پنجشنبه 11 بهمن 1386

بازی سياسی تکراری، انتخاباتی جديد، مشغله ای همه گير، چکامه بزرگمهر

انتخابات رياست جمهوری آمريکا را می توان به نوعی در سلک نظام های مردم سالار و دموکراتيک ارزيابی کرد که فرايند برگزاری آن به شيوه ای خاص و منحصر به فرد در اين کشور به اجرا در می آيد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چهارم نوامبر ۲۰۰۸ روز رای گيری است و در اين رای گيری چهل و چهارمين رييس جمهوری آمريکا انتخاب می شود. رقابت های انتخاباتی امسال از بابت کسانی که در آن شرکت ندارند قابل توجه است چراکه اين نخستين انتخابات از سال ۱۹۲۸ تا کنون در آمريکاست که رييس جمهوری وقت و يا معاون او در ميان نامزدهای رياست جمهوری ديده نمی شوند.
انتخابات رياست جمهوری آمريکا را می توان به نوعی در سلک نظام های مردم سالار ودموکراتيک ارزيابی کرد که فرايند برگزاری آن به شيوه ای خاص ومنحصر به فرد در اين کشوربه اجرا در می آيد. شيوه برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا، محصول توافقات کنوانسيون فيلا دلفيا در سال۱۷۸۷ ميلادی می باشد که به منظور گذار از ساختار کنفدراسيونی ۱۳ دولت مستقل به اجرا در می آيد.
هدف کنوانسيون فيلادلفيا، ايجاد نوعی تلفيق وسازش ميان ضرورت های تمرکز گرايی(سانتراليسم) ونياز های محلی و بومی ايالت های تابعه(دسانتراليسم) بوده است. نکته حائز اهميت در فرايند برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا آن است که فرايند آن محصول سيستم حزبی ونقش برتر احزاب سياسی در تاريخ سياسی اين کشور می باشد. به عبارت ديگر نظام حزبی ايالات متحده اساس سيستم انتخاباتی ونامزدی را دراين کشور پايه ريزی کرده است.
با اين وجود، دوحزب جمهوری خواه و دموکرات در آغاز از طريق بر گزاری کنوانسيون های ايالتی نامزدهای مختلف حزبی خود را معرفی می کنند تا اينکه سر انجام در کنوانسيون ملی هريک از دوحزب حاکم بر روی يک نامزد واحد برای حزبشان به توافق می رسند. فرايند برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا در آغاز شاهد نوعی رقابت (درون حزبی) برای انتخاب نامزدهای رياست جمهوری می باشد و پس از آن نوبت به رقابت بين حزبی برای انتخاب نهايی رئيس جمهور می رسد.
نکته با اهميت در فرايند برگزاری انتخابات رياست جمهوری آن است که نظام انتخابات رياست جمهوری اين کشور بر اساس قانون اساسی اين کشور وبر اساس آرای عمومی شکل نگرفته، بلکه ملاک نهايی، هيات های انتخاباتی(College Electoral) است که با کسب ۲۷۰ رای آن، کانديدای رياست جمهوری هريک از دوحزب غالب می توانند در انتخابات پيروز گردند.
در انتخابات امسال از ميان نامزدهای عضو حزب دموکرات در حال حاضر دو نفر در شرايطی جدی تر از ديگران به رقابت ها ادامه می دهند:
هيلاری کلينتون، سناتور و همسر رييس جمهوری پيشين آمريکا
باراک اوباما، سناتور آفريقايی آمريکايی از ايالت ايلينويز
اما در ميان نامزدهای حزب جمهوری خواه رقابت ها گسترده تر است:
رودی جيوليانی، شهردار سابق نيويورک
مايک هاکابی، فرماندار سابق آرکانزاس
جان مک کين، سناتور آريزونا
ميت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست
آنگونه که مرکز تحقيقاتی پيو، در ماه اکتبر اعلام کرد اغلب نظرسنجی های اصلی سراسری در آمريکا گرايش بيشتر به سوی دموکرات ها را نشان می دهد. بر اساس گزارش اين مرکز" نارضايتی از وضعيت کشور از چهار سال پيش بيشتر شده است. ميزان محبوبيت جورج بوش رييس جمهوری فعلی آمريکا از ۵۰% به ۳۰% رسيده و اگرچه برتری حزب دموکرات بر حزب جمهوری خواه چندان بيشتر از ۴ سال پيش نيست اما در دو دهه گذشته در بهترين وضعيت خود قرار دارد."
با اين وجود پرسش اينجاست که آيا دموکرات ها نامزدی را برخواهندگزيد که بتواند از اين برتری استفاده کند يا نه. موفقيت در چنين کاری تا حد زيادی بستگی به مهارت و شخصيت نامزدها دارد و اينکه چگونه می توانند با چالش های که در طول مبارزات انتخاباتی با آن روبرو می شوند دست و پنجه نرم کنند.
اما مهمترين موضوعات برای رای دهندگان عراق، اقتصاد، بهداشت و درمان، اشتغال و امنيت ملی است.
با اين همه اولويت هريک از اين موضوعات نيز از ايالتی به ايالت ديگر متفاوت است. مهاجرت در بخشی از ايالت ها موضوعی بسيار مهم قلمداد می شود. همچنين به نظر می رسد در ميان مسائل اجتماعی سقط جنين، تحقيقات روی سلول های بينادين و ازدواج همجنس گرايان در حال حاضر اهميت بيشتری نسبت به سال ۲۰۰۴ برای رای دهندگان دارد.
اغلب ايالت های آمريکا رای گيری هايی را به عنوان رای گيری مقدماتی برگزار می کنند تا نامزد محبوب خود را از ميان نامزدهای دو حزب انتخاب کنند. باقی ايالت ها روشی نسبتا متفاوت را پيش می گيرند که شامل ملاقات های عمومی موسوم به انجمن های محلی می شود. در هر دو صورت حاصل کار اين خواهد بود که هر ايالت تعداد خاصی هيات نمايندگی برای حمايت از يک نامزد خاص به گردهمايی سران حزب اعزام خواهند کرد که در ماه اوت و يا سپتامبر ۲۰۰۸ برگزار خواهد شد. ايالت های بزرگتر هيئت های اعزامی بيشتری خواهند داشت. هر نامزدی که تعداد هيات بيشتری را برای حمايت خود در گردهمايی سران حزب داشته باشد برنده نامزدی رسمی حزب خواهد شد. اغلب اوقات اين برنده در ابتدای فصل رای گيری مقدماتی مشخص خواهد شد.
از زمان برگزاری رای گيری مقدماتی تا انتخابات ،حزب دموکرات گردهمايی خود را اواخر ماه اوت در کلورادو برگزار می کند و حزب جمهوری خواه نيز اوايل ماه سپتامبر در ميناپوليس. نامزدهای رياست جمهوری روز ۲۶ سپتامبر، هفتم و پانزدهم اکتبر در مناظره تلويزيونی شرکت می کنند. هم زمان رقابت های پرحرارت انتخاباتی در ايالت های مهم و اصلی برپا خواهد بود.
اما لزوما نامزدی که رای بيشتری بياورد برنده انتخابات نخواهد بود، درواقع رای دهندگان در انتخاب مستقيم رياست جمهوری شرکت ندارند. آنها "گزينگر" هايی را انتخاب می کنند که متعهد به حمايت از نامزد خاصی هستند. اين گزينگران در واقع کسانی هستند که رييس جمهوری را انتخاب می کنند. در مجموع ۵۳۸ گزينگر وجود دارد و ايالت های بزرگتر تعداد بيشتری گزينگر از ايالت های کوچکتر دارند.
تقريبا در تمام ايالت ها آراء پيروز مردم، تمام آراء کالج انتخاباتی آن ايالت را از آن خود خواهد کرد. با اين حساب ممکن است نامزدی رای بيشتری از رقيب خود در کالج انتخاباتی داشته باشد با اين همه تعداد آراء مردم به او در سراسر کشور کمتر از رقيبش باشد.
بعضی از ايالت های اصلی در رقابت ها اهميت بيشتری دارند، آنگونه که از نتايج انتخابات در سال های گذشته بر می آيد می توان گفت اغلب ايالت ها در ساحل شرقی و غربی آمريکا به نامزد دموکرات رای می دهند و ساير ايالت ها غالبا نامزد جمهوری خواه را انتخاب می کنند. با اين همه ايالت هايی نيز هستند که ممکن بين دو نامزد در نوسان باشند. فلوريدا، اوهايو و پنسيلوانيا که هر کدام حدود ۲۰ رای در کالج انتخاباتی دارند و همينطور آريزونا، کلورادو، آيوا، نيومکزيکو، نوادا، ويرجينيا و ويسکانسين از جمله اين ايالت ها هستند.
ترديدی نيست که انتخابات شهر دموين از ايالت آيوا را بايد اولين مرحله از آزمون های پنجاه گانه انتخابات رياست جمهوری در ساختار سياسی اين کشور دانست که ادامه فرايند آن در جهت انتخاب نهايی رياست جمهوری درطی هفته ها وماه های آينده به اجرا در می آيد انتخابات مقدماتی رياست جمهوری ۲۰۰۸ آمريکا همچون گذشته ميان دوحزب سنتی دموکرات وجمهوری خواه در شهر دموين از ايالت آيوا آغاز شد.
مولفه هايی چون: تعدد کانديداها وتنوع ديدگاه ها، اولين دور مقدماتی انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ آمريکا را از شور وغنای خاصی بر خوردار کرد نکته قابل توجه انتخابات ايالت آيوا به اولويت وتاکيد بر مسائل و مضامينی بود که مردم اين ايالت را از فاصله صدارت جرج دبليو بوش تا به وقت حاضر، نگران ساخته بود، به همين جهت وجود اين نگرانی ها سبب شد که ميزان مشارکت مردم در اولين دور انتخابات نسبت به دوره های قبل افزايش يابد.
در فرايند برگزاری انتخابات شهر دموين از ايالت آيوا، مايک هاکبی از حزب جمهوری خواه با مجموع ۳۴درصد آرا نسبت به نمايندگانی چون ميت رامنی وفردتامسون پيشی گرفت وتوانست گام بزرگی را در اولين دور انتخابات بردارد.از حزب دموکرات هم آقای براک اوباما توانست ۳۸ درصد از آرا را نسبت به رقيبانی سر شناسی چون هيلاری کلينتون و جان ادواردز کسب نمايد.
نتيجه انتخابات شهر دموين ايالت آيوا نشان داد که مردم آمريکا فارغ از تعلقات حزبی خواهان تغييرات اساسی در واشنگتن هستند، به همين جهت نوعی نو جويی غير مترقبه در فضای سياسی اين کشور آنهم در پرتو اين انتخابات حاکم شد.
از ديگر سو حضور ومشارکت حد اکثری مردم در فرايند برگزاری اين انتخابات نشان از رويکردی ديگری داشت که برای مردم آمريکا موجد نگرانی بوده است، به اين معنی که صدارت ونوع حاکميت رهبران پيشين کاخ سفيد، مردم آمريکارا نگران وضعيت مرزها واوضاع خاور ميانه کرده است وشايددر باور مردم آمريکا اين گرايش به جوان گرايی ونوجويی بتواند ميزانی از نگرانی ومصائب آنها را در آينده ساختار سياسی اين کشور بکاهد.
انتخاب مايک هاکبی وبراک اوباما که خارج از روند رهبری فضای پيشين سياسی واشنگتن می باشند، دليلی روشن بر اين مدعا ونشانه ای قوی برجوان گرايی ونوجويی در انتخاب مردم آمريکا است. اما نکته ای که به گرمای انتخابات ايالت آيوا شور وحدت خاص بخشيد، پيروزی براک اوباما از حزب دموکرات وپيروزی مايک هاکبی از حزب جمهوری خواه وپيشی گيری آنها از رقيبان سر شناسی چون هيلاری کلينتون وميت رامنی بود.اينکه چرا اوباما در فرايند برگزاری اين انتخابات از هيلاری پيشی گرفت به دلايلی باز می گردد.
اولين دليل را بايد به منطق وتفکر حاکم ايالت آيوا مرتبط دانست که برای اوباما کليد بخت آزمايی بود. ترديدی نيست که منطق حاکم ايالت آيوا منطق محافظه کارانه که با علايق اوباما مقاربت دارد. افزون بر اينکه اين ايالت طيفی سنی پر وسعتی از جوانان ۲۰-۱۸را تشکيل می داد که با توجه به جوان بودن اوباما، شعارهای تبليغاتی او برای آنان جاذبه فراوانی داشت.
دليل ديگرپيشی گرفتن اوباما به نوع سخنرانی وتوان سخن وری او در قبل از برگزاری انتخابات مقدماتی باز می گردد که به اعتقاد بسياری از کارشناسان از آن می توان به سخنرانی ماندگار وتاريخی يادکرد. توجه به آنکه مردم ايالت آيوا در اين نوبت از فرايندانتخاب از ضروت تغيير صحبت می کردند، فحوا وافق سخنان اوباما در سخنرانی قبل از انتخابات از چاشنی تغيير برخوردار بود وبه اولويت هايی مجهز بود که مورد قبول ونظر مردم آيوا بود. برای نمونه او در سخنرانی قبل از انتخابات از ضرورت اتحاد ويکپارچگی در آمريکا سخن گفت. از ديگر سو توجه به جوان گرايی مردم ايالت آيوا، اين فرصت را برای اوباما به وجود آورد که او بتواند از هيلاری در دور نخست انتخابات پيشی گيرد. بنابراين جوان گرايی جامعه آيوا در کنار افزايش مشارکت ۱۲۰هزار نفری موجد فرصت برای اوباما شد.با اين همه چنين مولفه هايی بخشی از علل پيشی گرفتن اوباما از هيلاری بود،مسئله پر اهميت پيروزی اوبامابه نوع استراتژی وبازی او در فرايند تبليغات مبارزاتی بود، به اين معنی که اوباما در فرايند اين مبارزات از روش تخريبی ديگر نمايندگان هم حزبی پرهيز جست وکمتر به درخورتخطئه دانستن استراتژی های حريف التفات نشان داد، واين مقوله ای بود که هيلاری بيشتر از آن سود جست واستفاده می کرد.
در حقيقت نحوه اجرای مبارزات انتخاباتی اوباما نشانگر شخصيت والای او بود که در هاوايی شکل گرفت، جايی که اختلافات نژادی وقومی افراد به جای ايجاد اختلاف، مبين هويت آنها بوده است. به هر تقدير باپيشی گرفتن اوباما از هيلاری، بسياری را باور بر اين بوده است که زمان نيل به راس قدرت آمريکا از طرف سياهان فرا رسيده است.به همين جهت همه حاميان کمپ مبارزاتی اوباما پيروزی غرور آفرين وی را بهترين نتيجه برای مخاطب بين الملل وآغازگشايش فصل جديدی در تاريخ ديپلماسی آمريکا وروابط اين کشور با جهان می دانند واين مهم مسئله ای است که جامعه سياسی و اجتماعی آمريکا از زمان صدارت جان اف کندی تا کنون از آن محروم بوده است. اما دليل اصلی پيشی گرفتن مايک هاکبی از رقيبان هم حزبی خود هم به حمايت جامعه نو انجليست(محافظه کاران مسيحی) از او باز می گردد، ضمن اينکه او از مسائل مربوط به قوانين مهاجرت وضرورت تغيير در آن وتاکيد بر مسائل اخلاقی، مسائلی چون: سقط جنين ومنع ازدواج همجنس گرايان، در پيشی گرفتن از رقيبانی چون ميت رامنی سود برد.مساله آن است که آيا با پيروزی اوباما ومايک هاکبی در انتخابات ايالت آيوا، پيروزی آنها در برگزاری انتخابات ايالت نيو همشاير تکرار می شود؟ تجربه موجود در سنت مبارزات انتخاباتی آمريکا نشان داده است که پيروزی گام اول انتخابات مقدماتی،تضمينی برای تداوم پيروزی در ساير ايالت ها نيست، هرچند که با توجه به نوجويی مردم آمريکا وضرورت تغيير در ساختار رهبری، ونيز تاثير آزمون اول در آرای ساير ايالت ها، استمرار آن در آينده امری بعيد ودور از انتظارنيست. به عبارت ديگر نتايج انتخابات ايالت آيوا را می توان، نتيجه فعاليت سازمان يافته سياسی دانست که انعکاس دهنده تمام ديدگاه های ايالت های ديگر نيست، لذا تنها می توان آن رايک شاخص دانست.
و اما ادامه رای گيری ها در هشتم ژانويه در ايالت نيو همشاير، که از اهميت بسياری نيز برخوردار می باشد. شواهد نشان می داد که منطق وتفکر حاکم ايالت نيو همشاير تفکر ليبرال است که گرايش وسمپاتی خاصی به هيلاری وخاندان کلينتون نشان می دهند. شاهد بوديم که هيلاری کلينتون در رقابت های انتخاباتی اش در نيوهمشاير بار ديگر به شدت از باراک اوباما انتقاد کرد اين در حالی است که بر اساس نظرسنجی ها مشخص شد که هيلاری کلينتون پيشتازی اش را در نيوهمشاير نيز از دست داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با روشن شدن اين موضوع در نظرسنجی ها که هيلاری کلينتون، کانديدای دموکرات انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ آمريکا پيشتازی اش را در نيوهمشاير از دست داده، اين سناتور دموکرات خطاب به باراک اوباما، ديگر کانديدای دموکرات اين انتخابات گفت: ظرف سه سال مواضع ات را در مورد مسائل مختلف تغيير داده ای!
از طرف ديگر اوباما نيز که در رقابت های انتخاباتی ايالت آيووا پيروز شده بود، در مقابل به شدت از هيلاری کلينتون انتقاد کرد و وی را به وارونه جلوه دادن سياست هايش متهم کرد. اوباما گفت: آنچه که در مورد مردم آمريکا فکر می کنم اين است که آنها به دنبال صراحت گويی در بيان مسائل مختلف هستند.
در همين حال جان ادواردز، ديگر کانديدای دموکرات انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ آمريکا نيز از عملکرد هيلاری کلينتون انتقاد کرد و وی را بخشی از قوايی در آمريکا معرفی کرد که فقط در زمانی که آمريکا مورد تهديد قرار دارد، دست به کار می شوند و حالت تهاجمی به خود می گيرند.
در همين حال بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط شبکه سی ان ان و موسسهWMUR مشخص شد که اوباما و هيلاری کلينتون در ايالت نيوهمشاير با حمايت ۳۳ درصدی روبرو شده اند. حمايت ها از اوباما در اين نظرسنجی نسبت به نظرسنجی اواخر دسامبر چهار درصد افزايش يافت اما حمايت ها از هيلاری کلينتون يک درصد کاهش يافته است. در ديگر نظرسنجی توسط روزنامه کنکورد مانيتور، اوباما با يک درصد اختلاف نسبت به هيلاری کلينتون در راس قرار دارد.
جمهوری خواهان نيز در اين رقابت انتخاباتی در بحث های جدی و پر تنش حضور يافتند. مايک هاکابی که در ايالت آيووا از بيشترين حمايت ها در ميان ديگر جمهوری خواهان برخوردار شد، مجبور بود که از اظهاراتش مبنی بر اينکه سياست خارجی جورج بوش، رييس جمهور آمريکا خودخواهانه بوده، دفاع کند.
سناتور جان مک کين نيز که در ايالت آيووا در مکان سوم در ميان جمهوری خواهان قرار داشت و به نظر می رسد در نيوهمشاير از حمايت های بيشتری برخوردار شود از هاکابی و بوش انتقاد کرد و تصريح کرد که وی تنها کانديدايی است که می داند آمريکا چگونه بايد در عراق بجنگد و می داند اين جنگ را چگونه رهبری کند.

'اقتصاد' بحث اصلی مبارزات انتخاباتی آمريکا است...
آخرين نظرسنجی موسسه تحقيقاتی پيو، بيانگر تغيير اولويت های آمريکايی ها در شش ماه گذشته و جايگزينی وضع اقتصاد اين کشور به جای جنگ عراق در صدر فهرست برای مردم است. سی و چهار درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی پيو، اقتصاد را مهم ترين اولويت اين کشور دانسته اند و به گفته ۷۳ درصد اين افراد، اقتصاد آمريکا در شرايط مناسبی قرار ندارد. همزمان با ارائه طرح ۱۵۰ ميليارد دلاری جورج بوش برای ايجاد تحرک در اقتصاد آمريکا، بعضی از داوطلبان رياست جمهوری مانند هيلاری کلينتون، باراک اوباما، ميت رامنی، جان مک کين، مايک هاکابی هم با عرضه طرح ها و برنامه هايی سعی دارند توجه رای دهندگان را به سياست های اقتصادی خود جلب کنند.
اين در حالی است که جان ادواردز، از داوطلبان دموکرات، طرح خود برای نجات اقتصاد آمريکا را يک ماه قبل و پيش از مطرح شدن طرح آقای بوش ارائه کرده بود. در اين حال، به گفته کارشناسان گسترش نگرانی ها درباره وضع اقتصاد آمريکا موضع بعضی از داوطلبان رياست جمهوری را در انتخابات مقدماتی حزبی تقويت کرده است.
به گفته آنها رای دهندگان ممکن است در بحث های مربوط به سياست خارجی به افرادی مانند جان مک کين، سناتور جمهوری خواه و باراک اوباما، سناتور دموکرات اعتماد بيشتری داشته باشند ولی زمانی که نگرانی های اقتصادی مطرح می شود، به ميت رامنی، از داوطلبان جمهوری خواه رياست جمهوری و هيلاری کلينتون، سناتور دموکرات توجه بيشتری می شود. اين در حالی است که با نزديک شدن به تاريخ برگزاری انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ايالت کارولينای جنوبی که روز شنبه ۶ بهمن و انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ايالت فلوريدا که سه شنبه نهم بهمن برگزار می شود، کانديداهای مختلف با ارائه برنامه های اقتصادی خود سعی دارند توانايی اقتصادی رقيبان خود را مورد سوال قرار دهند.
ميت رامنی، فرماندار سابق ايالت ماساچوست که برای پيروزی در فلوريدا در رقابت تنگاتنگ با سناتور جان مک کين است، با پخش آگهی های تلويزيونی مختلف در اين ايالت سعی دارد توجه رای دهندگان را به سابقه کاری خود به عنوان يک مدير بخش خصوصی و سرمايه گذار موفق جلب کند. آقای رامنی می گويد در صورت پيروزی در انتخابات رياست جمهوری قصد دارد ماليات ها را در ايالات متحده به طور دائمی کاهش دهد: "من عمرم را در بخش خصوصی گذرانده ام. می دانم فرصت های شغلی چگونه ايجاد می شوند و چگونه از بين می روند. می خواهم اطمينان خاطر حاصل کنم که شغل های بيشتری را در اين کشور ايجاد خواهم کرد. يکی از راه های اشتغالزايی، کاهش دائمی ماليات ها است."
ميت رامنی شنبه گذشته در انتخابات مقدماتی حزبی در ايالت ميشيگان توانست با تاکيد بر تلاش برای احيای اقتصاد اين ايالت، به پيروزی برسد. اقتصاد ميشيگان به خاطر مشکلات بخش خودروسازی دچار رکود شده و اين ايالت دارای بالاترين ميزان بيکاری در آمريکاست. در اين حال، آقای رامنی سابقه اقتصادی رقيب اصلی خود، سناتور جان مک کين را هم زير سوال برده و از او به خاطر مخالفت با سياست کاهش مالياتی جورج بوش در اوائل دوران رياست جمهوری اش انتقاد کرده است.
جمهوری خواهان آمريکا طرفدار سياست های مالی محافظه کارانه از جمله کاهش هزينه های جاری دولت و ماليات ها هستند. دموکرات ها می گويند سياست های کاهش مالياتی جمهوری خواهان به نفع سرمايه گذاران و افرادی است که درآمدهای بالا دارند و فشار مالی را بر طبقه متوسط افزايش داده است.
آقای مک کين هم که از نمايندگان با سابقه مجلس سنای آمريکا است، در پاسخ به آقای رامنی از سابقه اقتصادی خود دفاع کرده است: "من به خوبی بر مسائل اقتصادی احاطه دارم. من انقلاب ريگان را همراهی کردم و زمانی که بودجه کشور و ماليات ها را کاهش می داد، همراه او بودم. من رئيس کميته بازرگانی مجلس سنا بودم و اين کميته عملا به همه مسائل اقتصادی آمريکا رسيدگی می کند. روزنامه اقتصادی وال استريت ژورنال در نظرسنجی اخير خود از اقتصاددانان معتبر درباره من پرسيده و همه آنها گفته اند من به خوبی از عهده مسائل اقتصادی برخواهم آمد."
روزنامه معتبر نيويورک تايمز هم در سرمقاله روز جمعه خود از آقای مک کين به عنوان مناسب ترين فرد برای نامزدی رياست جمهوری آمريکا از ميان داوطلبان حزب جمهوری خواه نام برده و از او حمايت کرده است. سناتور مک کين خواستار کاهش دائمی ماليات ها و پائين آوردن هزينه های دولت است.
از سوی ديگر، رودی جوليانی شهردار پيشين نيويورک که با هدف پيروزی در ايالت پرجمعيت فلوريدا از تبليغ در شش ايالتی که پيش از اين انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در آنها برگزار شده است، صرف نظر کرده بود، مسائل اقتصادی را جايگزين شعارهای انتخاباتی پيشين خود درباره مبارزه با تروريسم و سياست خارجی کرده است. موقعيت آقای جوليانی که تا پيش از برگزاری انتخابات مقدماتی حزبی به عنوان بخت اول پيروزی در فلوريدا تثبيت شده بود، به شدت به خطر افتاده است و بر اساس نظرسنجی ها او در اين ايالت برای رتبه سوم فهرست جمهوری خواهان با مايک هاکابی، ديگر داوطلب اين حزب در رقابت است. آقای جوليانی خواستار کاهش ماليات ها است و موفقيتش را در اداره اقتصاد شهر نيويورک که هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان است، بيانگر توانايی خود در حوزه اقتصاد می داند. "از ميان داوطلبان رياست جمهوری، تنها من توانسته ام اقتصاد يک دولت محلی را متحول کنم. زمانی که شهردار نيويورک شدم، وضع اقتصادی اين شهر خراب بود، کسری بودجه شديد داشتيم، ميزان بيکاری به ده و نيم درصد رسيده بود و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی از بين رفته بود. من وضع را تغيير دادم، بيکاری را به نصف کاهش دادم، ۴۵۰ هزار فرصت شغلی درست کردم و ماليات ها را هفده و نيم درصد کاهش دادم."
مايک هاکابی ديگر داوطلب جمهوری خواه رياست جمهوری آمريکا هم خواستار کاهش ماليات ها است. در اين حال او خواستار نگرشی بلند مدت به مشکلات اقتصادی و سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت ها با هدف ايجاد فرصت های شغلی و ايجاد تحرک در اقتصاد ملی است.
کارشناسان افزايش توجه طرفداران حزب دموکرات آمريکا به مشکلات اقتصادی اين کشور را به نفع هيلاری کلينتون می دانند. باراک اوباما، رقيب اصلی خانم کلينتون بارها از او به خاطر رای دادن به قطعنامه کنگره که به جورج بوش اجازه آغاز حمله به عراق را می داد انتقاد کرده است ولی با ادامه مشکلات اقتصادی توجه رای دهندگان به اين موضوع کم تر از قبل شده است.
بخش مهمی از پيروزی خانم کلينتون در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در نيوهمشاير در هجدهم دی ماه هم به علت شعارهای اقتصادی او بود. سناتور کلينتون همچنين از تجربه مثبت اقتصادی دوران رياست جمهوری همسرش بيل کلينتون و ايجاد فرصت های شغلی جديد در اين دوران، به عنوان برگ برنده ای در مبارزات انتخاباتی استفاده می کند. خانم کلينتون که بر اساس نظرسنجی ها در ايالت کارولينای جنوبی، در انتخابات مقدماتی حزبی اين ايالت پس از باراک اوباما در رده دوم قرار دارد، طرحی ۱۱۰ ميليارد دلاری را برای ايجاد تحرک در اقتصاد آمريکا ارائه کرده است.
در مرحله اول اين طرح، ۴۰ ميليارد دلار برای کمک به تهيه سوخت مصرفی خانواده ها، تقويت بيمه های بيکاری و افزايش بهره وری سوخت سرمايه گذاری می شود. ۳۰ ميليارد دلار هم برای کمک به خانواده های کم درآمد آسيب ديده از بحران وام های مسکن در نظر گرفته شده است. بر اساس طرح خانم کلينتون، در صورت ادامه مشکلات اقتصادی، در مرحله دوم اين طرح ۴۰ ميليارد دلار تخفيف مالياتی به خانواده های کم درآمد و طبقه متوسط تعلق می گيرد.
سناتور باراک اوباما هم طرحی ۷۵ ميليارد دلاری برای تخفيف مالياتی به کارگران و افراد مسن و مقابله با بحران بخش مسکن ارائه کرده است.
جان ادواردز ديگر کانديدای دموکرات هم ماه گذشته طرحی ۲۵ ميليارد دلاری را برای ايجاد اشتغال، سرمايه گذاری در زيرساخت های انرژی، مقابله با بحران مسکن و اصلاح نظام بيمه بيکاری در آمريکا ارائه کرده بود. به گفته آقای ادواردز در صورت ادامه مشکلات و ايجاد رکود در اقتصاد آمريکا، ۷۵ ميليارد دلار ديگر به اين رقم اضافه می شود.
و اما ادامه فعاليتها درايالت کارولينای جنوبی ...
در اين ايالت که نيمی از رأی دهندگان دموکرات، آمريکايی های آفريقايی تبارند، باراک اوباما، يکی از داوطلبان نامزدی دموکرات ها، که خود سياه پوست است، با يک محک مهم از نظر سنجش تعداد طرفدارانش روبروست. از طرف ديگر بسياری از زنان نسبت به هيلاری کلينتون، رقيب سناتور اوباما نظر مثبتی دارند.
به نظر می رسد هيلاری کلينتون، رقيب سناتور اوباما که انتظار پيروزی در کارولينای جنوبی را نداشته، بيشتر وقت خود در آغاز هفته را صرف مبارزه انتخاباتی در نقاط ديگر کرده است. ولی بيل کلينتون، همسر وی به نمايندگی از جانب همسرش به حمله به سناتور اوباما ادامه داده و در سخنرانی هايش در کارولينای جنوبی، باراک اوباما را خام و بی تجربه و در نتيجه فاقد صلاحيت برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا معرفی کرد. هيلاری کلينتون رقيب اصلی سناتور اوباما هم اکنون در انتخابات مقدماتی در ايالات نيوهمشاير و نوادا سناتور اوباما را شکست داده است.
جان ادواردز، که سومين رقيب است، در ايالت کارولينای جنوبی که زادگاه اوست، از هيلاری کلينتون و باراک اوباما عقب تر است و همين موضوع در مورد اين که آيا او خواهد توانست به مبارزه ادامه دهد ترديدهايی به وجود آورده است. رأی گيری مقدماتی در کارولينای جنوبی اولين مسابقه سه رقيب دموکرات، در ايالات جنوبی آمريکاست.
جمهوريخواهان، توجه خود را بر انتخابات مقدماتی بعدی خود که روز سه شنبه ۹ ژانويه در ايالت فلوريدا انجام خواهد شد متمرکز ساخته اند. به گفته کارشناسان گسترش نگرانی ها درباره وضع اقتصاد آمريکا موضع بعضی از داوطلبان رياست جمهوری را در انتخابات مقدماتی حزبی تقويت کرده است. جمهوری خواهان آمريکا طرفدار سياست های مالی محافظه کارانه از جمله کاهش هزينه های جاری دولت و ماليات ها هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "باراک حسين اوباما" در اين انتخابات ۴/۵۵ درصد آرا، "هيلاری کلينتون" ۵/۲۶ درصد و "جان ادواردز" ۶/۱۷ درصد آراء را کسب کردند.
اما نهايتا پيروزی اوباما در اين ايالت، پس از دو شکست در مقابل هيلاری کلينتون در دو ايالت نيوهمشاير و نوادا، او را برای انتخابات پنجم فوريه که در٢٢ ايالت همزمان انجام می شود، در موضع ممتازی قرار می دهد. رسانه های آمريکايی پيروزی سناتورباراک اوباما و آراء به دست آمده را رويدادی متحول کننده و خارج از معمول خواندند، رويدادی که می تواند روند انتخابات رياست جمهوری آمريکا را از بنياد دگرگون سازد.
گرچه موسسات نظرسنجی پيروزی او را درايالت کارولينای جنوبی در جنوب شرقی آمريکا، پيش بينی کرده بودند با اين حال با توجه به رقابت شديد ميان او وهيلاری کلينتون، نامزد ديگر حزب و نحوۀ تهاجمی کارزار خانم کلينتون احتمال می رفت نتيجه ای غير مترقبه به دست آيد. همان گونه که در انتخابات نيوهمشاير، بر خلاف انتظار، هيلاری کلينتون برنده شده بود. از نظر محاسبات حزبی، باراک اوباما می بايست درانتخابات مقدماتی روز گذشته برنده می شد تا بتواند به کارزار ادامه داده در انتخابات نهايی حزبش حضور داشته باشد. او در روز سوم ژانويه، در نخستين انتخابات مقدماتی در آيووا نيز برنده شد.
اوباما در نطقش، خطاب به هوادارانش اظهار داشت، که آواز"همبستگی آمريکايی ها، پير و جوان، سياه وسفيد، آمريکای جنوبی يا آسيايی تبار، يا زادۀ آمريکا" و از اين طريق بهره بسياری نيز برد. وی تاکيد ورزيد که اين انتخابات براساس "معيارهای منطقه ای، قومی يا مذهبی" صورت نگرفته است. "ثروتمند را در مقابل فقير، جوان را در مقابل پير يا سياه را در مقابل سفيد پوست قرار نداده، بلکه گذشته را در مقابل آينده گذاشته است". اکثربرنامه های خبری راديوها و تلويزيون ها جملات باراک اوباما را تکرار کرده، ويژگی و تازه گی آنرا تفسير کردند که در واقع بيان کننده شعار اصلی اش يعنی ايجاد تحول است.
وی با تأکيد بر اين مطلب که زمان تغيير رسيده است، به هوادارانش هشدار داد که راه دشوار خواهد بود، احتمال خطا وجود دارد ولی با کمک يکديگر می توانند موفق شوند. در اينجا طرفدارانش با فريادهای " ما می توانيم" نامزد مورد علاقه اشان راهمراهی کردند.
نوبت بعدی رأی گيری، در ايالت فلوريداست و سپس انتخابات "سوپر سه شنبه" همزمان در ۲۲ ايالت در پنجم فوريه برپا خواهد شد. هيلاری کلينتون از هم اکنون خطاب به رأی دهندگان اين ايالات پيام فرستاده، آنها را به سوی خود فراخوانده است. همسرش بيل کلينتون رئيس جمهور پيشين آمريکا نيزبا جديت به تبليغ برای او مشغول است و برنامۀ او و فعاليت های چند سالۀ اخيرخودش را شرح می دهد. شرکت بيل کلينتون در کارزار انتخاباتی هيلاری و حملات شخصی آنها به "جناح اوباما" مورد انتقاد بسياری از مفسران مطبوعاتی قرار گرفته است. آنها نسبت به تأثير اين روش درنزد رای دهنده، خوش بين نيستند. با نزديک تر شدن به مراحل حساس انتخاباتی، شخصيت های سياسی، اجتماعی يا هنری آمريکا، هواداری خود را از نامزدها اعلام می کنند.
براک اوباما کيست؟
Barack Hussein Obama Jr متولد چهارم آگوست ۱۹۶۱در هاوايی ، يکی از سناتور‌های دمکرات آمريکا است که در سال ۱۹۹۷ به عنوان سناتور ايالت ايلينوز انتخاب شد. او از سال ۲۰۰۳ با برپايی کمپين انتخاباتی برای رياست جمهوری، خود را به عنوان کانديدای حزب دمکرات و به عنوان يک چهره سياسی ملی در آمريکا شناساند. او از زمان کانديداتوری برای انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ امريکا، پايان دادن به جنگ عراق را مطرح کرد. سناتور اوباما دارای ليسانس علوم سياسی از دانشگاه کلمبيا، و دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد است. وی چهار سال از دوران نوجوانی خود را در جاکارتا گذرانده است.
سناتور۴۶ ساله «باراک حسين اوباما» فرزند يک سياهپوست مسلمان کنيايی است که مانند پدرش در ابتدا مسلمان بوده و به مدت دو سال در يک مدرسه اسلامی درس خوانده که پس از جدايی مادر سفيد پوست آمريکايی اش ازپدرش با اشاره مادر به يک مدرسه مذهبی کاتوليکی منتقل و در همانجا نيز مذهب خود را از اسلام به مسيحيت تغيير می دهد. وی فارغ التحصيل رشته علوم سياسی از دانشگاه کاليفرنيا بوده و از طريق موسسه «بيزنس اينترنشنال کورپوريشين» فعاليت های بسياری را برای کمک به فقيران و تهيدستان انجام داده است. به گونه ای که در سال ۱۹۸۵ با مهاجرت به شيکاگو مديريت پروژه مبارزه با فقر و احيای زيرساخت های زندگی برای فقيران را عهده دار شد. اوباما نخستين سناتور سياهپوست کنگره آمريکا و يکی از جوان ترين سناتورهای مجلس سنا محسوب می شود.
بنابه آمارها براک اوباما که برای کسب نامزدی حزب دمکراتيک آمريکا در انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ تلاش می کند در سه ماه گذشته ۲۵ ميليون دلار برای مبارزات انتخاباتی خود جمع آوری کرده است. اين آمارها را تيم مبارزاتی آقای اوباما منتشر کرده است و به اين ترتيب او تقريبا همتراز با هيلاری کلينتون، ديگر نامزد رقابت های داخلی حزب دمکراتيک، قرار می گيرد که تاکنون ۲۶ ميليون دلار جمع آوری کرده است. اين يک رکورد تازه به حساب می آيد. به گفته سازمان دهندگان مبارزات آقای اوباما، در حدود ۵۰ هزار نفر از طرفداران وی از طريق اينترنت تقريبا هفت ميليون دلار پول داده اند. ال گور، نامزد سال ۲۰۰۰ دمکرات ها در مقطع مشابه پيش از انتخابات تنها نزديک به ۹ ميليون دلار جمع آوری کرده بود.
کارولين کندی، فرزند جان کندی رئيس جمهور فقيد آمريکا در سال ۱۹۶۳، ضمن اعلام پشتيبانی اش از باراک اوباما گفت: " به رئيس جمهوری مانند پدرش رأی خواهد داد". وی اخيرا کتابی به نام "يک رئيس جمهور مانند پدرم" به نگارش درآورده است. وی در اين باره گفت: من از اوباما به خاطر نسل جديد آمريکايی ها حمايت می کنم. کارولين خاطرنشان کرد: ما همچون سال های ۱۹۶۰ ميلادی به تغيير در رهبری آمريکا نياز داريم.
اوباما در حال حاضر از حمايت پنج فرماندار و سناتور ازجمله "جان کری" برخوردار است.
هيلاری کلينتون کيست؟
هيلاری دايان رودهام کلينتون ، متولد ۲۶ اکتبر ۱۹۴۷ در ايالت ايلينوی می باشد. وی تحصيل کرده دانشگاه ييل بوده و از اعضای ميانه روی حزب دموکرات است.
او همسر بيل کلينتون، رئيس جمهور سابق آمريکا و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ صاحب‌خانهٔ کاخ سفيد و بانوی نخست ايالات متحده بود. پيش از آن وی سمت بانوی نخست ايالت آرکانزاس را نيز داشت و در آن ايالت وکيلی مهم به شمار می رفت. او سناتور ايالات متحدهٔ آمريکا از ايالت نيويورک و اکنون نماينده ايالت نيويورک در مجلس سنا می باشد و از ۳ ژانويه ۲۰۰۱ در اين سمت مشغول است.
هيلاری کلينتون در وبسايت خود نوشته است : "برای پيروزی آمده ام". وی گفت تنها يک رئيس جمهور جديد می تواند ضررهايی را که جورج بوش به آمريکا وارد کرده جبران کند و هدف او اين است که حس خوش بينی را به مردم آمريکا بازگرداند.
او نامزد حزب دمکراتيک برای انتخابات ۲۰۰۸ می باشد. وی تنها در سه ماهه نخست ۲۰۰۷ بيش از ۲۶ ميليون دلار کمک انتخاباتی دريافت کرده است.
خانم کلينتون که ۵۹ سال دارد، در صورت پيروزی اولين زنی خواهد بود که پست رياست جمهوری آمريکا را عهده دار می شود. هيلاری کلينتون همچنين يک چهره تفرقه برانگيز نيز هست و برخی حدس می زنند که يک نفر از هر سه آمريکايی، هرگز به هيلاری کلينتون رای نخواهد داد. هيلاری کلينتون در سال ۲۰۰۲ به نفع عمليات نظامی عليه عراق رای داد و همين موضوع موجب عصبانيت شماری از طرفدارانش در حزب دموکرات شد. ولی اکنون او يکی از کسانی است که از نحوه برخورد آمريکا با مناقشه عراق، صريحا انتقاد می کند.
رابين گربر، مورخ و نويسنده درباره هيلاری کلينتون می گويد: « هيلاری کلينتون دارای همه عناصريست که يک نامزد برای پيروزی نياز دارد: تقريبا ۱۰۰ درصد مردم او را می شناسند، تقريبا پول نامحدودی برای رقابت در انتخابات رياست جمهوری در اختيار دارد، و از حمايت بهترين مغزهای سياسی در کشور از جمله شوهرش بيل کلينتون که احتمالا بهترين مغز سياسی است برخوردار است.»

چکامه بزرگمهر- پاريس

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35770

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازی سياسی تکراری، انتخاباتی جديد، مشغله ای همه گير، چکامه بزرگمهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016