جمعه 21 دی 1386

باور بوش نسبت به لزوم آزادی فلسطينی ها، جرمی بوئن، بی بی سی

جورج بوش در بيت المقدس با به کار گرفتن صريح ترين عبارات تا به امروز، ديدگاه خود را در باره آنچه می گويد يک کشور آينده فلسطينی است تشريح کرده است.

آقای بوش در کنفرانسی خبری گفت "اشغالی که در ۱۹۶۷ آغاز شد بايد پايانی داشته باشد."

وی افزود: "توافق (ميان دو طرف) بايد فلسطين را به عنوان سرزمين مردمان فلسطينی تثبيت کند همانطور که اسرائيل سرزمين مردمان يهودی است."

آقای بوش پس از اين بيانيه رفت تا در مراسم شام اهود اولمرت، نخست وزير اسرائيل، شرکت کند.

اسرائيلی ها می گويند ترجيح می دادند رئيس جمهور آمريکا از برخی از اين عبارات استفاده نمی کرد - به خصوص کلمه "اشغال" چيزی است که دولت اسرائيل هميشه با آن مشکل داشته است.

اما آنها می گويند که بيانيه رئيس جمهور آمريکا شالوده مثبتی فراهم می کند تا بتوانند بر اساس آن گفتگو با فلسطينی ها را ادامه دهند.

نگرانی در مورد شهرک ها

آقای بوش شش هفته قبل در يک کنفرانس بين المللی در شهر آناپوليس در ايالت مريلند، فرآيند صلح تازه ای را آغاز کرد.

اما طرح اسرائيل برای گسترش شهرکی يهودی نشين در سرزمين های اشغالی ميان بيت المقدس و بيت لحم به نام "هار هوما" بلافاصله آن طرح را ضايع کرد.

فلسطينی ها که سال ها شاهد ناپديد شدند زمين هايشان زير شهرک های يهودی نشين بوده اند، اعتماد کردن به اسرائيلی ها را دشوار می يابند.

من به ديدن صالح تاماری، فرماندار فلسطينی بيت لحم رفتم. دفتر او مشرف بر هار هوما است.

وی گفت که ۱۰ سال قبل او امکان آن را می ديد که تصويری از يک آينده مثبت برای جوانان ترسيم کند.

اما اکنون، به خاطر فعاليت های شهرک سازی اسرائيل و به خاطر ادامه اشغال کرانه باختری، او چنين کاری را بسيار دشوار می يابد.

او گفت که طرح اسرائيل برای گسترش هار هوما درست پس از کنفرانس آناپوليس، کل اين فرآيند را مضحک جلوه می دهد.

پست های بازرسی

صبح روز پنجشنبه آقای بوش با کاروانش از بيت المقدس به رام الله در حدود ۱۶ کيلومتری شمال آنجا رفت. هوای بد مانع پرواز با هليکوپتر شده بود.

کاروان حامل آقای بوش بدون معطلی از پست های بازرسی اسرائيل رد شد. فلسطينی ها در عبور از اين ايستگاه ها اينقدر خوش شانس نيستند - انتظار طولانی در اين پست ها بخشی از زندگی روزمره آنهاست.

سيستم امنيتی اسرائيل بر شبکه ای از ديوارها، حصارها، موانع و مجوزها استوار است.

اين برای فلسطينی ها فقط يک گرفتاری نيست که بايد تحمل کنند. بانک جهانی می گويد که بزرگترين عامل منفرد در ممانعت از رشد اقتصاد فلسطينی ها محدوديت های اعمال شده بر تردد آنهاست.

آقای بوش و شمار ديگری از مردم می گويند اگر قرار باشد صلحی در اين بخش از جهان برقرار شود جنبه حياتی دارد که رفاه فلسطينی ها تامين شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درخواست آقای بوش برای پايان اشغال از سوی اسرائيل او را به مهمانی عزيز برای محمود عباس، رهبر فلسطينی ها، بدل کرد. و ديدن پست های بازرسی به جای پرواز از روی آنها در او اثر گذاشته است.

وی گفت اسرائيل نيازمند امنيت است و او می فهمد چرا پست های بازرسی ايجاد شده است، اما افزود که فلسطينی ها بايد بدون مزاحمت چنين موانعی يک کشور مستقل برای خود داشته باشند.

پس از آنکه آقای بوش رام الله را ترک کرد، ارتش اسرائيل موانعی را که معمولا اين جاده را مسدود می کند دوباره مستقر کرد.

اما رئيس جمهوری که می گويد آزادی، درمان بسياری از ناخوشی های جهان است، اکنون به اين باور رسيده است که فلسطينی ها هم آزادی می خواهند.

جرمی بوئن
دبير بخش خاور ميانه در بی بی سی

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35559

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'باور بوش نسبت به لزوم آزادی فلسطينی ها، جرمی بوئن، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016