آن را رد کرد و گفت که اين مورد قبول نيست و صربستان اين بيانيه را رد می کند.

کشورهای محتاط در قبال استقلال کوزوو

در حوزه محتاطين جمهوری چک در اين باره موضعی محتاط آميز نشان داد و "واکلاو کلاوس" رئيس جمهوری اين کشور در واکنش به اعلام استقلال کوزوو تصريح کرد که اين استقلال تاثيرات و پيامدهای ناگواری خواهد داشت.

گرچه وی آشکارا مخالفت خود را با اين بيانيه اعلام نکرد، اما گفت که اين بيانيه می تواند مانند گلوله برفی باشد و به ديگر جاها نيز تاثير بگذارد.

وزارت خارجه سوئيس در بيانيه ای اعلام کرد که اعلام استقلال کوزوو قابل پيش بينی بود.

دراين بيانيه آمده است: ما از مقامهای کوزوو انتظار داريم تا به حقوق تمامی شهروندان خود احترام بگذارند.

دولت برن که حدود ۳۶۰ هزار نفر از صربها در اين کشور زندگی می کنند در ادامه ياد آور شد: کوزوو اولويتی در سياست خارجی سوئيس به شمار می رود، اما ما صربستان را به عنوان يک شهريکی مهم فراموش نخواهيم کرد و تصميم داريم تا روابط خوب خود را با صربستان حفظ کنيم.

گفتنی است که صربستان پيشتر تهديد کرده بود که با تمام کشورهايی که استقلال کوزوو را به رسميت بشناسند قطع رابطه خواهد کرد.

واتيکان نيز از رهبران صربستان و کوزوو خواست تا احتياط را در پيش بگيرند و از هرگونه خشونت پرهيز کنند.

موافقين استقلال کوزوو

جرج بوش رئيس جمهور آمريکا لحظاتی پيش از اعلام استقلال در دارالسلام اعلام کرد که کشورش به همراه متحدين خود تلاش خواهد کرد تا از برخورد و خشونت های پس از اعلام استقلال ممانعت بعمل آرود.

شون مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت: "ما متوجه هستيم که امروز کوزوو استقلال خود را اعلام کرد و و از تعهد روشن دولت اين کشور برای حمايت از جوامع اقليت قومی استقبال می کنيم".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يک سخنگوی وزارت خارجه انگليس نيز اعلام استقلال کوزوو را يک پيشرفت بزرگ خواند، اما پذيرش استقلال را به بعد از ديدار وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا موکول کرد.

برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه که در سرزمين های اشغالی به سر می برد در يک نشست خبری برای کوزوو آرزوی موفقيت کرد و گفت که اين تحول يک موفقيت برای جامعه بين المللی و اروپا به شمار می رود.

وزير خارجه آلمان نيز همه گروهها را در صربستان به خويشتنداری دعوت کرد.

"سالی بريشا" نخست وزيرآلبانی نيز ضمن استقبال از اين موضوع، امروز را روز پيروزی مقاومت آلبانی تبارهای کوزوو اعلام کرد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35932

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'واکنش ها به اعلام استقلال کوزوو، صف بندی جديد در جامعه بين المللی، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016